Tìm kiếm chất hóa học

Hãy nhập vào chất hoá học để bắt đầu tìm kiếm

Lưu ý: có thể tìm nhiều chất cùng lúc mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: Na Fe

Điểm khác nhau giữa chất Cesi bicromat và chất Cesi dihydrogen phosphat

So sánh các tính chất vật lý, hoá học giữa chất Cesi bicromat và chất Cesi dihydrogen phosphat


Điểm khác nhau giữa chất Cesi bicromat và chất Cesi dihydrogen phosphat

Tính chất Cesi bicromat Cesi dihydrogen phosphat
Tên tiếng Việt Cesi bicromat Cesi dihydrogen phosphat
Tên tiếng Anh Bichromic acid dicesium salt esium Dihydrogen Phosphate
Nguyên tử khối 481.7989 229.8927
Khối lượng riêng (kg/m3)
Nhiệt độ sôi (°C)
Màu sắc
Độ âm điện
Năng lượng ion hoá thứ nhất
Phương trình tham gia Phương trình Cs2Cr2O7 tham gia Phương trình CsH2PO4 tham gia
Phương trình điều chế Phương trình điều chế Cs2Cr2O7 Phương trình điều chế CsH2PO4

Chất hoá học Cs2Cr2O7 (Cesi bicromat)

Cs2Cr2O7-Cesi+bicromat-581

Cesi bicromat là tinh thể màu vàng cam, hút ẩm có công thức là Cr2Cs2O7. Nó là chất oxy hóa mạnh.

Chất hoá học CsH2PO4 (Cesi dihydrogen phosphat)

CsH2PO4-Cesi+dihydrogen+phosphat-582

Cesi dihydrogen phosphat là chất rắn, không hòa tan trong dung dịch nước (nước) và cực kỳ ổn định. Nó là một nguồn cesi ổn định nhiệt không hòa tan cao thích hợp cho các ứng dụng thủy tinh, quang học và gốm sứ.

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Một số định nghĩa cơ bản trong hoá học.

Mol là gì?

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ - được gọi là hằng số Avogadro.

Xem thêm

Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Xem thêm

Kim loại là gì?

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Xem thêm

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Xem thêm

Phi kim là gì?

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Xem thêm

Những sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết

Sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm

Sự thật thú vị về heli

Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!

Xem thêm

Sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem thêm

So sánh các chất hoá học phổ biến.

K2[Pt(CN)4].3H2OKAsF6

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate và chất Potassium Hexafluoroarsenate(V)

Xem thêm

[AsF6]H2F

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Hexafluoroarsenate(V) ion và chất Fluoronium ion

Xem thêm

AsOF3HAsF6.H2O

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Trifloroasin oxit và chất Axit hexafloroasenic monohidrat

Xem thêm

[Fe(C5H5)2]NO3Na2HAsO3

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Ferricenium nitrate và chất Dinatri hidroarsenit

Xem thêm

Nhà Tài Trợ