Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(CH3)2C(OH)CN

công thức rút gọn C4H7NO


Acetone cyanohydrin

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 85.1045

Khối lượng riêng (kg/m3) 932

Màu sắc không màu.

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 95

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -19

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất (CH3)2C(OH)CN

Đánh giá

(CH3)2C(OH)CN - Acetone cyanohydrin - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(CH3)2C(OH)CN-Acetone+cyanohydrin-1537
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (CH3)2C(OH)CN (Acetone cyanohydrin)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (CH3)2C(OH)CN có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với MgCO3.5H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với MgF2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2MnO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaMnO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Ba(HS)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Mn(NO3)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với MnO2.nH2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với MnS2O6 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với MnSO2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Mn(OH)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với HNO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaO2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na3NO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với K3NO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na4BeO3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2SiS3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2S.9H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Sb2S3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na3SbS3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với CH3COCH2Br không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2S2O5 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2S5 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với H2S2O3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với HSO3Cl không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với S2O5Cl2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2Sx không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na4SiO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2SO3Se không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na3PO3S không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PSCl3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaBr.2H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2H2P2O7 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2H2P2O6 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaBrO không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaIO3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaIO không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Pb2P2O6 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na4P2O6 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NO2NH2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với GeH4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với GeO2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Br không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với (S2O3) không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaCuCl2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaCl.2H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na[AlOH]4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaI.2H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na4N2O4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NO2F không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NaB(OH)4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với OH không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Li2NH không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với (NH4)HF2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PN(NH2)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PN2H không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với TcCl4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NOF không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với D3PO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Pb(SCN)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với NH4SCN không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PbCO3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Pb(N3)2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với K2PbO2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PbO2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PBr5 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PBr3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PBr3O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với H3PO2 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với PH4I không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Ni(PH3)4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Li2SiO3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với SiO không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với MgSiO3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Be2SiO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Li4SiO4 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với ZnSiO3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với SiO2.nH2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với SnO không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với HSnCl3 không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với N2H4.H2O không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? (CH3)2C(OH)CN có tác dụng với Ba(HSO4)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (CH3)2C(OH)CN (Acetone cyanohydrin) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (CH3)2C(OH)CN

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:22:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(