Chất Hóa Học - (CH3COO)2Mg - Magie axetat

Magnesium acetate; Diacetic acid magnesium salt; Bisacetic acid magnesium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(CH3COO)2Mg

công thức rút gọn C4H6MgO4


Magie axetat

Magnesium acetate; Diacetic acid magnesium salt; Bisacetic acid magnesium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.3930

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Magie axetat thường được sử dụng làm nguồn cung cấp magiê hoặc ion axetat trong các thí nghiệm hóa học. 

Một trong những ứng dụng phổ biến hơn của magie axetat là trong hỗn hợp được gọi là canxi magie axetat (CMA). Nó là một hỗn hợp của canxi axetat và magie axetat. CMA được coi như một chất thay thế thân thiện với môi trường cho NaCl và CaCl2. CMA cũng hoạt động như một chất kiểm soát phát thải khí SO2, NOx và các hạt độc hại mạnh mẽ trong quá trình đốt than để giảm mưa axit, và như một chất xúc tác hiệu quả để thúc đẩy quá trình đốt than. 

Khi magie axetat được trộn với hydrogen peroxide, nó hoạt động như một chất diệt khuẩn.

Magie axetat đã được chứng minh là có hiệu quả tro hóa các hợp chất hữu cơ để chuẩn bị phân tích flo khi nồng độ flo cao hoặc thấp. 

Advertisement

Đánh giá

(CH3COO)2Mg - Magie axetat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(CH3COO)2Mg-Magie+axetat-1165
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (CH3COO)2Mg (Magie axetat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (CH3COO)2Mg có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(CH3COO)2Mg có tác dụng với NaClO2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với H2SO4.11H2O không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với N2O3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với SiH4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ca2SiO4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CaO.Al2O3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với H2Cr2O7 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với O không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với FONO2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với KF không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với INO3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với KBrO3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với NaNH2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Na2N không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Na2NH không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Mg3P2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với POBr3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với FeF3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với AuF3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với K2Cr2O4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với LiAlH4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với LiCl không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với KIO không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Si3N4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với SiI4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Na3N không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CrN không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CrO không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với NaHF2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với FeCu2S2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với KHS không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với NaHS không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với C2Ag2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với PbCl2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ca(CN)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với NaKS không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Cu2FeS2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với fructozo không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với glucozo không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với HCOOC2H5 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3COOK không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với C2H2O4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với ROH không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3ONa không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với RONa không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3COOC6H5 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Fe2S3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CHF2Cl không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với C4H6Cl2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH2=CH2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3-CH2-OH không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3-CHO không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CnH2n+2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với KIO4 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với LiH không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CF2=CF2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3-COOH không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với HCOOR không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với NH4OCOCH3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với R-SO3H không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với ZnBr2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CnH2n không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CnH2n+1Cl không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CnH2n-6 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CnH2n-7Br không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Zn(NO3)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ca(SO4) không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Ag(NO3) không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Al2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Al3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với ClBr2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với All3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Hgl2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Al(PO4) không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Cu(SO4) không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với AgO2 không? (CH3COO)2Mg có tác dụng với As không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (CH3COO)2Mg (Magie axetat) là chất tham gia

Magnesium acetate; Diacetic acid magnesium salt; Bisacetic acid magnesium salt

2KOH + (CH3COO)2Mg → Mg(OH)2 + 2CH3COOK Xem tất cả phương trình sử dụng (CH3COO)2Mg

Phương trình có (CH3COO)2Mg (Magie axetat) là chất sản phẩm

Magnesium acetate; Diacetic acid magnesium salt; Bisacetic acid magnesium salt

2CH3COOH + Mg(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Mg 2CH3COOH + Mg → H2 + (CH3COO)2Mg 2CH3COOH + MgO → H2O + (CH3COO)2Mg Xem tất cả phương trình tạo ra (CH3COO)2Mg

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:40:45pm