Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KClO3 ra KCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KClO3 (kali clorat) ra KCl (kali clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + P => KCl + P2O5  

Advertisement

Phương trình số #2

3C + 2KClO32KCl + 3CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KClO3 => KCl + CO2  

Phương trình số #3

6HCl + KClO33Cl2 + 3H2O + KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KClO3 => Cl2 + H2O + KCl  

Advertisement

Phương trình số #4

18H2O + 14KClO3 + 3As2S39H2SO4 + 14KCl + 6H3AsO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KClO3 + As2S3 => H2SO4 + KCl + H3AsO4  

Phương trình số #5

2C + 2KClO3 + 2S → 2KCl + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KClO3 + S => KCl + SO2 + CO2  

Phương trình số #6

4KClO3KCl + 3KClO4

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 => KCl + KClO4  

Phương trình số #7

4KClO3KCl + 3KClO4

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 => KCl + KClO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2KClO3 + 3S → 2KCl + 3SO2

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + S => KCl + SO2  

Phương trình số #9

3H2O + KClO3 + 3SO23H2SO4 + KCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KClO3 + SO2 => H2SO4 + KCl  

Advertisement

Phương trình số #10

5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + P => KCl + P2O5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 11:09:19am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(