Advertisement

Chủ đề: Phản ứng hoá hợp - Trang 6

Phương Trình phản ứng hoá học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau cho ra một chất. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

2P + 5S → P2S5

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư S

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P + S => P2S5  

Phương trình số #2

3Mg + 2P → Mg3P2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + P => Mg3P2  

Phương trình số #4

H2 + S → H2S

Nhiệt độ: < 350

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + S => H2S  

Phương trình số #5

Fe + 2Fe(NO3)33Fe(NO3)2

Điều kiện khác: Fe dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2  

Phương trình số #7

3F2 + S → SF6

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + S => SF6  

Phương trình số #8

2Mg + O22MgO

Nhiệt độ: 600 - 650°C Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + O2 => MgO  

Phương trình số #9

2Cu + O22CuO

Nhiệt độ: 400 - 500°C Điều kiện khác: với lượng dư oxy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + O2 => CuO  

Phương trình số #10

Fe + S → FeS

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + S => FeS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-25 01:11:58pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(