Advertisement

Chất Hóa Học - HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH - 3-Hexyne-2,5-diol

Di(1-hydroxyethyl)acetylene; 3-Hexyne-2,5-diol; Hexyne-3-diol-2,5; Hex-3-yne-2,5-diol

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH

công thức rút gọn C6H10O2


3-Hexyne-2,5-diol

Di(1-hydroxyethyl)acetylene; 3-Hexyne-2,5-diol; Hexyne-3-diol-2,5; Hex-3-yne-2,5-diol

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 114.1424

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH

Đánh giá

HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH - 3-Hexyne-2,5-diol - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH-3-Hexyne-2,5-diol-1502
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH (3-Hexyne-2,5-diol)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K2S.5H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K2S2O6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K3PO4.7H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K2HPO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Li3PO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với KBrO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với KHSO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với KHO2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với ScCl3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K3ScCl6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với ZrCl4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K2ZrCl6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với HfCl4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K2HfCl6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K2PtCl6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với PtCl4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với ThCl4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K2ThCl6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Ba(IO3)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với (NH4)2SO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2SeO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2SeO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với TeO2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na4P2O7 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Mg2P2O7 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K3[FeCN)6] không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với CsNO2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với MgCO3.5H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với MgF2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2MnO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaMnO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Ba(HS)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Mn(NO3)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với MnO2.nH2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với MnS2O6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với MnSO2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Mn(OH)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với HNO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaO2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na3NO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với K3NO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na4BeO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2SiS3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2S.9H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Sb2S3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na3SbS3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với CH3COCH2Br không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2S2O5 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2S5 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với H2S2O3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với HSO3Cl không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với S2O5Cl2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2Sx không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na4SiO4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2SO3Se không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na3PO3S không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với PSCl3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaBr.2H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2H2P2O7 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2H2P2O6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaBrO không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaIO3 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaIO không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Pb2P2O6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na4P2O6 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NO2NH2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với GeH4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với GeO2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Br không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với (S2O3) không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaCuCl2 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaCl.2H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na[AlOH]4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaI.2H2O không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Na4N2O4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NO2F không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với NaB(OH)4 không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với OH không? HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH có tác dụng với Li2NH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH (3-Hexyne-2,5-diol) là chất tham gia

Di(1-hydroxyethyl)acetylene; 3-Hexyne-2,5-diol; Hexyne-3-diol-2,5; Hex-3-yne-2,5-diol

Xem tất cả phương trình sử dụng HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH

Phương trình có HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH (3-Hexyne-2,5-diol) là chất sản phẩm

Di(1-hydroxyethyl)acetylene; 3-Hexyne-2,5-diol; Hexyne-3-diol-2,5; Hex-3-yne-2,5-diol

C2H2 + 2CH3CHO → HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH Xem tất cả phương trình tạo ra HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 11:47:13am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(