Tìm kiếm phương trình hóa học

Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

Các chuỗi phản ứng hóa học phổ biển trong chương trình phổ thông


Chuỗi các phương trình phản ứng hữu cơ và kin loại đồng

Chuỗi các phương trình cơ bản thường gặp trong chương tnình sách giáo khoa Hóa học phổ thông.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng hữu cơ và kin loại đồng

Chuỗi phương trình hóa học của andehit và natri hidroxit

Chuỗi các phương trình phản ứng hóa học hữu cơ và vô cơ thường gặp trong chương trình sách giáo khoa Hóa học THCS và THPT.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 1 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình hóa học của andehit và natri hidroxit

Chuỗi các phương trình phản ứng của andehit

Chuỗi các phương trình phản ứng của andehit thường gặp trong sách giáo khoa lớp 9 và 11.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 6 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng của andehit

Chuỗi các phương trình phản ứng hóa học hữu cơ

Chuỗi các phương trình phản ứng hóa học hữu cơ gồm rượu etylic và axit axetic thường gặp trong sách giáo khoa hóa học lớp 9, 11 và 12.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 2 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng hóa học hữu cơ

Chuỗi phương trình phản ứng của glucozo và ancol etylic

Chuỗi phản ứng gồm các phương trình phản ứng của glucozo và rượu etylic thường gặp trong chương trình sách giáo khoa hóa học THCS và THPT.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 3 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng của glucozo và ancol etylic

Chuỗi phương trình phản ứng của canxi và hợp chất hữu cơ

Chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại canxi và các hợp chất hữu cơ thường gặp trong sách giáo khoa hóa học THCS và THPT.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 2 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng của canxi và hợp chất hữu cơ

Chuỗi phản ứng của các kim loại và hợp chất hữu cơ

Chuỗi các phương trình phản ứng của kim loại nhôm, sắt và rượu metano thường gặp trong sách giáo khoa hóa học.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 6 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng của các kim loại và hợp chất hữu cơ

Chuỗi phương trình phản ứng của clo và phenol

Chuỗi các phương trình hóa học của clo và phenol thường gặp trong sách giáo khoa hóa học chương trình cơ bản lớp 9 đến lớp 12.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng của clo và phenol

Chuỗi phản ứng của benzen và hợp chất của benzen

Chuỗi các phản ứng của benzen và các hợp chất của ben zen phổ biến trong sách giáo khoa hóa học lớp 9 và 11.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 4 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng của benzen và hợp chất của benzen

Chuỗi phương trình phản ứng của hidro cacbon và axit axetic

Chuỗi các phương trình phản ứng của hidrocacbon và axit axetic phổ biến trong sách giáo khoa Hóa học lớp 9 và 11.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 2 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phương trình phản ứng của hidro cacbon và axit axetic

Chuỗi phản ứng của benzen và kim loại sắt

Chuỗi các phương trình phản ứng của benzen và kim loại sắt thường gặp trong sách giáo khoa Hóa học lớp 8, 9, 11 và 12

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 5 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi phản ứng của benzen và kim loại sắt

Chuỗi các phương trình phản ứng hữu cơ và vô cơ

Chuỗi phương trình bao gồm các phương trình phản ứng hữu cơ và vô cơ thường gặp trong sách giáo khoa lớp 9 và 11.

Hiển thị tối đa 3 phương trình (chuỗi có 6 phương trình)

Xem tất cả phương trình thuộc chuỗi các phương trình phản ứng hữu cơ và vô cơ

Một số định nghĩa cơ bản trong hoá học.

Mol là gì?

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ - được gọi là hằng số Avogadro.

Xem thêm

Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Xem thêm

Kim loại là gì?

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Xem thêm

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Xem thêm

Phi kim là gì?

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Xem thêm

Những sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết

Sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm

Sự thật thú vị về heli

Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!

Xem thêm

Sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem thêm

So sánh các chất hoá học phổ biến.

CCl2F2CCl4

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Diclorodiflorometan và chất Cacbon tetraclorua

Xem thêm

CFCl2CF2ClCHCl3

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất CFC-113 và chất Chloroform

Xem thêm

CH2COCH2CHCHCH2

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Keten và chất Butadiene;Divinyl

Xem thêm

CH2ClCOOHCH2Cl2

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Clorua Acetic Axit và chất Diclo Methan

Xem thêm

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 22/05/2024