Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HCN

công thức rút gọn CHN


Hidro cyanua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 27.0253

Khối lượng riêng (kg/m3) 687

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 26

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Hidro xyanua, còn gọi là Axit xianhiđric công thức hóa học HCN, muối tạo thành gọi là muối xianua. Đây là một loại axit rất độc, tất cả các muối của nó cũng rất độc, độc như nicotin (từ 2 đến 3 giọt có thể giết chết một con chó). Tuy nhiên về mặt hóa học, đây là một loại axit rất yếu, yếu hơn axit silixic (H2SiO3). Thế nhưng axit này có thể tạo phức với nhiều kim loại nhóm d như Fe, Cu, Ag, Au,... là chất trung gian để điều chế natri xianua (một dung môi để điều chế các kim loại hoạt động yếu như vàng, bạc, đồng, thuỷ ngân,... Ngoài ra axit này có thể tác dụng với các chất hữu cơ và axit này cũng tính khử mạnh.
Advertisement

Đánh giá

HCN - Hidro cyanua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5.0 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HCN-Hidro+cyanua-982
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HCN (Hidro cyanua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HCN có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HCN có tác dụng với (CH3COO)2Mg không? HCN có tác dụng với Ni không? HCN có tác dụng với NiCl2 không? HCN có tác dụng với (CH3COO)2Fe không? HCN có tác dụng với Na2S4O6 không? HCN có tác dụng với NaF không? HCN có tác dụng với Ag2S không? HCN có tác dụng với BaSO4 không? HCN có tác dụng với CH3Br không? HCN có tác dụng với KCN không? HCN có tác dụng với CH3CN không? HCN có tác dụng với CF4 không? HCN có tác dụng với S2Cl2 không? HCN có tác dụng với CS2 không? HCN có tác dụng với C7H5N3O6 không? HCN có tác dụng với CH3COOC3H7 không? HCN có tác dụng với Mg3(PO4)2 không? HCN có tác dụng với V2O5 không? HCN có tác dụng với V2O4 không? HCN có tác dụng với B(OCH3)3 không? HCN có tác dụng với NaBH4 không? HCN có tác dụng với NaOCH3 không? HCN có tác dụng với SO2Cl2 không? HCN có tác dụng với POCl3 không? HCN có tác dụng với Sr không? HCN có tác dụng với SrI2 không? HCN có tác dụng với SrCO3 không? HCN có tác dụng với H2SiF6 không? HCN có tác dụng với Sb không? HCN có tác dụng với Sb2O3 không? HCN có tác dụng với SbF3 không? HCN có tác dụng với SbF5 không? HCN có tác dụng với SbCl5 không? HCN có tác dụng với C6H5CH3 không? HCN có tác dụng với C6H5CH2COONa không? HCN có tác dụng với C6H5CN không? HCN có tác dụng với CH2=CHCl không? HCN có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? HCN có tác dụng với CH3CHCl2 không? HCN có tác dụng với CH2CCl2 không? HCN có tác dụng với SnO2 không? HCN có tác dụng với Sn không? HCN có tác dụng với C6H5NO2 không? HCN có tác dụng với SOBr2 không? HCN có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? HCN có tác dụng với NH2NH2 không? HCN có tác dụng với Fe3C không? HCN có tác dụng với SCl4 không? HCN có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? HCN có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? HCN có tác dụng với H3BO3 không? HCN có tác dụng với BCl3 không? HCN có tác dụng với CH3CH2NH2 không? HCN có tác dụng với ClCH2COOH không? HCN có tác dụng với SbCl3 không? HCN có tác dụng với Na2S2O4 không? HCN có tác dụng với KClO4 không? HCN có tác dụng với NaClO4 không? HCN có tác dụng với C3H6 không? HCN có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? HCN có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? HCN có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? HCN có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? HCN có tác dụng với AuCl3 không? HCN có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? HCN có tác dụng với Na2BeO2 không? HCN có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? HCN có tác dụng với C6H2Br3OH không? HCN có tác dụng với HBrO3 không? HCN có tác dụng với HBrO không? HCN có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? HCN có tác dụng với C17H35COOH không? HCN có tác dụng với SiC không? HCN có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? HCN có tác dụng với C2H4(OH)2 không? HCN có tác dụng với C6H6Cl6 không? HCN có tác dụng với C6H5CH2Cl không? HCN có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? HCN có tác dụng với Ti không? HCN có tác dụng với CaHPO4 không? HCN có tác dụng với CaSO3 không? HCN có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? HCN có tác dụng với BF3 không? HCN có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? HCN có tác dụng với HBO2 không? HCN có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? HCN có tác dụng với NOCl không? HCN có tác dụng với PCl5 không? HCN có tác dụng với Cr(CO)3 không? HCN có tác dụng với HCOONa không? HCN có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? HCN có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? HCN có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? HCN có tác dụng với SF6 không? HCN có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? HCN có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? HCN có tác dụng với FeSiO3 không? HCN có tác dụng với Fe(SO4)3 không? HCN có tác dụng với CH3COOCH3 không? HCN có tác dụng với KH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 04:05:00am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(