Advertisement

Chất Hóa Học - (NH4)2HPO4 - Amoni phosphat dibasic

diammonium phosphate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(NH4)2HPO4

công thức rút gọn H9N2O4P


Amoni phosphat dibasic

diammonium phosphate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 132.0562

Khối lượng riêng (kg/m3) 1619

Màu sắc bột trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 155

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

DAP được sử dụng làm phân bón. DAP có thể được sử dụng như một chất chống cháy. Nó làm giảm nhiệt độ đốt của vật liệu, làm giảm tỷ lệ mất trọng lượng tối đa và làm tăng sản lượng dư lượng hoặc than. DAP cũng được sử dụng như là một chất dinh dưỡng men trong sản xuất rượu vang và mật ong; như một chất phụ gia trong một số nhãn hiệu thuốc lá có vẻ như là chất tăng cường nicotin; để ngăn chặn ánh sáng lấp lánh trong trận đấu, trong đường tinh chế; như là một thông lượng để hàn thiếc, đồng, kẽm và đồng thau và để kiểm soát sự kết tủa các thuốc nhuộm keo hòa tan bằng kiềm và không hòa tan trong axit trên len.]
Advertisement

Đánh giá

(NH4)2HPO4 - Amoni phosphat dibasic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(NH4)2HPO4-Amoni+phosphat+dibasic-1569
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (NH4)2HPO4 (Amoni phosphat dibasic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (NH4)2HPO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2SO3Se không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na3PO3S không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PSCl3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaBr.2H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2H2P2O7 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2H2P2O6 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaBrO không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaIO3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaIO không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Pb2P2O6 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na4P2O6 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NO2NH2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với GeH4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với GeO2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Br không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với (S2O3) không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaCuCl2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaCl.2H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaI.2H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na4N2O4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NO2F không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaB(OH)4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với OH không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Li2NH không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với (NH4)HF2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PN(NH2)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PN2H không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với TcCl4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NOF không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với D3PO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NH4SCN không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PbCO3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Pb(N3)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với K2PbO2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PbO2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PBr5 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PBr3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PBr3O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với H3PO2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với PH4I không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Li2SiO3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với SiO không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với MgSiO3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Be2SiO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Li4SiO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với ZnSiO3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với SiO2.nH2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với SnO không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với HSnCl3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với N2H4.H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với CuF2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với HSO3F không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với SO2F2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với KSO2F không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NaSO2F không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với D2SO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với HSO3NH2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với LiSO3F không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với ZnSO3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Zn2SiO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với BiCl3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Bi2S3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2N2O2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Ni(OH)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Ni2SiO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Na2NiO2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NiSO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NiS không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với CrCl2O2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với MnCO3 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NiF2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với NiOOH không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? (NH4)2HPO4 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-25 12:51:44pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(