Advertisement

Chất Hóa Học - CH3OCHCH2 - Metylvinyl ete

Metoxyethylene; Methyl vinyl ether; Ethenyl(methyl) ether; Methylvinyl ether; (Methyl)vinyl ether; Ethenylmethyl ether; Vinyl(methyl) ether; Vinyl methyl ether; Methoxyethene; 1-Methoxyethene

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3OCHCH2

công thức rút gọn C3H6O


Metylvinyl ete

Metoxyethylene; Methyl vinyl ether; Ethenyl(methyl) ether; Methylvinyl ether; (Methyl)vinyl ether; Ethenylmethyl ether; Vinyl(methyl) ether; Vinyl methyl ether; Methoxyethene; 1-Methoxyethene

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.0791

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3OCHCH2

Đánh giá

CH3OCHCH2 - Metylvinyl ete - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH3OCHCH2-Metylvinyl+ete-1496
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH3OCHCH2 (Metylvinyl ete)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH3OCHCH2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH3OCHCH2 có tác dụng với K2O2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2S2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2SiS3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2S.5H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2S2O6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K3PO4.7H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2HPO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Li3PO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với KBrO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với KHSO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với KHO2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với ScCl3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K3ScCl6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với ZrCl4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2ZrCl6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với HfCl4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2HfCl6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2PtCl6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với PtCl4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với ThCl4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K2ThCl6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Ba(IO3)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với (NH4)2SO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2SeO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2SeO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với TeO2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na4P2O7 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Mg2P2O7 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K3[FeCN)6] không? CH3OCHCH2 có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với CsNO2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với MgCO3.5H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với MgF2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2MnO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaMnO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Ba(HS)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Mn(NO3)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với MnO2.nH2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với MnS2O6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với MnSO2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Mn(OH)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với HNO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaO2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na3NO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với K3NO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na4BeO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2SiS3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2S.9H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Sb2S3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na3SbS3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với CH3COCH2Br không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2S2O5 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2S5 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với H2S2O3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với HSO3Cl không? CH3OCHCH2 có tác dụng với S2O5Cl2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2Sx không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na4SiO4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2SO3Se không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na3PO3S không? CH3OCHCH2 có tác dụng với PSCl3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaBr.2H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2H2P2O7 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2H2P2O6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaBrO không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaIO3 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaIO không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Pb2P2O6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na4P2O6 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NO2NH2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với GeH4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với GeO2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Br không? CH3OCHCH2 có tác dụng với (S2O3) không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaCuCl2 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với NaCl.2H2O không? CH3OCHCH2 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? CH3OCHCH2 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CH3OCHCH2 (Metylvinyl ete) là chất tham gia

Metoxyethylene; Methyl vinyl ether; Ethenyl(methyl) ether; Methylvinyl ether; (Methyl)vinyl ether; Ethenylmethyl ether; Vinyl(methyl) ether; Vinyl methyl ether; Methoxyethene; 1-Methoxyethene

Xem tất cả phương trình sử dụng CH3OCHCH2

Phương trình có CH3OCHCH2 (Metylvinyl ete) là chất sản phẩm

Metoxyethylene; Methyl vinyl ether; Ethenyl(methyl) ether; Methylvinyl ether; (Methyl)vinyl ether; Ethenylmethyl ether; Vinyl(methyl) ether; Vinyl methyl ether; Methoxyethene; 1-Methoxyethene

C2H2 + CH3OH → CH3OCHCH2 Xem tất cả phương trình tạo ra CH3OCHCH2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 11:56:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(