Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Zn(NO3)2

công thức rút gọn N2O6Zn


Kẽm nitrat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 189.3898

Khối lượng riêng (kg/m3) 2060

Màu sắc tinh thể không màu, chảy nước

Nhiệt độ sôi (°C) 125

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 110

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Kẽm nitrat không có ứng dụng quy mô lớn nhưng được sử dụng trên quy mô phòng thí nghiệm để tổng hợp polyme phối hợp, sự phân hủy có kiểm soát của nó thành kẽm ôxít cũng đã được sử dụng để tạo ra các cấu trúc dựa trên ZnO khác nhau, bao gồm các dây nano. Nó có thể được sử dụng làm thuốc nhuộm trong ngành nhuộm. Một phản ứng ví dụ cho kết tủa của kẽm carbonat: Zn(NO3)2 + Na2CO3 → ZnCO3 + 2 NaNO3
Advertisement

Đánh giá

Zn(NO3)2 - Kẽm nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Zn(NO3)2-Kem+nitrat-1470
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Zn(NO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Zn(NO3)2 có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với H4P2O8 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với HAuCl4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với N2H5Cl không? Zn(NO3)2 có tác dụng với NH3OHCl không? Zn(NO3)2 có tác dụng với PH4Cl không? Zn(NO3)2 có tác dụng với RhCl3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Rh không? Zn(NO3)2 có tác dụng với C2H7NHCl không? Zn(NO3)2 có tác dụng với C2H7N không? Zn(NO3)2 có tác dụng với N2H6Cl2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Hg(CN)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với HgCrO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với KSCN không? Zn(NO3)2 có tác dụng với CHNS không? Zn(NO3)2 có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? Zn(NO3)2 có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Cl2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với N2H5NO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với NOHSO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với RbNO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Ho không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Ho(NO3)3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2O2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2S2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2SiS3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2S.5H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2S2O6 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K3PO4.7H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2HPO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Li3PO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với KBrO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với KHSO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với KHO2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với ScCl3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K3ScCl6 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với ZrCl4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2ZrCl6 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với HfCl4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2HfCl6 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2PtCl6 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với PtCl4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với ThCl4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K2ThCl6 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Ba(IO3)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với (NH4)2SO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2SeO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2SeO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với TeO2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na4P2O7 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Mg2P2O7 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K3[FeCN)6] không? Zn(NO3)2 có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với CsNO2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với MgCO3.5H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với MgF2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2MnO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với NaMnO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Ba(HS)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Mn(NO3)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với MnO2.nH2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với MnS2O6 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với MnSO2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Mn(OH)2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với HNO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với NaO2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na3NO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với K3NO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na4BeO3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2SiS3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2S.9H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Sb2S3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na3SbS3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với CH3COCH2Br không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2S2O5 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2S5 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với H2S2O3 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với HSO3Cl không? Zn(NO3)2 có tác dụng với S2O5Cl2 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2Sx không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na4SiO4 không? Zn(NO3)2 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-07 11:45:48pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(