Advertisement

Chất Hóa Học - CF4 - Cacbon tetraflorua

Freon 14; Perfluoromethane; Tetrafluoromethane; Carbon tetrafluoride; R-14[refrigerant]; Halocarbon-14; R-14; Halon-14; Acron-0; Freon-14; FC-14; F-14; DF-14; Fron-14; Freon R-14; CFC-14; Fron 14; PFC-14

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CF4


Cacbon tetraflorua

Freon 14; Perfluoromethane; Tetrafluoromethane; Carbon tetrafluoride; R-14[refrigerant]; Halocarbon-14; R-14; Halon-14; Acron-0; Freon-14; FC-14; F-14; DF-14; Fron-14; Freon R-14; CFC-14; Fron 14; PFC-14

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 88.00431 ± 0.00080

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.72

Nhiệt độ sôi (°C) -127.8

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -183.6

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Cacbon tetraflorua đôi khi được sử dụng làm chất làm lạnh ở nhiệt độ thấp. Nó được sử dụng trong chế tạo vi điện tử một mình hoặc kết hợp với oxy như một chất ăn mòn plasma cho silicon, silicon dioxide và silicon nitride. Nó cũng được sử dụng trong máy dò neutron.

Tetrafluoromethane là một khí nhà kính mạnh có tuổi thọ trong khí quyển là 50.000 năm. Nó được sử dụng như một chất làm lạnh nhiệt độ thấp và cũng như một chất ăn mòn plasma trong chế tạo thiết bị điện tử.

Advertisement

Đánh giá

CF4 - Cacbon tetraflorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CF4-Cacbon+tetraflorua-1177
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CF4 (Cacbon tetraflorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CF4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CF4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? CF4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? CF4 có tác dụng với O không? CF4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? CF4 có tác dụng với FONO2 không? CF4 có tác dụng với KF không? CF4 có tác dụng với INO3 không? CF4 có tác dụng với KBrO3 không? CF4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? CF4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? CF4 có tác dụng với NaNH2 không? CF4 có tác dụng với Na2N không? CF4 có tác dụng với Na2NH không? CF4 có tác dụng với Mg3P2 không? CF4 có tác dụng với POBr3 không? CF4 có tác dụng với FeF3 không? CF4 có tác dụng với AuF3 không? CF4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? CF4 có tác dụng với LiAlH4 không? CF4 có tác dụng với LiCl không? CF4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? CF4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? CF4 có tác dụng với KIO không? CF4 có tác dụng với Si3N4 không? CF4 có tác dụng với SiI4 không? CF4 có tác dụng với Na3N không? CF4 có tác dụng với CrN không? CF4 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? CF4 có tác dụng với CrO không? CF4 có tác dụng với NaHF2 không? CF4 có tác dụng với FeCu2S2 không? CF4 có tác dụng với KHS không? CF4 có tác dụng với NaHS không? CF4 có tác dụng với C2Ag2 không? CF4 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? CF4 có tác dụng với PbCl2 không? CF4 có tác dụng với Ca(CN)2 không? CF4 có tác dụng với NaKS không? CF4 có tác dụng với Cu2FeS2 không? CF4 có tác dụng với fructozo không? CF4 có tác dụng với glucozo không? CF4 có tác dụng với HCOOC2H5 không? CF4 có tác dụng với CH3COOK không? CF4 có tác dụng với C2H2O4 không? CF4 có tác dụng với ROH không? CF4 có tác dụng với CH3ONa không? CF4 có tác dụng với RONa không? CF4 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? CF4 có tác dụng với Fe2S3 không? CF4 có tác dụng với CHF2Cl không? CF4 có tác dụng với C4H6Cl2 không? CF4 có tác dụng với CH2=CH2 không? CF4 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? CF4 có tác dụng với CH3-CHO không? CF4 có tác dụng với CnH2n+2 không? CF4 có tác dụng với KIO4 không? CF4 có tác dụng với LiH không? CF4 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? CF4 có tác dụng với CF2=CF2 không? CF4 có tác dụng với CH3-COOH không? CF4 có tác dụng với HCOOR không? CF4 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? CF4 có tác dụng với R-SO3H không? CF4 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? CF4 có tác dụng với ZnBr2 không? CF4 có tác dụng với CnH2n không? CF4 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? CF4 có tác dụng với CnH2n-6 không? CF4 có tác dụng với CnH2n-7Br không? CF4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? CF4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? CF4 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? CF4 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? CF4 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? CF4 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? CF4 có tác dụng với Ca(SO4) không? CF4 có tác dụng với Ag(NO3) không? CF4 có tác dụng với Al2 không? CF4 có tác dụng với Al3 không? CF4 có tác dụng với ClBr2 không? CF4 có tác dụng với All3 không? CF4 có tác dụng với Hgl2 không? CF4 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? CF4 có tác dụng với Al(PO4) không? CF4 có tác dụng với Cu(SO4) không? CF4 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? CF4 có tác dụng với AgO2 không? CF4 có tác dụng với As không? CF4 có tác dụng với As2O3 không? CF4 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? CF4 có tác dụng với H không? CF4 có tác dụng với C2S không? CF4 có tác dụng với P4O10 không? CF4 có tác dụng với MgBr không? CF4 có tác dụng với CaBr2 không? CF4 có tác dụng với (CHO)2 không? CF4 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? CF4 có tác dụng với C2H3COOH không? CF4 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? CF4 có tác dụng với C2H3Cl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CF4 (Cacbon tetraflorua) là chất tham gia

Freon 14; Perfluoromethane; Tetrafluoromethane; Carbon tetrafluoride; R-14[refrigerant]; Halocarbon-14; R-14; Halon-14; Acron-0; Freon-14; FC-14; F-14; DF-14; Fron-14; Freon R-14; CFC-14; Fron 14; PFC-14

2H2O + CF4 → CO2 + 4HF Xem tất cả phương trình sử dụng CF4

Phương trình có CF4 (Cacbon tetraflorua) là chất sản phẩm

Freon 14; Perfluoromethane; Tetrafluoromethane; Carbon tetrafluoride; R-14[refrigerant]; Halocarbon-14; R-14; Halon-14; Acron-0; Freon-14; FC-14; F-14; DF-14; Fron-14; Freon R-14; CFC-14; Fron 14; PFC-14

CCl4 + 2XeF2 → CF4 + 2XeCl2 Ca3P2 + SiF4 → SiO2 + CF4 C + 4NF3 → CF4 + 2N2F4 Xem tất cả phương trình tạo ra CF4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-25 01:04:53pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(