Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Pb


Chì

lead

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 207.2000

Khối lượng riêng (kg/m3) 11340

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1749

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 327.46

Advertisement

Tính chất hóa học

Độ âm điện 2.33

Năng lượng ion hoá thứ nhất 715.6

Ứng dụng

Chì là thành phần chính tạo nên ắc quy, sử dụng cho xe. Chì được sử dụng như chất nhuộm trắng trong sơn. Chì sử dụng như thành phần màu trong tráng men đặc biệt là tạo màu đỏ và vàng. Chì dùng làm các tấm ngăn để chống phóng xạ hạt nhân. Chì thường được sử dụng trong nhựa PVC
Advertisement

Đánh giá

Pb - Chì - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Pb-Chi-1164
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Pb (Chì)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Pb có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Pb có tác dụng với NaClO3 không? Pb có tác dụng với NaClO2 không? Pb có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? Pb có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? Pb có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? Pb có tác dụng với H2SO4.11H2O không? Pb có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? Pb có tác dụng với N2O3 không? Pb có tác dụng với SiH4 không? Pb có tác dụng với Ca2SiO4 không? Pb có tác dụng với CaO.Al2O3 không? Pb có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? Pb có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? Pb có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? Pb có tác dụng với H2Cr2O7 không? Pb có tác dụng với O không? Pb có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? Pb có tác dụng với FONO2 không? Pb có tác dụng với KF không? Pb có tác dụng với INO3 không? Pb có tác dụng với KBrO3 không? Pb có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? Pb có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? Pb có tác dụng với NaNH2 không? Pb có tác dụng với Na2N không? Pb có tác dụng với Na2NH không? Pb có tác dụng với Mg3P2 không? Pb có tác dụng với POBr3 không? Pb có tác dụng với FeF3 không? Pb có tác dụng với AuF3 không? Pb có tác dụng với K2Cr2O4 không? Pb có tác dụng với LiAlH4 không? Pb có tác dụng với LiCl không? Pb có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? Pb có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? Pb có tác dụng với KIO không? Pb có tác dụng với Si3N4 không? Pb có tác dụng với SiI4 không? Pb có tác dụng với Na3N không? Pb có tác dụng với CrN không? Pb có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? Pb có tác dụng với CrO không? Pb có tác dụng với NaHF2 không? Pb có tác dụng với FeCu2S2 không? Pb có tác dụng với KHS không? Pb có tác dụng với NaHS không? Pb có tác dụng với C2Ag2 không? Pb có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? Pb có tác dụng với PbCl2 không? Pb có tác dụng với Ca(CN)2 không? Pb có tác dụng với NaKS không? Pb có tác dụng với Cu2FeS2 không? Pb có tác dụng với fructozo không? Pb có tác dụng với glucozo không? Pb có tác dụng với HCOOC2H5 không? Pb có tác dụng với CH3COOK không? Pb có tác dụng với C2H2O4 không? Pb có tác dụng với ROH không? Pb có tác dụng với CH3ONa không? Pb có tác dụng với RONa không? Pb có tác dụng với CH3COOC6H5 không? Pb có tác dụng với Fe2S3 không? Pb có tác dụng với CHF2Cl không? Pb có tác dụng với C4H6Cl2 không? Pb có tác dụng với CH2=CH2 không? Pb có tác dụng với CH3-CH2-OH không? Pb có tác dụng với CH3-CHO không? Pb có tác dụng với CnH2n+2 không? Pb có tác dụng với KIO4 không? Pb có tác dụng với LiH không? Pb có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? Pb có tác dụng với CF2=CF2 không? Pb có tác dụng với CH3-COOH không? Pb có tác dụng với HCOOR không? Pb có tác dụng với NH4OCOCH3 không? Pb có tác dụng với R-SO3H không? Pb có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? Pb có tác dụng với ZnBr2 không? Pb có tác dụng với CnH2n không? Pb có tác dụng với CnH2n+1Cl không? Pb có tác dụng với CnH2n-6 không? Pb có tác dụng với CnH2n-7Br không? Pb có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? Pb có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? Pb có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? Pb có tác dụng với Zn(NO3)2 không? Pb có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? Pb có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? Pb có tác dụng với Ca(SO4) không? Pb có tác dụng với Ag(NO3) không? Pb có tác dụng với Al2 không? Pb có tác dụng với Al3 không? Pb có tác dụng với ClBr2 không? Pb có tác dụng với All3 không? Pb có tác dụng với Hgl2 không? Pb có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? Pb có tác dụng với Al(PO4) không? Pb có tác dụng với Cu(SO4) không? Pb có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? Pb có tác dụng với AgO2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 12:18:49am