Chất Hóa Học - Ca(HSO3)2 - Canxi bisulfit

Bis(sulfinooxy)calcium

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ca(HSO3)2

công thức rút gọn CaH2O6S2


Canxi bisulfit

Bis(sulfinooxy)calcium

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 202.2203

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ca(HSO3)2

Đánh giá

Ca(HSO3)2 - Canxi bisulfit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ca(HSO3)2-Canxi+bisulfit-1304
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ca(HSO3)2 (Canxi bisulfit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ca(HSO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ca(HSO3)2 có tác dụng với PH4ClO4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với CH3COOOH không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với CH2CHCHO không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với CH3COCH2I không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Cs không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H3OCH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H3F không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NH2SO3H không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NaBrO3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H5COOH không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với SOF2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C5H9Br không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với H3PO4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với HCOOCH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H5CN không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với ZnCO3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với HCOOK không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H5COONa không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với KO2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với HgF2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NO2Cl không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với KAg(CN)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NH2OH không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với SeO2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Se không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BiH3O3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NH4(NH2COO) không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BeCO3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với HBr không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với CH3COOAg không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C6H12O7 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C12H22O12 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với AgSNC không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (SCN)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với AgBrO3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với LiNO2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với AgNO2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NH4OCN không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với AgOCN không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với LiNO3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với AgCN không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NaCN không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NaN3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với AlO(OH) không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với KAl(OH)4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với HF không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với (SO4) không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BeAl2O4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với MgAl2O4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NH4AlCl4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BaSiO3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BaH2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BeBr2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với LiBr không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BrF không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với NiBr2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Na2C2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với K2PtCl4 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Pt(OH)2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với CHBr3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H5OLi không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với LiHS không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với C2H5OK không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với D2S không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Al(OD)3 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với BeC2 không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với Be2C không? Ca(HSO3)2 có tác dụng với H2SO4.H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ca(HSO3)2 (Canxi bisulfit) là chất sản phẩm

Bis(sulfinooxy)calcium

H2O + SO2 + CaSO3 → Ca(HSO3)2 Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2 Xem tất cả phương trình tạo ra Ca(HSO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:20:29am