Advertisement

Chất Hóa Học - KIO3 - Kali iodat

Potassium iodate; Iodic acid potassium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KIO3

công thức rút gọn IKO3


Kali iodat

Potassium iodate; Iodic acid potassium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 214.0010

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất KIO3

Đánh giá

KIO3 - Kali iodat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KIO3-Kali+iodat-2351
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KIO3 (Kali iodat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KIO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KIO3 có tác dụng với Rh2S3 không? KIO3 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? KIO3 có tác dụng với H3RhCl6 không? KIO3 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? KIO3 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? KIO3 có tác dụng với AsCl4 không? KIO3 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? KIO3 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? KIO3 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? KIO3 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? KIO3 có tác dụng với NO2ClO không? KIO3 có tác dụng với ZrCl2O không? KIO3 có tác dụng với SnCl2O không? KIO3 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? KIO3 có tác dụng với HfCl2O không? KIO3 có tác dụng với RbNO2 không? KIO3 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? KIO3 có tác dụng với Tl2O không? KIO3 có tác dụng với TlCl không? KIO3 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? KIO3 có tác dụng với Tl2S không? KIO3 có tác dụng với Tl2CrO4 không? KIO3 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? KIO3 có tác dụng với Tl3PO4 không? KIO3 có tác dụng với NaH2PO2 không? KIO3 có tác dụng với H2PO2 không? KIO3 có tác dụng với S2O6 không? KIO3 có tác dụng với Ag2SO3 không? KIO3 có tác dụng với LiHSO4 không? KIO3 có tác dụng với Li2HPO4 không? KIO3 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? KIO3 có tác dụng với K5P3O10 không? KIO3 có tác dụng với K4P2O7 không? KIO3 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? KIO3 có tác dụng với LiH2PO4 không? KIO3 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? KIO3 có tác dụng với Sc không? KIO3 có tác dụng với ScCl2OH không? KIO3 có tác dụng với ScF3 không? KIO3 có tác dụng với Sc(OH)3 không? KIO3 có tác dụng với Sc2O3 không? KIO3 có tác dụng với ZrCl2 không? KIO3 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? KIO3 có tác dụng với ZrCl không? KIO3 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? KIO3 có tác dụng với Zr không? KIO3 có tác dụng với ZrO2 không? KIO3 có tác dụng với ZrCl3 không? KIO3 có tác dụng với HfCl3 không? KIO3 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? KIO3 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? KIO3 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? KIO3 có tác dụng với PtS2 không? KIO3 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? KIO3 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? KIO3 có tác dụng với ThCl2O không? KIO3 có tác dụng với [Th(H2O)] không? KIO3 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? KIO3 có tác dụng với [PtCl4] không? KIO3 có tác dụng với Th không? KIO3 có tác dụng với Th(OH)4 không? KIO3 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? KIO3 có tác dụng với ThO2 không? KIO3 có tác dụng với [SO3] không? KIO3 có tác dụng với BaI2 không? KIO3 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? KIO3 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? KIO3 có tác dụng với Na5P3O10 không? KIO3 có tác dụng với TeO không? KIO3 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? KIO3 có tác dụng với Na2Se2O5 không? KIO3 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? KIO3 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? KIO3 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? KIO3 có tác dụng với NaIO4 không? KIO3 có tác dụng với NaIO3.H2O không? KIO3 có tác dụng với GeS không? KIO3 có tác dụng với HS không? KIO3 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? KIO3 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? KIO3 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? KIO3 có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? KIO3 có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? KIO3 có tác dụng với K[Al(OH)4] không? KIO3 có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? KIO3 có tác dụng với AgSbS2 không? KIO3 có tác dụng với Sb2S5 không? KIO3 có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? KIO3 có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? KIO3 có tác dụng với Na3SbS4 không? KIO3 có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? KIO3 có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? KIO3 có tác dụng với Na3P3O9 không? KIO3 có tác dụng với H2P2O7 không? KIO3 có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? KIO3 có tác dụng với Na2H2P2O5 không? KIO3 có tác dụng với Ag4Ge không? KIO3 có tác dụng với Na2GeO3 không? KIO3 có tác dụng với H2GeO3 không? KIO3 có tác dụng với CoNO3OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có KIO3 (Kali iodat) là chất tham gia

Potassium iodate; Iodic acid potassium salt

H2O + KIO3 → H2 + KIO4 6H2O + KIO3 → IO3+ [K(H2O)6] 2KIO3 → 2KI + 3O2 Xem tất cả phương trình sử dụng KIO3

Phương trình có KIO3 (Kali iodat) là chất sản phẩm

Potassium iodate; Iodic acid potassium salt

I2 + 2KClO3 → Cl2 + 2KIO3 3H2O2 + KI → 3H2O + KIO3 2KIO4 → O2 + 2KIO3 Xem tất cả phương trình tạo ra KIO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:57:26am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(