Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HClO4 ra tat-ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HClO4 (Axit percloric) ra tat-ca. Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2HClO4H2O + Cl2O7

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: P2O5

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 => H2O + Cl2O7  

Phương trình số #3

2F2 + 4HClO42H2O + O2 + 4ClO3F

Điều kiện khác: hỗn hợp ClO3 (OF)

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + HClO4 => H2O + O2 + ClO3F  

Phương trình số #4

3HClO4Cl2O7 + HClO4.H2O

Nhiệt độ: 0 - 20°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 => Cl2O7 + HClO4.H2O  

Phương trình số #5

HClO4 + NH2OH → NH3OHClO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 + NH2OH => NH3OHClO4  

Phương trình số #6

HClO4 + NH2OH → (NH3OH)ClO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 + NH2OH => (NH3OH)ClO4  

Phương trình số #7

P2O5 + 6HClO43Cl2O7 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P2O5 + HClO4 => Cl2O7 + H3PO4  

Phương trình số #8

NH4OH + HClO4H2O + NH4ClO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + HClO4 => H2O + NH4ClO4  

Phương trình số #9

NaOH + HClO4H2O + NaClO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HClO4 => H2O + NaClO4  

Phương trình số #10

6HClO4 + 6Bi(OH)36H2O + [Bi6(OH)12](ClO4)6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 + Bi(OH)3 => H2O + [Bi6(OH)12](ClO4)6  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 05:04:14pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(