Chủ đề: Phản ứng trung hoà - Trang 1

Phản ứng giữa axit và bazơ, và là phản ứng giữa OH- và H+ sinh ra H2O - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #3

Cu(OH)2 + 2HNO3Cu(NO3)2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + HCl => H2O + CuCl2  

Phương trình số #5

Cu(OH)2 + H2SO42H2O + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + H2SO4 => H2O + CuSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + HCl => H2O + CaCl2  

Phương trình số #7

Ca(OH)2 + H2SO42H2O + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2SO4 => H2O + CaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2CH3COOH + Na2CO32CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Na2CO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Phương trình số #9

Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O  

Advertisement

Phương trình số #10

H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaOH => H2O + Na2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 06:38:08am