Advertisement

Chất Hóa Học - C2H3COOH - Axit acrylic

Acrylic acid; 2-Propenoic acid; Vinylformic acid; Acroleic acid; RCRA waste number U-008; 2-984; Propenoic acid

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C2H3COOH

công thức rút gọn C3H4O2


Axit acrylic

Acrylic acid; 2-Propenoic acid; Vinylformic acid; Acroleic acid; RCRA waste number U-008; 2-984; Propenoic acid

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 72.0627

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C2H3COOH

Đánh giá

C2H3COOH - Axit acrylic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C2H3COOH-Axit+acrylic-1498
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Bài 36. Metan

Metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu qua bài giảng về Metan.

Bài 37. Etilen

Êtilen là chất khí không màu, không mùi, hơi nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước, tan nhiều trong ete và một số dung môi hữu cơ.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C2H3COOH (Axit acrylic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C2H3COOH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C2H3COOH có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? C2H3COOH có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? C2H3COOH có tác dụng với K2S2 không? C2H3COOH có tác dụng với K2SiS3 không? C2H3COOH có tác dụng với K2S.5H2O không? C2H3COOH có tác dụng với K2S2O6 không? C2H3COOH có tác dụng với K3PO4.7H2O không? C2H3COOH có tác dụng với K2HPO4 không? C2H3COOH có tác dụng với Li3PO4 không? C2H3COOH có tác dụng với KBrO4 không? C2H3COOH có tác dụng với KHSO3 không? C2H3COOH có tác dụng với KHO2 không? C2H3COOH có tác dụng với ScCl3 không? C2H3COOH có tác dụng với K3ScCl6 không? C2H3COOH có tác dụng với ZrCl4 không? C2H3COOH có tác dụng với K2ZrCl6 không? C2H3COOH có tác dụng với HfCl4 không? C2H3COOH có tác dụng với K2HfCl6 không? C2H3COOH có tác dụng với K2PtCl6 không? C2H3COOH có tác dụng với PtCl4 không? C2H3COOH có tác dụng với ThCl4 không? C2H3COOH có tác dụng với K2ThCl6 không? C2H3COOH có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? C2H3COOH có tác dụng với Ba(IO3)2 không? C2H3COOH có tác dụng với (NH4)2SO3 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2SeO4 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2SeO3 không? C2H3COOH có tác dụng với TeO2 không? C2H3COOH có tác dụng với Na4P2O7 không? C2H3COOH có tác dụng với Mg2P2O7 không? C2H3COOH có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? C2H3COOH có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? C2H3COOH có tác dụng với K3[FeCN)6] không? C2H3COOH có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? C2H3COOH có tác dụng với CsNO2 không? C2H3COOH có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? C2H3COOH có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? C2H3COOH có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? C2H3COOH có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? C2H3COOH có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? C2H3COOH có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? C2H3COOH có tác dụng với MgCO3.5H2O không? C2H3COOH có tác dụng với MgF2 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2MnO4 không? C2H3COOH có tác dụng với NaMnO4 không? C2H3COOH có tác dụng với Ba(HS)2 không? C2H3COOH có tác dụng với Mn(NO3)2 không? C2H3COOH có tác dụng với MnO2.nH2O không? C2H3COOH có tác dụng với MnS2O6 không? C2H3COOH có tác dụng với MnSO2 không? C2H3COOH có tác dụng với Mn(OH)2 không? C2H3COOH có tác dụng với HNO4 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? C2H3COOH có tác dụng với NaO2 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na3NO4 không? C2H3COOH có tác dụng với K3NO4 không? C2H3COOH có tác dụng với Na4BeO3 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2SiS3 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2S.9H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Sb2S3 không? C2H3COOH có tác dụng với Na3SbS3 không? C2H3COOH có tác dụng với CH3COCH2Br không? C2H3COOH có tác dụng với Na2S2O5 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na2S5 không? C2H3COOH có tác dụng với H2S2O3 không? C2H3COOH có tác dụng với HSO3Cl không? C2H3COOH có tác dụng với S2O5Cl2 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2Sx không? C2H3COOH có tác dụng với Na4SiO4 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na2SO3Se không? C2H3COOH có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na3PO3S không? C2H3COOH có tác dụng với PSCl3 không? C2H3COOH có tác dụng với NaBr.2H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na2H2P2O7 không? C2H3COOH có tác dụng với Na2H2P2O6 không? C2H3COOH có tác dụng với NaBrO không? C2H3COOH có tác dụng với NaIO3 không? C2H3COOH có tác dụng với NaIO không? C2H3COOH có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? C2H3COOH có tác dụng với Pb2P2O6 không? C2H3COOH có tác dụng với Na4P2O6 không? C2H3COOH có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? C2H3COOH có tác dụng với NO2NH2 không? C2H3COOH có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? C2H3COOH có tác dụng với GeH4 không? C2H3COOH có tác dụng với GeO2 không? C2H3COOH có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? C2H3COOH có tác dụng với Br không? C2H3COOH có tác dụng với (S2O3) không? C2H3COOH có tác dụng với NaCuCl2 không? C2H3COOH có tác dụng với NaCl.2H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na[AlOH]4 không? C2H3COOH có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? C2H3COOH có tác dụng với NaI.2H2O không? C2H3COOH có tác dụng với Na4N2O4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C2H3COOH (Axit acrylic) là chất tham gia

Acrylic acid; 2-Propenoic acid; Vinylformic acid; Acroleic acid; RCRA waste number U-008; 2-984; Propenoic acid

3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2 Xem tất cả phương trình sử dụng C2H3COOH

Phương trình có C2H3COOH (Axit acrylic) là chất sản phẩm

Acrylic acid; 2-Propenoic acid; Vinylformic acid; Acroleic acid; RCRA waste number U-008; 2-984; Propenoic acid

C2H2 + CO + H2O → C2H3COOH H2O + H2SO4 + HO(CH2)2CN → NH4HSO4 + C2H3COOH H2O + H2SO4 + C2H3CN → NH4HSO4 + C2H3COOH Xem tất cả phương trình tạo ra C2H3COOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 06:51:27am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(