Chủ đề: Phương Trình Hoá Học Lớp 10 - Trang 1

Phương trình được tìm thấy trong Sách Giáo Khoa lớp 10 - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #2

3O22O3

Điều kiện khác: Tia cực tím (UV : Ultra Violet)

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 => O3  

Phương trình số #3

H2SO4 + C12H22O1112C + H2SO4.11H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + C12H22O11 => C + H2SO4.11H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

PCl5Cl2 + PCl3

Nhiệt độ: 160 - 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình PCl5 => Cl2 + PCl3  

Phương trình số #5

F2 + H22HF

Nhiệt độ: -252°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + H2 => HF  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

Cl2 + Cu → CuCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Cu => CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

3HCl + Fe(OH)33H2O + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe(OH)3 => H2O + FeCl3  

Phương trình số #9

2CaOCl2 + H2O + CO2CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + H2O + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #10

2Al + 3I22AlI3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: H2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + I2 => AlI3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 06:22:11am