Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HCOOH

công thức rút gọn CH2O2


Axit formic

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 46.0254

Khối lượng riêng (kg/m3) 1220

Màu sắc không màu, dễ bốc khói

Trạng thái thông thường Chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 100

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 8

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axit Fomic cũng có những ứng dụng vượt bật trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng. Trong ngành nhuộm, axit được sử dụng như chất cầm màu trong nhuộm da và nhuộm sửa chữa cũng là một tác nhân trung hòa và điều chỉnh độ pH trong nhiều bước xử lý dệt may. Axit formic là một dung dịch khử trùng và cặn mạnh mẽ cũng như một chất diệt khuẩn có giá trị trong nhiều ứng dụng làm sạch trong công nghiệp hoặc sử dụng tại gia đình chúng ta. Axit formic được coi như một chất trung gian làm dung môi trong các chất tạo khối còn gọi là methanoic acid. Axit formic cũng được sử dụng để điều chỉnh giá trị pH trong khử lưu huỳnh khí thải, đông máu mủ và các ứng dụng khác. Ngoài ra, Axit fomic còn dùng để tổng hợp hoá học và mạ điện, khai thác dầu khí, chất điều vị thực phẩm,…
Advertisement

Đánh giá

HCOOH - Axit formic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HCOOH-Axit+formic-1696
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HCOOH (Axit formic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HCOOH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HCOOH có tác dụng với PdCl2.2H2O không? HCOOH có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? HCOOH có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? HCOOH có tác dụng với PdI2 không? HCOOH có tác dụng với PdS không? HCOOH có tác dụng với Pd(OH)2 không? HCOOH có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? HCOOH có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? HCOOH có tác dụng với SnS2 không? HCOOH có tác dụng với KCrO2 không? HCOOH có tác dụng với HCrO2 không? HCOOH có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? HCOOH có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? HCOOH có tác dụng với K2CrO3 không? HCOOH có tác dụng với K3CrO3 không? HCOOH có tác dụng với Na3CrO3 không? HCOOH có tác dụng với K2S2O3 không? HCOOH có tác dụng với K2S2O5 không? HCOOH có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? HCOOH có tác dụng với (NH4)2Sx không? HCOOH có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? HCOOH có tác dụng với K2RuO4 không? HCOOH có tác dụng với RuO4 không? HCOOH có tác dụng với Os không? HCOOH có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? HCOOH có tác dụng với KRuO4 không? HCOOH có tác dụng với KCu(CN)2 không? HCOOH có tác dụng với CSO không? HCOOH có tác dụng với K2FeO4 không? HCOOH có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? HCOOH có tác dụng với NO3 không? HCOOH có tác dụng với P2 không? HCOOH có tác dụng với H4P2O6 không? HCOOH có tác dụng với H4P2O5 không? HCOOH có tác dụng với Na2HPO3 không? HCOOH có tác dụng với NaH2PO3 không? HCOOH có tác dụng với KOH.2H2O không? HCOOH có tác dụng với AgClO3 không? HCOOH có tác dụng với Ag2F không? HCOOH có tác dụng với AgPF6 không? HCOOH có tác dụng với AgF.2H2O không? HCOOH có tác dụng với K[AgF4] không? HCOOH có tác dụng với XeF2 không? HCOOH có tác dụng với K2AgF4 không? HCOOH có tác dụng với HAtO3 không? HCOOH có tác dụng với Na2Te không? HCOOH có tác dụng với Al2Br6 không? HCOOH có tác dụng với CBr4 không? HCOOH có tác dụng với H3AlF6 không? HCOOH có tác dụng với AlF3.H2O không? HCOOH có tác dụng với NH4AlF4 không? HCOOH có tác dụng với NaAlF4 không? HCOOH có tác dụng với Na3AlF6 không? HCOOH có tác dụng với Al2Te3 không? HCOOH có tác dụng với H2Se không? HCOOH có tác dụng với CSe2 không? HCOOH có tác dụng với Al2Se3 không? HCOOH có tác dụng với XeCl2 không? HCOOH có tác dụng với Cf không? HCOOH có tác dụng với CfCl3 không? HCOOH có tác dụng với C2H5COONH4 không? HCOOH có tác dụng với Co(OH)Cl không? HCOOH có tác dụng với CoCl2.6H2O không? HCOOH có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không? HCOOH có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2 không? HCOOH có tác dụng với CoO không? HCOOH có tác dụng với C2N2 không? HCOOH có tác dụng với Co3O4 không? HCOOH có tác dụng với Cs3CoCl5 không? HCOOH có tác dụng với (NH4)2C2O4 không? HCOOH có tác dụng với K2[Ni(CN)4] không? HCOOH có tác dụng với K2[Pt(CN)4] không? HCOOH có tác dụng với Fe(C5H5)2 không? HCOOH có tác dụng với AsF5 không? HCOOH có tác dụng với AsF3 không? HCOOH có tác dụng với CaCl2.6H2O không? HCOOH có tác dụng với Ca(OH)Cl không? HCOOH có tác dụng với Ca(ClO)2.3H2O không? HCOOH có tác dụng với HClO không? HCOOH có tác dụng với Mg(ClO4)2 không? HCOOH có tác dụng với Ca2Si không? HCOOH có tác dụng với CaO2.8H2O không? HCOOH có tác dụng với CaCrO4 không? HCOOH có tác dụng với ZrSiO4 không? HCOOH có tác dụng với CaZrO3 không? HCOOH có tác dụng với Cd2SiO4 không? HCOOH có tác dụng với K2CdO2 không? HCOOH có tác dụng với Na2[Cd(OH)4] không? HCOOH có tác dụng với [Cd(NH3)6](OH)2 không? HCOOH có tác dụng với Na4[Cd(OH)6] không? HCOOH có tác dụng với [Cd(NH3)6]SO4 không? HCOOH có tác dụng với ClO2F không? HCOOH có tác dụng với ClOF3 không? HCOOH có tác dụng với Na2S2O8 không? HCOOH có tác dụng với NaClO2.3H2O không? HCOOH có tác dụng với CeC2 không? HCOOH có tác dụng với Ce không? HCOOH có tác dụng với CeCl3.7H2O không? HCOOH có tác dụng với Ce(OH)3 không? HCOOH có tác dụng với CeClO không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 10:43:17pm