Advertisement

Chủ đề: Phản ứng hoá hợp - Trang 4

Phương Trình phản ứng hoá học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau cho ra một chất. - Cập nhật 2022

Định nghĩa phân loại

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Phương trình số #2

3Cl2 + 2P → 2PCl3

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: thiếu clo

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + P => PCl3  

Phương trình số #3

3O2 + 4P → 2P2O3

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: thiếu oxi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + P => P2O3  

Phương trình số #4

H2SO4 + 2NH3(NH4)2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH3 => (NH4)2SO4  

Phương trình số #5

2Mg + Si → Mg2Si

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Si => Mg2Si  

Phương trình số #6

HCl + NH3NH4Cl

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NH3 => NH4Cl  

Phương trình số #7

C2H2 + HCl → C2H3Cl

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao Xúc tác: HgCl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + HCl => C2H3Cl  

Phương trình số #8

CH3CH=CHCH3 + H2O → C4H10O

Xúc tác: dd axit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CH=CHCH3 + H2O => C4H10O  

Phương trình số #10

H2O + N2O52HNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + N2O5 => HNO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-05 02:29:02pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(