Chủ đề: Phương Trình Hoá Học Lớp 8 - Trang 1

Phương trình được tìm thấy trong Sách Giáo Khoa lớp 8 - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Đây là những phương trình hoá học được sử dụng trong chương trình học lớp 8. Đây cũng là những phương trình hoá học cơ bản nhất, cần được nắm thật kỹ để làm tiền để cho những cấp học tiếp theo.

Phương trình số #2

4Al + 3O22Al2O3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + O2 => Al2O3  

Phương trình số #3

3Fe + 2O2Fe3O4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + O2 => Fe3O4  

Advertisement

Phương trình số #4

2KMnO4MnO2 + O2 + K2MnO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 => MnO2 + O2 + K2MnO4  

Phương trình số #5

CaO + H2O → Ca(OH)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + H2O => Ca(OH)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

5O2 + 4P → 2P2O5

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư oxi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + P => P2O5  

Advertisement

Phương trình số #8

CuO + H2Cu + H2O

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2 => Cu + H2O  

Phương trình số #9

2HgO → 2Hg + O2

Nhiệt độ: 450 - 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HgO => Hg + O2  

Advertisement

Phương trình số #10

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn => H2 + ZnCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 06:45:35am