Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3CH=CHCH3

công thức rút gọn


but-2-en

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 604

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường Khí

Nhiệt độ sôi (°C) 2.25

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -122.2

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

But-2-en có thể được sử dụng làm monome cho polybuten nhưng polymer này đắt hơn các chất thay thế có chuỗi carbon ngắn hơn như polypropylen . Do đó, polybuten thường được sử dụng làm chất đồng trùng hợp (trộn với một loại polymer khác, trong hoặc sau phản ứng), chẳng hạn như trong chất kết dính nóng chảy.
Advertisement

Đánh giá

CH3CH=CHCH3 - but-2-en - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH3CH=CHCH3-but-2-en-34
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH3CH=CHCH3 (but-2-en)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH3CH=CHCH3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH3CH=CHCH3 có tác dụng với C6H5Cl không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với C6H5NH2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với C6H5NH3Cl không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với C6H5OH không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với C6H5ONa không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với C6H6 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca(H2PO4)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca(HCO3)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca(NO3)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca(OH)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca3(PO4)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca3N2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Ca3P2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CaC2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CaCO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CaF2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CaO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CaO.SiO2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CaOCl2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CdCl2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CH3CHO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CH3Cl không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CH3COCH3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CH3COOH không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CH3COONa không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CH3OH không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CH4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Cl2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Cr không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Cu không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Cu(NO3)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Cu(OH)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CuO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với CuS không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với F2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Fe không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Fe(NO3)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Fe2(CO3)3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Fe2(SO4)3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Fe2O3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với FeCl2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với FeCO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với FeO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với FeS không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với FeS2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với H2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với H2O không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với H2O2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với H2S không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với H2SO4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với H4P2O7 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với HCHO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với HCl không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Hg không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Hg(NO3)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Hg(OH)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với HgO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với HI không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với HNO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với HONO2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với I2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với K không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với K2CO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với K2Cr2O7 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với K2O không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với K2S không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với K2S2O8 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với K3PO4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KBr không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KCl không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KClO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KI không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KMnO4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KNO2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KNO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với KOH không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Li không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Mg không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Mg(NO3)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Mg(OH)2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với MgCO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Mn không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với MnO2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với MnSO4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với N2 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với N2O5 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2CO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2HPO4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2O không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2S không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2S2O3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2SiO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2SO3 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na2SO4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với Na3PO4 không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với NaCH3COO không? CH3CH=CHCH3 có tác dụng với NaCl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:17:51am