Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế MgCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế MgCO3 (Magie cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2NaHCO3 + MgCl2H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + MgCl2 => H2O + MgCO3 + NaCl + CO2  

Phương trình số #3

Mg(HCO3)2H2O + MgCO3 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(HCO3)2 => H2O + MgCO3 + CO2  

Phương trình số #4

Na2CO3 + Mg(HCO3)2MgCO3 + 2NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Mg(HCO3)2 => MgCO3 + NaHCO3  

Phương trình số #5

2NaOH + Mg(HCO3)22H2O + MgCO3 + 2Na2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Mg(HCO3)2 => H2O + MgCO3 + Na2CO3  

Phương trình số #6

Na2CO3 + MgCl2MgCO3 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + MgCl2 => MgCO3 + NaCl  

Phương trình số #7

K2CO3 + MgCl22KCl + MgCO3

Điều kiện khác: điều kiện thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + MgCl2 => KCl + MgCO3  

Phương trình số #8

CO2 + Mg2CO3(OH)2H2O + 2MgCO3

Nhiệt độ: 180 - 220°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO2 + Mg2CO3(OH)2 => H2O + MgCO3  

Phương trình số #9

Mg(NO3)2 + Ba(HCO3)2Ba(NO3)2 + H2O + MgCO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(NO3)2 + Ba(HCO3)2 => Ba(NO3)2 + H2O + MgCO3 + CO2  

Phương trình số #10

MgSO4 + 2KHCO3H2O + MgCO3 + K2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgSO4 + KHCO3 => H2O + MgCO3 + K2SO4 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:58:25am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(