Chất Hóa Học - Na2Cr2O7 - Natri dicromat

Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Na2Cr2O7

công thức rút gọn Cr2Na2O7


Natri dicromat

Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 261.9675

Khối lượng riêng (kg/m3) 2520

Nhiệt độ sôi (°C) 400

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 356.7

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Natri dicromat là nguyên liệu cơ bản chính để sản xuất các hóa chất crom, được sử dụng trong thuộc da, xử lý kim loại, bùn khoan, thuốc nhuộm dệt, chất xúc tác, xử lý gỗ và nước.

Nó cũng được sử dụng làm chất oxy hóa trong sản xuất thuốc nhuộm, nhiều hóa chất hữu cơ tổng hợp khác, mực in, v.v.; da thuộc da; trong pin điện; tẩy trắng chất béo, dầu, bọt biển, nhựa; lọc dầu; sản xuất axit cromic, cromat khác và chất màu crôm; trong chất ức chế ăn mòn, sơn chống ăn mòn; trong nhiều phương pháp xử lý kim loại; gia công điện đồng; thuốc nhuộm; để làm cứng gelatin; để làm rụng lá cây bông vải và các loại cây cỏ, cây bụi khác .... Điều chế chất chuẩn độ trong các phản ứng oxi hóa khử.

Advertisement

Đánh giá

Na2Cr2O7 - Natri dicromat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Na2Cr2O7-Natri+dicromat-1162
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Na2Cr2O7 (Natri dicromat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Na2Cr2O7 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Na2Cr2O7 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với C2H5Br không? Na2Cr2O7 có tác dụng với NaClO3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với NaClO2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? Na2Cr2O7 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với N2O3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với SiH4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ca2SiO4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? Na2Cr2O7 có tác dụng với H2Cr2O7 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với O không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? Na2Cr2O7 có tác dụng với FONO2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với KF không? Na2Cr2O7 có tác dụng với INO3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với KBrO3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với NaNH2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Na2N không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Na2NH không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Mg3P2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với POBr3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với FeF3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với AuF3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với K2Cr2O4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với LiAlH4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với LiCl không? Na2Cr2O7 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? Na2Cr2O7 có tác dụng với KIO không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Si3N4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với SiI4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Na3N không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CrN không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CrO không? Na2Cr2O7 có tác dụng với NaHF2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với FeCu2S2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với KHS không? Na2Cr2O7 có tác dụng với NaHS không? Na2Cr2O7 có tác dụng với C2Ag2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? Na2Cr2O7 có tác dụng với PbCl2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ca(CN)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với NaKS không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Cu2FeS2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với fructozo không? Na2Cr2O7 có tác dụng với glucozo không? Na2Cr2O7 có tác dụng với HCOOC2H5 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3COOK không? Na2Cr2O7 có tác dụng với C2H2O4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với ROH không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3ONa không? Na2Cr2O7 có tác dụng với RONa không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3COOC6H5 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Fe2S3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CHF2Cl không? Na2Cr2O7 có tác dụng với C4H6Cl2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH2=CH2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3-CH2-OH không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3-CHO không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CnH2n+2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với KIO4 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với LiH không? Na2Cr2O7 có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CF2=CF2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3-COOH không? Na2Cr2O7 có tác dụng với HCOOR không? Na2Cr2O7 có tác dụng với NH4OCOCH3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với R-SO3H không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? Na2Cr2O7 có tác dụng với ZnBr2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CnH2n không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CnH2n+1Cl không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CnH2n-6 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CnH2n-7Br không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? Na2Cr2O7 có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Zn(NO3)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ca(SO4) không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Ag(NO3) không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Al2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Al3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với ClBr2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với All3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Hgl2 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Al(PO4) không? Na2Cr2O7 có tác dụng với Cu(SO4) không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Na2Cr2O7 (Natri dicromat) là chất tham gia

Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium salt

2C + Na2Cr2O7 → 2CO + Na2CO3 + Cr2O3 2KOH + Na2Cr2O7 → H2O + Na2CrO4 + K2CrO4 H2SO4 + KI + Na2Cr2O7 → H2O + I2 + Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 Xem tất cả phương trình sử dụng Na2Cr2O7

Phương trình có Na2Cr2O7 (Natri dicromat) là chất sản phẩm

Sodium dichromate; Sodium bichromate; Dichromic acid disodium salt

H2SO4 + 2Na2CrO4 → H2O + Na2SO4 + Na2Cr2O7 H2O + 2CO2 + 2Na2CrO4 → 2NaHCO3 + Na2Cr2O7 HCl + 2Na2CrO4 → H2O + 2NaCl + Na2Cr2O7 Xem tất cả phương trình tạo ra Na2Cr2O7

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:27:33am