Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KI

công thức rút gọn IK


kali iodua

potassium iodide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 166.00277 ± 0.00013

Khối lượng riêng (kg/m3) 3123

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1330

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 681

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

KI với liều lượng 130 mg thường được dùng cho mục đích cấp cứu phơi nhiễm phóng xạ. KI cũng được sử dụng trong dạng dung dịch bão hòa với khoảng 1000 mg KI/ml. KI hoặc KIO3 thường được trộn vào muối ăn làm muối iốt.
Advertisement

Đánh giá

KI - kali iodua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KI-kali+iodua-123
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KI (kali iodua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KI có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KI có tác dụng với Na2CO3 không? KI có tác dụng với Na2HPO4 không? KI có tác dụng với Na2O không? KI có tác dụng với Na2S không? KI có tác dụng với Na2S2O3 không? KI có tác dụng với Na2SiO3 không? KI có tác dụng với Na2SO3 không? KI có tác dụng với Na2SO4 không? KI có tác dụng với Na3PO4 không? KI có tác dụng với NaCH3COO không? KI có tác dụng với NaCl không? KI có tác dụng với NaClO không? KI có tác dụng với NaHCO3 không? KI có tác dụng với NaI không? KI có tác dụng với NaNO2 không? KI có tác dụng với NaNO3 không? KI có tác dụng với NaOH không? KI có tác dụng với NH3 không? KI có tác dụng với NH4Cl không? KI có tác dụng với NH4NO2 không? KI có tác dụng với NH4NO3 không? KI có tác dụng với NO không? KI có tác dụng với NO2 không? KI có tác dụng với O2 không? KI có tác dụng với O3 không? KI có tác dụng với P không? KI có tác dụng với P2O5 không? KI có tác dụng với Pb(NO3)2 không? KI có tác dụng với Pb(OH)2 không? KI có tác dụng với PH3 không? KI có tác dụng với PI3 không? KI có tác dụng với Pt không? KI có tác dụng với S không? KI có tác dụng với Si không? KI có tác dụng với SiO2 không? KI có tác dụng với Sn(OH)2 không? KI có tác dụng với SO2 không? KI có tác dụng với SO3 không? KI có tác dụng với Zn không? KI có tác dụng với Zn3P2 không? KI có tác dụng với ZnO không? KI có tác dụng với ZnS không? KI có tác dụng với ZnSO4 không? KI có tác dụng với ZnCl2 không? KI có tác dụng với N2O4 không? KI có tác dụng với N2O không? KI có tác dụng với HNO2 không? KI có tác dụng với NiO không? KI có tác dụng với CrO3 không? KI có tác dụng với Mn2O7 không? KI có tác dụng với Ni(OH)3 không? KI có tác dụng với Li2O không? KI có tác dụng với Ba không? KI có tác dụng với TiO2 không? KI có tác dụng với TiCl4 không? KI có tác dụng với Be(OH)2 không? KI có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? KI có tác dụng với NH4OH không? KI có tác dụng với NaAlO2 không? KI có tác dụng với PbO không? KI có tác dụng với FeSO4 không? KI có tác dụng với MnO không? KI có tác dụng với MgCl2 không? KI có tác dụng với MgO không? KI có tác dụng với BeCl2 không? KI có tác dụng với Be không? KI có tác dụng với BeO không? KI có tác dụng với Be(NO3)2 không? KI có tác dụng với H2ZnO2 không? KI có tác dụng với HAlO2.H2O không? KI có tác dụng với Cu2O không? KI có tác dụng với Zn(OH)2 không? KI có tác dụng với PdCl2 không? KI có tác dụng với Ag2CO3 không? KI có tác dụng với Ba(OH)2 không? KI có tác dụng với (NH4)2S không? KI có tác dụng với NH4HCO3 không? KI có tác dụng với NaHSO3 không? KI có tác dụng với Cr2O3 không? KI có tác dụng với Cr(OH)3 không? KI có tác dụng với NaCrO2 không? KI có tác dụng với CuFeS2 không? KI có tác dụng với K2SO3 không? KI có tác dụng với K2SO4 không? KI có tác dụng với KClO không? KI có tác dụng với Cu2S không? KI có tác dụng với Fe(NO3)3 không? KI có tác dụng với Ag2SO4 không? KI có tác dụng với Cr(OH)2 không? KI có tác dụng với Al(NO3)3 không? KI có tác dụng với PCl3 không? KI có tác dụng với H3PO3 không? KI có tác dụng với KAlO2 không? KI có tác dụng với AgMnO4 không? KI có tác dụng với AgN3 không? KI có tác dụng với C2H5I không? KI có tác dụng với C3H8 không? KI có tác dụng với C3H8O3S không? KI có tác dụng với C3H8N4O2 không? KI có tác dụng với C3H8NO4P không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có KI (kali iodua) là chất sản phẩm

potassium iodide

I2 + 2K → 2KI K2[HgI4] → 2KI + HgI2 2KOH + FeI2 → 2KI + Fe(OH)2 Xem tất cả phương trình tạo ra KI

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:04:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(