Advertisement

K2CrO4

công thức rút gọn CrK2O4


Kali cromat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 194.1903

Khối lượng riêng (kg/m3) 2732

Màu sắc Vàng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1000

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 986

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không giống như muối natri cromat ít tốn kém hơn, muối kali chủ yếu được sử dụng cho công việc trong phòng thí nghiệm trong trường hợp đòi hỏi phải có muối khan. Nó là một chất oxy hóa trong tổng hợp hữu cơ. Nó được sử dụng như trong phân tích vô cơ định tính, ví dụ: như là một phép kiểm tra dùng màu cho các ion bạc. Nó cũng được sử dụng như là một chỉ thị cho phương pháp chuẩn độ kết tủa với bạc nitrat và natri clorua (chúng có thể được sử dụng như là tiêu chuẩn cũng như dung dịch chuẩn cho nhau) khi kali cromat chuyển sang màu đỏ nâu với sự hiện diện của ion bạc dư thừa.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

K2CrO4 - Kali cromat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-K2CrO4-Kali+cromat-1142
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học K2CrO4 (Kali cromat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu K2CrO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

K2CrO4 có tác dụng với K3Sb không? K2CrO4 có tác dụng với Si(OH)4 không? K2CrO4 có tác dụng với (COONa)2 không? K2CrO4 có tác dụng với (COOH)2 không? K2CrO4 có tác dụng với NH4ClO4 không? K2CrO4 có tác dụng với Na3Sb không? K2CrO4 có tác dụng với ZnS2O4 không? K2CrO4 có tác dụng với NH4Br không? K2CrO4 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? K2CrO4 có tác dụng với BaC2 không? K2CrO4 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? K2CrO4 có tác dụng với Na3As không? K2CrO4 có tác dụng với SiCl4 không? K2CrO4 có tác dụng với Xe không? K2CrO4 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? K2CrO4 có tác dụng với FeSiO2 không? K2CrO4 có tác dụng với RCH2OH không? K2CrO4 có tác dụng với RCOONa không? K2CrO4 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? K2CrO4 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? K2CrO4 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? K2CrO4 có tác dụng với C2H5Br không? K2CrO4 có tác dụng với NaClO3 không? K2CrO4 có tác dụng với NaClO2 không? K2CrO4 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? K2CrO4 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? K2CrO4 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? K2CrO4 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? K2CrO4 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? K2CrO4 có tác dụng với N2O3 không? K2CrO4 có tác dụng với SiH4 không? K2CrO4 có tác dụng với Ca2SiO4 không? K2CrO4 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? K2CrO4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? K2CrO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? K2CrO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? K2CrO4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? K2CrO4 có tác dụng với O không? K2CrO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? K2CrO4 có tác dụng với FONO2 không? K2CrO4 có tác dụng với KF không? K2CrO4 có tác dụng với INO3 không? K2CrO4 có tác dụng với KBrO3 không? K2CrO4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? K2CrO4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? K2CrO4 có tác dụng với NaNH2 không? K2CrO4 có tác dụng với Na2N không? K2CrO4 có tác dụng với Na2NH không? K2CrO4 có tác dụng với Mg3P2 không? K2CrO4 có tác dụng với POBr3 không? K2CrO4 có tác dụng với FeF3 không? K2CrO4 có tác dụng với AuF3 không? K2CrO4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? K2CrO4 có tác dụng với LiAlH4 không? K2CrO4 có tác dụng với LiCl không? K2CrO4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? K2CrO4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? K2CrO4 có tác dụng với KIO không? K2CrO4 có tác dụng với Si3N4 không? K2CrO4 có tác dụng với SiI4 không? K2CrO4 có tác dụng với Na3N không? K2CrO4 có tác dụng với CrN không? K2CrO4 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? K2CrO4 có tác dụng với CrO không? K2CrO4 có tác dụng với NaHF2 không? K2CrO4 có tác dụng với FeCu2S2 không? K2CrO4 có tác dụng với KHS không? K2CrO4 có tác dụng với NaHS không? K2CrO4 có tác dụng với C2Ag2 không? K2CrO4 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? K2CrO4 có tác dụng với PbCl2 không? K2CrO4 có tác dụng với Ca(CN)2 không? K2CrO4 có tác dụng với NaKS không? K2CrO4 có tác dụng với Cu2FeS2 không? K2CrO4 có tác dụng với fructozo không? K2CrO4 có tác dụng với glucozo không? K2CrO4 có tác dụng với HCOOC2H5 không? K2CrO4 có tác dụng với CH3COOK không? K2CrO4 có tác dụng với C2H2O4 không? K2CrO4 có tác dụng với ROH không? K2CrO4 có tác dụng với CH3ONa không? K2CrO4 có tác dụng với RONa không? K2CrO4 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? K2CrO4 có tác dụng với Fe2S3 không? K2CrO4 có tác dụng với CHF2Cl không? K2CrO4 có tác dụng với C4H6Cl2 không? K2CrO4 có tác dụng với CH2=CH2 không? K2CrO4 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? K2CrO4 có tác dụng với CH3-CHO không? K2CrO4 có tác dụng với CnH2n+2 không? K2CrO4 có tác dụng với KIO4 không? K2CrO4 có tác dụng với LiH không? K2CrO4 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? K2CrO4 có tác dụng với CF2=CF2 không? K2CrO4 có tác dụng với CH3-COOH không? K2CrO4 có tác dụng với HCOOR không? K2CrO4 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? K2CrO4 có tác dụng với R-SO3H không? K2CrO4 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? K2CrO4 có tác dụng với ZnBr2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 10:33:14am