Advertisement

Chất Hóa Học - BF3 - Bo triflorua

ANCA 1040; Boron trifluoride; Trifluoroboron; Trifluoroborane

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BF3

công thức rút gọn BF3


Bo triflorua

ANCA 1040; Boron trifluoride; Trifluoroboron; Trifluoroborane

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 67.8062

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.00276

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Khí

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BF3

Đánh giá

BF3 - Bo triflorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-BF3-Bo+triflorua-1256
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học BF3 (Bo triflorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu BF3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

BF3 có tác dụng với ClBr2 không? BF3 có tác dụng với All3 không? BF3 có tác dụng với Hgl2 không? BF3 có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? BF3 có tác dụng với Al(PO4) không? BF3 có tác dụng với Cu(SO4) không? BF3 có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? BF3 có tác dụng với AgO2 không? BF3 có tác dụng với As không? BF3 có tác dụng với As2O3 không? BF3 có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? BF3 có tác dụng với H không? BF3 có tác dụng với C2S không? BF3 có tác dụng với P4O10 không? BF3 có tác dụng với MgBr không? BF3 có tác dụng với CaBr2 không? BF3 có tác dụng với (CHO)2 không? BF3 có tác dụng với CH3OCHCH2 không? BF3 có tác dụng với C2H3COOH không? BF3 có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? BF3 có tác dụng với C2H3Cl không? BF3 có tác dụng với C2H3CN không? BF3 có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? BF3 có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? BF3 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? BF3 có tác dụng với C6H5SO3H không? BF3 có tác dụng với (CH3CO)2O không? BF3 có tác dụng với C6H5I không? BF3 có tác dụng với C6H5CH2Br không? BF3 có tác dụng với BN không? BF3 có tác dụng với Na3[AlF6] không? BF3 có tác dụng với P4 không? BF3 có tác dụng với Li3P không? BF3 có tác dụng với RbCl không? BF3 có tác dụng với Rb không? BF3 có tác dụng với SCl2 không? BF3 có tác dụng với FeSi không? BF3 có tác dụng với CaO2. 8H2O không? BF3 có tác dụng với B2S3 không? BF3 có tác dụng với NaAlCl4 không? BF3 có tác dụng với K2S2O7 không? BF3 có tác dụng với Pd không? BF3 có tác dụng với K2SiF6 không? BF3 có tác dụng với K3AlF6 không? BF3 có tác dụng với KNH2 không? BF3 có tác dụng với Zn(NH2)2 không? BF3 có tác dụng với P4O6 không? BF3 có tác dụng với KH2PO2 không? BF3 có tác dụng với PH4ClO4 không? BF3 có tác dụng với CH3COOOH không? BF3 có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? BF3 có tác dụng với CH2CHCHO không? BF3 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? BF3 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? BF3 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? BF3 có tác dụng với CH3COCH2I không? BF3 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? BF3 có tác dụng với Cs không? BF3 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? BF3 có tác dụng với C2H3OCH3 không? BF3 có tác dụng với C2H3F không? BF3 có tác dụng với NH2SO3H không? BF3 có tác dụng với NaBrO3 không? BF3 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? BF3 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? BF3 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? BF3 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? BF3 có tác dụng với C2H5COOH không? BF3 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? BF3 có tác dụng với SOF2 không? BF3 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? BF3 có tác dụng với BH3 không? BF3 có tác dụng với C5H9Br không? BF3 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? BF3 có tác dụng với H3PO4 không? BF3 có tác dụng với HCOOCH3 không? BF3 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? BF3 có tác dụng với C2H5CN không? BF3 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? BF3 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? BF3 có tác dụng với ZnCO3 không? BF3 có tác dụng với HCOOK không? BF3 có tác dụng với C2H5COONa không? BF3 có tác dụng với KO2 không? BF3 có tác dụng với HgF2 không? BF3 có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? BF3 có tác dụng với NO2Cl không? BF3 có tác dụng với KAg(CN)2 không? BF3 có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? BF3 có tác dụng với NH2OH không? BF3 có tác dụng với SeO2 không? BF3 có tác dụng với Se không? BF3 có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? BF3 có tác dụng với BiH3O3 không? BF3 có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? BF3 có tác dụng với NH4(NH2COO) không? BF3 có tác dụng với BeCO3 không? BF3 có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? BF3 có tác dụng với HBr không? BF3 có tác dụng với CH3COOAg không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có BF3 (Bo triflorua) là chất tham gia

ANCA 1040; Boron trifluoride; Trifluoroboron; Trifluoroborane

3H2O + 4BF3 → B(OH)3 + 3HBF4 14NaOH + 16BF3 → 7H2O + Na2B4O7 + 12NaBF4 Xem tất cả phương trình sử dụng BF3

Phương trình có BF3 (Bo triflorua) là chất sản phẩm

ANCA 1040; Boron trifluoride; Trifluoroboron; Trifluoroborane

H3BO3 + 3HF → 3H2O + BF3 B(OH)3 + 3HSO3F → 3H2SO4 + BF3 6CaF2 + H2SO4 + 7SO3 + Na2B4O7 → Na2SO4 + 6CaSO4 + 4BF3 Xem tất cả phương trình tạo ra BF3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:08:22pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(