Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ba(IO3)2

công thức rút gọn BaI2O6


Bari iodat

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 487.1323

Khối lượng riêng (kg/m3) 4998

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường tinh thể hoặc bột

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 580

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ba(IO3)2

Đánh giá

Ba(IO3)2 - Bari iodat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ba(IO3)2-Bari+iodat-1771
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ba(IO3)2 (Bari iodat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ba(IO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ba(IO3)2 có tác dụng với CaCl2.6H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Ca(OH)Cl không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Ca(ClO)2.3H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với HClO không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Mg(ClO4)2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Ca2Si không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CaO2.8H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CaCrO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với ZrSiO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CaZrO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cd2SiO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với K2CdO2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Na2[Cd(OH)4] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Cd(NH3)6](OH)2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Na4[Cd(OH)6] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Cd(NH3)6]SO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với ClO2F không? Ba(IO3)2 có tác dụng với ClOF3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Na2S2O8 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với NaClO2.3H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CeC2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Ce không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CeCl3.7H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Ce(OH)3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CeClO không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Na2CeO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CeCO3OH không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Ce(NO3)3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với O2F2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với ClO2F3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với NOF3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với KrF2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Kr không? Ba(IO3)2 có tác dụng với HClO4.H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với I2O5 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CoSO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Co2(CO)8 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với HCo(CO)4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Co4(CO)12 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Na[Co(CO)4] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Na(Hg) không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CoCO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CoF2.4H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CoO(OH) không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Co(NH3)6]F3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với K3[Co(NO2)6] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Na2[Co(OH)4] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Co2CO3(OH)2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Cr(H2O)4]Cl2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsPF6 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cs2SiF6 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsIF4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với SClF5 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsSO2F không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cs3NiCl5 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsH không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsIBr2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cr2Si không? Ba(IO3)2 có tác dụng với At không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với NH4O3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsOH.H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsHO2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cs2O2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsHS không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CH2OHCOONa không? Ba(IO3)2 có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? Ba(IO3)2 có tác dụng với HOCH2COOH không? Ba(IO3)2 có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cs2S.4H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsHSO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CsHCO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CuF không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với SO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CuCO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CuCN không? Ba(IO3)2 có tác dụng với (CN)2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cu2C không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với CuSO4.5H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? Ba(IO3)2 có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? Ba(IO3)2 có tác dụng với D2 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với HDSO4 không? Ba(IO3)2 có tác dụng với DCl không? Ba(IO3)2 có tác dụng với DF không? Ba(IO3)2 có tác dụng với LiOD không? Ba(IO3)2 có tác dụng với HD không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ba(IO3)2 (Bari iodat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng Ba(IO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:45:02am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(