Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có KOH là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có KOH (kali hidroxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #2

KOH + FeCl3KCl + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + FeCl3 => KCl + Fe(OH)3  

Phương trình số #3

KOH + HCOOCH3CH3OH + HCOOK

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + HCOOCH3 => CH3OH + HCOOK  

Advertisement

Phương trình số #4

2KOH + CH3NH3HCO3H2O + K2CO3 + CH3NH2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + CH3NH3HCO3 => H2O + K2CO3 + CH3NH2  

Phương trình số #6

6KOH + 3S → 3H2O + 2K2S + K2SO3

Nhiệt độ: t0 rất cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + S => H2O + K2S + K2SO3  

Phương trình số #7

2Al + 2H2O + 2KOH3H2 + 2KAlO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + KOH => H2 + KAlO2  

Advertisement

Phương trình số #8

3Cl2 + 6KOH3H2O + 5KCl + KClO3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH => H2O + KCl + KClO3  

Phương trình số #9

KOH + NH4Cl → H2O + KCl + NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + NH4Cl => H2O + KCl + NH3  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + 2KOH + Si → H2 + K2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KOH + Si => H2 + K2SiO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 07:21:43pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(