Chất Hóa Học - HPO3 - Axit meta-phosphoric

metaphosphoric acid

Advertisement

HPO3

công thức rút gọn HO3P


Axit meta-phosphoric

metaphosphoric acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 79.97990 ± 0.00097

Khối lượng riêng (kg/m3) 2000

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường chất lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 600

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 200

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HPO3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

HPO3 - Axit meta-phosphoric - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HPO3-Axit+meta-phosphoric-1293
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HPO3 (Axit meta-phosphoric)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HPO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HPO3 có tác dụng với CaO2. 8H2O không? HPO3 có tác dụng với B2S3 không? HPO3 có tác dụng với NaAlCl4 không? HPO3 có tác dụng với K2S2O7 không? HPO3 có tác dụng với Pd không? HPO3 có tác dụng với K2SiF6 không? HPO3 có tác dụng với K3AlF6 không? HPO3 có tác dụng với KNH2 không? HPO3 có tác dụng với Zn(NH2)2 không? HPO3 có tác dụng với P4O6 không? HPO3 có tác dụng với KH2PO2 không? HPO3 có tác dụng với PH4ClO4 không? HPO3 có tác dụng với CH3COOOH không? HPO3 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? HPO3 có tác dụng với CH2CHCHO không? HPO3 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? HPO3 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? HPO3 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? HPO3 có tác dụng với CH3COCH2I không? HPO3 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? HPO3 có tác dụng với Cs không? HPO3 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? HPO3 có tác dụng với C2H3OCH3 không? HPO3 có tác dụng với C2H3F không? HPO3 có tác dụng với NH2SO3H không? HPO3 có tác dụng với NaBrO3 không? HPO3 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? HPO3 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? HPO3 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? HPO3 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? HPO3 có tác dụng với C2H5COOH không? HPO3 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? HPO3 có tác dụng với SOF2 không? HPO3 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? HPO3 có tác dụng với BH3 không? HPO3 có tác dụng với C5H9Br không? HPO3 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? HPO3 có tác dụng với H3PO4 không? HPO3 có tác dụng với HCOOCH3 không? HPO3 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? HPO3 có tác dụng với C2H5CN không? HPO3 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? HPO3 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? HPO3 có tác dụng với ZnCO3 không? HPO3 có tác dụng với HCOOK không? HPO3 có tác dụng với C2H5COONa không? HPO3 có tác dụng với KO2 không? HPO3 có tác dụng với HgF2 không? HPO3 có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? HPO3 có tác dụng với NO2Cl không? HPO3 có tác dụng với KAg(CN)2 không? HPO3 có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? HPO3 có tác dụng với NH2OH không? HPO3 có tác dụng với SeO2 không? HPO3 có tác dụng với Se không? HPO3 có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? HPO3 có tác dụng với BiH3O3 không? HPO3 có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? HPO3 có tác dụng với NH4(NH2COO) không? HPO3 có tác dụng với BeCO3 không? HPO3 có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? HPO3 có tác dụng với HBr không? HPO3 có tác dụng với CH3COOAg không? HPO3 có tác dụng với C6H12O7 không? HPO3 có tác dụng với C12H22O12 không? HPO3 có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? HPO3 có tác dụng với AgSNC không? HPO3 có tác dụng với (SCN)2 không? HPO3 có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? HPO3 có tác dụng với AgBrO3 không? HPO3 có tác dụng với LiNO2 không? HPO3 có tác dụng với AgNO2 không? HPO3 có tác dụng với NH4OCN không? HPO3 có tác dụng với AgOCN không? HPO3 có tác dụng với LiNO3 không? HPO3 có tác dụng với AgCN không? HPO3 có tác dụng với NaCN không? HPO3 có tác dụng với NaN3 không? HPO3 có tác dụng với AlO(OH) không? HPO3 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? HPO3 có tác dụng với KAl(OH)4 không? HPO3 có tác dụng với HF không? HPO3 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? HPO3 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? HPO3 có tác dụng với (SO4) không? HPO3 có tác dụng với BeAl2O4 không? HPO3 có tác dụng với MgAl2O4 không? HPO3 có tác dụng với NH4AlCl4 không? HPO3 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? HPO3 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? HPO3 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? HPO3 có tác dụng với BaSiO3 không? HPO3 có tác dụng với BaH2 không? HPO3 có tác dụng với BeBr2 không? HPO3 có tác dụng với LiBr không? HPO3 có tác dụng với BrF không? HPO3 có tác dụng với NiBr2 không? HPO3 có tác dụng với Na2C2 không? HPO3 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? HPO3 có tác dụng với K2PtCl4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HPO3 (Axit meta-phosphoric) là chất tham gia

metaphosphoric acid

H2O + HPO3 → H3PO4 NaOH + HPO3 → H2O + Na3PO4 NaOH + HPO3 → H2O + NaPO3 Xem tất cả phương trình sử dụng HPO3

Phương trình có HPO3 (Axit meta-phosphoric) là chất sản phẩm

metaphosphoric acid

2P2O5 + 3HBr → 3HPO3 + POBr3 3HCl + 2P2O5 → POCl3 + 3HPO3 H4P2O7 → H2O + 2HPO3 Xem tất cả phương trình tạo ra HPO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:41:18am