Advertisement

H


Hiđro

Hydrogen

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 1.007940 ± 0.000070

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất H

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

H - Hiđro - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-H-Hidro-1490
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học H (Hiđro)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu H có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

H có tác dụng với N2H5NO3 không? H có tác dụng với NOHSO4 không? H có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? H có tác dụng với RbNO3 không? H có tác dụng với Ho không? H có tác dụng với Ho(NO3)3 không? H có tác dụng với K2O2 không? H có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? H có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? H có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? H có tác dụng với K2S2 không? H có tác dụng với K2SiS3 không? H có tác dụng với K2S.5H2O không? H có tác dụng với K2S2O6 không? H có tác dụng với K3PO4.7H2O không? H có tác dụng với K2HPO4 không? H có tác dụng với Li3PO4 không? H có tác dụng với KBrO4 không? H có tác dụng với KHSO3 không? H có tác dụng với KHO2 không? H có tác dụng với ScCl3 không? H có tác dụng với K3ScCl6 không? H có tác dụng với ZrCl4 không? H có tác dụng với K2ZrCl6 không? H có tác dụng với HfCl4 không? H có tác dụng với K2HfCl6 không? H có tác dụng với K2PtCl6 không? H có tác dụng với PtCl4 không? H có tác dụng với ThCl4 không? H có tác dụng với K2ThCl6 không? H có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? H có tác dụng với Ba(IO3)2 không? H có tác dụng với (NH4)2SO3 không? H có tác dụng với Na2SeO4 không? H có tác dụng với Na2SeO3 không? H có tác dụng với TeO2 không? H có tác dụng với Na4P2O7 không? H có tác dụng với Mg2P2O7 không? H có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? H có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? H có tác dụng với K3[FeCN)6] không? H có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? H có tác dụng với CsNO2 không? H có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? H có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? H có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? H có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? H có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? H có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? H có tác dụng với MgCO3.5H2O không? H có tác dụng với MgF2 không? H có tác dụng với Na2MnO4 không? H có tác dụng với NaMnO4 không? H có tác dụng với Ba(HS)2 không? H có tác dụng với Mn(NO3)2 không? H có tác dụng với MnO2.nH2O không? H có tác dụng với MnS2O6 không? H có tác dụng với MnSO2 không? H có tác dụng với Mn(OH)2 không? H có tác dụng với HNO4 không? H có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? H có tác dụng với NaO2 không? H có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? H có tác dụng với Na3NO4 không? H có tác dụng với K3NO4 không? H có tác dụng với Na4BeO3 không? H có tác dụng với Na2SiS3 không? H có tác dụng với Na2S.9H2O không? H có tác dụng với Sb2S3 không? H có tác dụng với Na3SbS3 không? H có tác dụng với CH3COCH2Br không? H có tác dụng với Na2S2O5 không? H có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? H có tác dụng với Na2S5 không? H có tác dụng với H2S2O3 không? H có tác dụng với HSO3Cl không? H có tác dụng với S2O5Cl2 không? H có tác dụng với Na2Sx không? H có tác dụng với Na4SiO4 không? H có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? H có tác dụng với Na2SO3Se không? H có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? H có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? H có tác dụng với Na3PO3S không? H có tác dụng với PSCl3 không? H có tác dụng với NaBr.2H2O không? H có tác dụng với Na2H2P2O7 không? H có tác dụng với Na2H2P2O6 không? H có tác dụng với NaBrO không? H có tác dụng với NaIO3 không? H có tác dụng với NaIO không? H có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? H có tác dụng với Pb2P2O6 không? H có tác dụng với Na4P2O6 không? H có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? H có tác dụng với NO2NH2 không? H có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? H có tác dụng với GeH4 không? H có tác dụng với GeO2 không? H có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có H (Hiđro) là chất sản phẩm

Hydrogen

Xem tất cả phương trình tạo ra H

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:16:16pm