Chất Hóa Học - HgS - Thủy ngân(II) sunfua

mercury(ii) sulfide

Advertisement

HgS


Thủy ngân(II) sunfua

mercury(ii) sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 232.6550

Khối lượng riêng (kg/m3) 8100

Màu sắc màu đỏ

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 580

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Thủy ngân (II) sulfide là những gì tạo nên sắc tố màu. Nó đã được sử dụng như một sắc tố và như một loại quặng thủy ngân. Nó được sử dụng để làm đồ sơn mài, thùng chứa phủ sơn mài. Nó cũng được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

HgS - Thủy ngân(II) sunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HgS-Thuy+ngan(II)+sunfua-1059
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HgS (Thủy ngân(II) sunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HgS có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HgS có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? HgS có tác dụng với Ti không? HgS có tác dụng với CaHPO4 không? HgS có tác dụng với CaSO3 không? HgS có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? HgS có tác dụng với BF3 không? HgS có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? HgS có tác dụng với HBO2 không? HgS có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? HgS có tác dụng với NOCl không? HgS có tác dụng với PCl5 không? HgS có tác dụng với Cr(CO)3 không? HgS có tác dụng với HCOONa không? HgS có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? HgS có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? HgS có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? HgS có tác dụng với SF6 không? HgS có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? HgS có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? HgS có tác dụng với FeSiO3 không? HgS có tác dụng với Fe(SO4)3 không? HgS có tác dụng với CH3COOCH3 không? HgS có tác dụng với KH không? HgS có tác dụng với Mn3O4 không? HgS có tác dụng với K3MnO4 không? HgS có tác dụng với MgC2 không? HgS có tác dụng với Li2C2 không? HgS có tác dụng với K2SiO3 không? HgS có tác dụng với HMnO4 không? HgS có tác dụng với BeSO4 không? HgS có tác dụng với Li2S không? HgS có tác dụng với BeS không? HgS có tác dụng với Na2ZnO2 không? HgS có tác dụng với NaH2PO4 không? HgS có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? HgS có tác dụng với HPO3 không? HgS có tác dụng với MnBr2 không? HgS có tác dụng với PtCl2 không? HgS có tác dụng với MnCl2 không? HgS có tác dụng với MnI2 không? HgS có tác dụng với MgS không? HgS có tác dụng với BaS không? HgS có tác dụng với Bi2O3 không? HgS có tác dụng với Bi không? HgS có tác dụng với B4C không? HgS có tác dụng với TiC không? HgS có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? HgS có tác dụng với BaSO3 không? HgS có tác dụng với Ba(ClO)2 không? HgS có tác dụng với C6H5OCH3 không? HgS có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? HgS có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? HgS có tác dụng với K2ZnO2 không? HgS có tác dụng với KSH không? HgS có tác dụng với Li3N không? HgS có tác dụng với Mg3N2 không? HgS có tác dụng với Mg2Si không? HgS có tác dụng với MnSiO3 không? HgS có tác dụng với RbOH không? HgS có tác dụng với Na2PbO2 không? HgS có tác dụng với Rb2S không? HgS có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? HgS có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? HgS có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? HgS có tác dụng với CsSH không? HgS có tác dụng với P2O3 không? HgS có tác dụng với P2S5 không? HgS có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? HgS có tác dụng với RbSH không? HgS có tác dụng với LiSH không? HgS có tác dụng với NaSH không? HgS có tác dụng với C6H4CH3OH không? HgS có tác dụng với C6H5COCH3 không? HgS có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? HgS có tác dụng với XeF6 không? HgS có tác dụng với XeOF4 không? HgS có tác dụng với XeF4 không? HgS có tác dụng với XeO3 không? HgS có tác dụng với SF4 không? HgS có tác dụng với H2S2O4 không? HgS có tác dụng với K3As không? HgS có tác dụng với H3As không? HgS có tác dụng với H3Sb không? HgS có tác dụng với K3Sb không? HgS có tác dụng với Si(OH)4 không? HgS có tác dụng với (COONa)2 không? HgS có tác dụng với (COOH)2 không? HgS có tác dụng với NH4ClO4 không? HgS có tác dụng với Na3Sb không? HgS có tác dụng với ZnS2O4 không? HgS có tác dụng với NH4Br không? HgS có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? HgS có tác dụng với BaC2 không? HgS có tác dụng với C6H5CHCH2 không? HgS có tác dụng với Na3As không? HgS có tác dụng với SiCl4 không? HgS có tác dụng với Xe không? HgS có tác dụng với (NHCH2CO)n không? HgS có tác dụng với FeSiO2 không? HgS có tác dụng với RCH2OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HgS (Thủy ngân(II) sunfua) là chất tham gia

mercury(ii) sulfide

O2 + HgS → Hg + SO2 Fe + HgS → FeS + Hg 4CaO + 4HgS → 4Hg + 3CaS + CaSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng HgS

Phương trình có HgS (Thủy ngân(II) sunfua) là chất sản phẩm

mercury(ii) sulfide

Hg + S → HgS 2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4 H2S + HgCl2 → 2HCl + HgS Xem tất cả phương trình tạo ra HgS

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:10:10am