Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Na3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Na3PO4 (natri photphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Na2O + 2H3PO43H2O + 2Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + H3PO4 => H2O + Na3PO4  

Phương trình số #3

6NaOH + P2O53H2O + 2Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + P2O5 => H2O + Na3PO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Ca(H2PO4)2 + 12NaOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + NaOH => Ca3(PO4)2 + H2O + Na3PO4  

Phương trình số #5

Na2CO3 + H3PO4H2O + Na3PO4 + CO2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + H3PO4 => H2O + Na3PO4 + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Na2HPO4 + NaOH → H2O + Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2HPO4 + NaOH => H2O + Na3PO4  

Phương trình số #7

NaOH + HPO3H2O + Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HPO3 => H2O + Na3PO4  

Advertisement

Phương trình số #8

3KOH + 3Na2HPO4H2O + K3PO4 + 2Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + Na2HPO4 => H2O + K3PO4 + Na3PO4  

Phương trình số #9

3Na2O + P2O52Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + P2O5 => Na3PO4  

Advertisement

Phương trình số #10

Na3PO4.12H2O → 12H2O + Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4.12H2O => H2O + Na3PO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:48:08am