Advertisement

Chất Hóa Học - HCOOK - Kali format

Formic acid potassium; Potassium formate; Formic acid potassium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HCOOK

công thức rút gọn CHKO2


Kali format

Formic acid potassium; Potassium formate; Formic acid potassium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 84.1157

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HCOOK

Đánh giá

HCOOK - Kali format - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HCOOK-Kali+format-1571
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HCOOK (Kali format)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HCOOK có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HCOOK có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? HCOOK có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? HCOOK có tác dụng với Na3PO3S không? HCOOK có tác dụng với PSCl3 không? HCOOK có tác dụng với NaBr.2H2O không? HCOOK có tác dụng với Na2H2P2O7 không? HCOOK có tác dụng với Na2H2P2O6 không? HCOOK có tác dụng với NaBrO không? HCOOK có tác dụng với NaIO3 không? HCOOK có tác dụng với NaIO không? HCOOK có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? HCOOK có tác dụng với Pb2P2O6 không? HCOOK có tác dụng với Na4P2O6 không? HCOOK có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? HCOOK có tác dụng với NO2NH2 không? HCOOK có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? HCOOK có tác dụng với GeH4 không? HCOOK có tác dụng với GeO2 không? HCOOK có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? HCOOK có tác dụng với Br không? HCOOK có tác dụng với (S2O3) không? HCOOK có tác dụng với NaCuCl2 không? HCOOK có tác dụng với NaCl.2H2O không? HCOOK có tác dụng với Na[AlOH]4 không? HCOOK có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? HCOOK có tác dụng với NaI.2H2O không? HCOOK có tác dụng với Na4N2O4 không? HCOOK có tác dụng với NO2F không? HCOOK có tác dụng với NaB(OH)4 không? HCOOK có tác dụng với OH không? HCOOK có tác dụng với Li2NH không? HCOOK có tác dụng với (NH4)HF2 không? HCOOK có tác dụng với PN(NH2)2 không? HCOOK có tác dụng với PN2H không? HCOOK có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? HCOOK có tác dụng với TcCl4 không? HCOOK có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? HCOOK có tác dụng với NOF không? HCOOK có tác dụng với D3PO4 không? HCOOK có tác dụng với Pb(SCN)2 không? HCOOK có tác dụng với NH4SCN không? HCOOK có tác dụng với PbCO3 không? HCOOK có tác dụng với Pb(N3)2 không? HCOOK có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? HCOOK có tác dụng với K2PbO2 không? HCOOK có tác dụng với PbO2 không? HCOOK có tác dụng với PBr5 không? HCOOK có tác dụng với PBr3 không? HCOOK có tác dụng với PBr3O không? HCOOK có tác dụng với H3PO2 không? HCOOK có tác dụng với PH4I không? HCOOK có tác dụng với Ni(PH3)4 không? HCOOK có tác dụng với Li2SiO3 không? HCOOK có tác dụng với SiO không? HCOOK có tác dụng với MgSiO3 không? HCOOK có tác dụng với Be2SiO4 không? HCOOK có tác dụng với Li4SiO4 không? HCOOK có tác dụng với ZnSiO3 không? HCOOK có tác dụng với SiO2.nH2O không? HCOOK có tác dụng với SnO không? HCOOK có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? HCOOK có tác dụng với HSnCl3 không? HCOOK có tác dụng với N2H4.H2O không? HCOOK có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? HCOOK có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? HCOOK có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? HCOOK có tác dụng với CuF2 không? HCOOK có tác dụng với HSO3F không? HCOOK có tác dụng với SO2F2 không? HCOOK có tác dụng với KSO2F không? HCOOK có tác dụng với NaSO2F không? HCOOK có tác dụng với D2SO4 không? HCOOK có tác dụng với HSO3NH2 không? HCOOK có tác dụng với LiSO3F không? HCOOK có tác dụng với ZnSO3 không? HCOOK có tác dụng với Zn2SiO4 không? HCOOK có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? HCOOK có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? HCOOK có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? HCOOK có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? HCOOK có tác dụng với Bi(NO3)3 không? HCOOK có tác dụng với BiCl3 không? HCOOK có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? HCOOK có tác dụng với Bi2S3 không? HCOOK có tác dụng với Na2N2O2 không? HCOOK có tác dụng với Ni(OH)2 không? HCOOK có tác dụng với Ni2SiO4 không? HCOOK có tác dụng với Na2NiO2 không? HCOOK có tác dụng với NiSO4 không? HCOOK có tác dụng với Ni(NO3)2 không? HCOOK có tác dụng với NiS không? HCOOK có tác dụng với CrCl2O2 không? HCOOK có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? HCOOK có tác dụng với MnCO3 không? HCOOK có tác dụng với NiF2 không? HCOOK có tác dụng với NiOOH không? HCOOK có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? HCOOK có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? HCOOK có tác dụng với Li2O2 không? HCOOK có tác dụng với Li2SeO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HCOOK (Kali format) là chất tham gia

Formic acid potassium; Potassium formate; Formic acid potassium salt

2NaOH + 2HCOOK → H2 + K2CO3 + Na2CO3 HCl + HCOOK → KCl + HCOOH KOH + HCOOK → H2 + K2CO3 Xem tất cả phương trình sử dụng HCOOK

Phương trình có HCOOK (Kali format) là chất sản phẩm

Formic acid potassium; Potassium formate; Formic acid potassium salt

KOH + HCOOCH3 → CH3OH + HCOOK KOH + HCOOC2H5 → C2H5OH + HCOOK 6HCHO + 9K2CO3 + 4RhCl3 → 3H2O + 12KCl + 9CO2 + 6HCOOK + 4Rh Xem tất cả phương trình tạo ra HCOOK

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:35:50am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(