Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CaSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CaSO4 (Canxi sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ca3(PO4)2 + 3H2SO43CaSO4 + 2H3PO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3(PO4)2 + H2SO4 => CaSO4 + H3PO4  

Phương trình số #3

CaF2 + H2SO4CaSO4 + 2HF

Nhiệt độ: 250°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaF2 + H2SO4 => CaSO4 + HF  

Phương trình số #4

Ca(HCO3)2 + H2SO42H2O + 2CO2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + H2SO4 => H2O + CO2 + CaSO4  

Phương trình số #5

H2SO4 + CaSO3H2O + SO2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CaSO3 => H2O + SO2 + CaSO4  

Phương trình số #6

H2SO4 + Ca(HSO3)22H2O + 2SO2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Ca(HSO3)2 => H2O + SO2 + CaSO4  

Phương trình số #7

Ca(HCO3)2 + 2NaHSO42H2O + Na2SO4 + 2CO2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + CO2 + CaSO4  

Phương trình số #8

Ca + H2SO4H2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + H2SO4 => H2 + CaSO4  

Phương trình số #9

(CH3COO)2Ca + H2SO42CH3COOH + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (CH3COO)2Ca + H2SO4 => CH3COOH + CaSO4  

Phương trình số #10

Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)22Al(OH)3 + 3CaSO4

Xúc tác: keo tụ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 => Al(OH)3 + CaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 02:17:07am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(