Advertisement

Chất Hóa Học - Mg(ClO4)2 - Magie perclorat

Magnesium perchlorate; Anhydrone; Dehydrite; Bishyperchloric acid magnesium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Mg(ClO4)2

công thức rút gọn Cl2MgO8


Magie perclorat

Magnesium perchlorate; Anhydrone; Dehydrite; Bishyperchloric acid magnesium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 223.2062

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Mg(ClO4)2

Đánh giá

Mg(ClO4)2 - Magie perclorat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Mg(ClO4)2-Magie+perclorat-2051
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó. - Sự oxi hoá (quá trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là không thể bàn cãi. Nhưng khí hidro không có sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây các bạn nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Mg(ClO4)2 (Magie perclorat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Mg(ClO4)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Mg(ClO4)2 có tác dụng với HICl2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với [K(H2O)6] không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với In không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với InH3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với InClO không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với InCl3.4H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với In(CN)3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với In(NO3)3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với KIO3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaInO2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với In2(SO4)3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với In2S không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với InN không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với R-H không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C2H5OCH3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C3H7Br không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C3H6Br2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C4H8Br2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOH không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C4H9Br không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C2H5OBr không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với H2PtCl6 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với H2PtCl4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với MgCrO4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với [Mg(H2O)6] không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với MgSO4.7H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Mg(HSO4)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaHSO4.H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na(SO3NH2) không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NH2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaB5O8 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na2B4O7.10H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na[B(OH)4] không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Co(BO2)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với B2H6 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na3AsO3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na3AsS3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với (NH4)3AsO3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với H2PbCl4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Ba(O3)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với BaS2O6 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với BaO2.8H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na2O2.8H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với (NH4)2S2O7 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với BaO4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NH4HF2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NH4HSO3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SOCl2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SBr2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với PCl3O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Ag3N không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaAsO2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na3AsO4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SnCl2.2H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với H2Sn không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với KHSO5 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với PbCrO4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với KOCN không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SnCl4.5H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SnF4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Sn(SO4)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với [Li(H2O)4)]OH không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với LiOH.H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NiCl2.6H2O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với H2S2O8 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaNCS không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaBF4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C3H5(COOH)3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với C4H5Ag không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na2BeF4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaF.nHF không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với S4N4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với KC8 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Ni(CN)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với K3[Ni(CN)5] không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với BiF5 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với S8 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với H4V2O7 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với VCl3O không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với VO2Cl không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với VO2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với V2O3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SnS không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với V không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NH4VO3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaVO3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với VO2NO3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Al(BH4)3 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với [BH4] không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Na2Hg không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với NaB3H8 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SrO không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SrSO4 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SrS không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Sr(OH)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với SrCl2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với Sr(NO3)2 không? Mg(ClO4)2 có tác dụng với (NH4)2SiF6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Mg(ClO4)2 (Magie perclorat) là chất tham gia

Magnesium perchlorate; Anhydrone; Dehydrite; Bishyperchloric acid magnesium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng Mg(ClO4)2

Phương trình có Mg(ClO4)2 (Magie perclorat) là chất sản phẩm

Magnesium perchlorate; Anhydrone; Dehydrite; Bishyperchloric acid magnesium salt

MgSO4 + Sr(ClO4)2 → Mg(ClO4)2 + SrSO4 MgSO4 + Ba(ClO4)2 → BaSO4 + Mg(ClO4)2 Ca(ClO4)2 + MgSO4 → CaSO4 + Mg(ClO4)2 Xem tất cả phương trình tạo ra Mg(ClO4)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 04:35:58pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(