Chất Hóa Học - Mg2CO3(OH)2 - Magie cacbonat dihydroxit

Magnesium Carbonate Hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Mg2CO3(OH)2

công thức rút gọn CH2Mg2O5


Magie cacbonat dihydroxit

Magnesium Carbonate Hydroxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 142.6336

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Mg2CO3(OH)2

Đánh giá

Mg2CO3(OH)2 - Magie cacbonat dihydroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Mg2CO3(OH)2-Magie+cacbonat+dihydroxit-1789
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Mg2CO3(OH)2 (Magie cacbonat dihydroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Mg2CO3(OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Na2S2O8 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với NaClO2.3H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CeC2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Ce không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CeCl3.7H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Ce(OH)3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CeClO không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Na2CeO3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CeCO3OH không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Ce(NO3)3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với O2F2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với ClO2F3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với NOF3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với KrF2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Kr không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với HClO4.H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với I2O5 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CoSO4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Co2(CO)8 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với HCo(CO)4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Co4(CO)12 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Na[Co(CO)4] không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Na(Hg) không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CoCO3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CoF2.4H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CoO(OH) không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Co(NH3)6]F3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với K3[Co(NO2)6] không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Na2[Co(OH)4] không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Co2CO3(OH)2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Cr(H2O)4]Cl2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsPF6 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cs2SiF6 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsIF4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với SClF5 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsSO2F không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cs3NiCl5 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsH không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsIBr2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cr2Si không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với At không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsO3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với NH4O3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsOH.H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsHO2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cs2O2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsHS không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CH2OHCOONa không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với HOCH2COOH không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cs2S.4H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsHSO4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CsHCO3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CuF không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với SO4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CuCO3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CuCN không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với (CN)2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cu2C không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CuSO4.5H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với D2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với HDSO4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với DCl không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với DF không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với LiOD không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với HD không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Dy không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với NF3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CoSO4.7H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CoSOH không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với CrSO4 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Er không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Er2O3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với ErCl3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Er(OH)3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Eu không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Eu2O3 không? Mg2CO3(OH)2 có tác dụng với Eu(OH)3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Mg2CO3(OH)2 (Magie cacbonat dihydroxit) là chất tham gia

Magnesium Carbonate Hydroxide

CO2 + Mg2CO3(OH)2 → H2O + 2MgCO3 Xem tất cả phương trình sử dụng Mg2CO3(OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 07:03:02pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(