Tìm kiếm phương trình hóa học

Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Các chuỗi phản ứng hóa học phổ biển trong chương trình phổ thông


Chuỗi phản ứng về kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

Chuỗi các phương trình hóa học của kim loại kiềm natri thường gặp trong sách giáo khoa Hóa học lớp 9 và lớp 10.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng về kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

Chuỗi phản ứng halogen của iot và brom

Chuỗi các phương trình phản ứng của các halogen thường gặp trong sách giáo khoa Hóa học lớp 10.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng halogen của iot và brom

Chuỗi phương trình phản ứng của clo và kim loại sắt

Chuỗi các phương trình phản ứng của halogen clo và kim loại sắt.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng của clo và kim loại sắt

Chuỗi phản ứng của halogen clo

Chuỗi các phương trình phản ứng của clo thường gặp trong sách giáo khoa Hóa học lớp 9 và lớp 10.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng của halogen clo

Chuỗi phương trình hóa học về nito

Chuỗi các phương trình hóa học của nito và hợp chất của nito thường gặp trong sách giáo khoa lớp 11.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 7 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình hóa học về nito

Chuỗi các phương trình hóa học của kim loại natri

Chuỗi các phương trình phản ứng về kim loại natri thường gặp trong sách giáo khoa hóa học 10.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 6 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình hóa học của kim loại natri

Chuỗi phương trình phản ứng về kim loại, phi kim và axit

Chuỗi các phương trình phản ứng về kim loại, phi kim, axit trong sách giáo khóa Hóa học 9.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng về kim loại, phi kim và axit

Các phản ứng hóa học của kim loại natri

Chuỗi các phương trình phản ứng của natri phổ biến trong sách giáo khoa hóa học lớp 9 cơ bản.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc các phản ứng hóa học của kim loại natri

Phản ứng của sắt và hợp chất của sắt

Chuỗi các phương trình phản ứng của sắt và hợp chất sắt thường gặp trong sách giáo khoa lớp 9 và lớp 12.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc phản ứng của sắt và hợp chất của sắt

Chuỗi phản ứng về phi kim và hợp chất của phi kim

Chuỗi các phương trình phản ứng của phi kim lưu huỳnh phổ biến trong sách giáo khoa hóa học lớp 10.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng về phi kim và hợp chất của phi kim

Chuỗi các phương trình phản ứng kim loại kiềm và kiềm thổ

Chuỗi các phương trình phản ứng về kim loại kiềm và kiềm thổ thuộc chương trình sách giáo khoa hóa học 12.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng kim loại kiềm và kiềm thổ

Chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại canxi

Đây là chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại canxi thường gặp trong chương trình sách giáo khoa hóa học lớp 9,10 và 12.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại canxi

Một số định nghĩa cơ bản trong hoá học.

Mol là gì?

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ - được gọi là hằng số Avogadro.

Xem thêm

Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Xem thêm

Kim loại là gì?

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Xem thêm

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Xem thêm

Phi kim là gì?

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Xem thêm

Những sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết

Sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm

Sự thật thú vị về heli

Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!

Xem thêm

Sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem thêm

So sánh các chất hoá học phổ biến.

C2H5IC3H8

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Ety I-ot dua và chất Propan

Xem thêm

C3H8O3SC3H8N4O2

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Sulfurous acid ethyl methyl; và chất Methylene diurea

Xem thêm

C3H8NO4PC3H8Hg

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Fosamine và chất Ethylmethylmercury(II)

Xem thêm

C3H7OHC3H8O

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất 2-Propanol và chất 1-Propanol

Xem thêm

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 20/06/2024