Advertisement

NaF

công thức rút gọn FNa


Natri florua

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 41.98817248 ± 0.00000052

Khối lượng riêng (kg/m3) 2558

Màu sắc màu trắng

Trạng thái thông thường dạng rắn - không mùi

Nhiệt độ sôi (°C) 1695

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 993

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Muối florua được dùng để tăng độ bền chắc của răng bằng việc tạo floruapatit, thành phần tự nhiên của men răng[6][7]. Dù natri florua còn dùng để flo hoá nước (ngừa sâu răng) và là tiêu chuẩn để đo các hợp chất làm flo hoá nước khác, axit hexafluorosilicic (H2SiF6) và muối natri của nó natri hexafluorosilicat (Na2SiF6) cũng thường được dùng làm chất phụ gia ở Mỹ.[8] Kem đánh răng thường chứa natri florua để ngăn ngừa sâu răng.[9] Natri florua còn dùng làm chất lau chùi.[5] Sự đa dạng trong những ứng dụng còn có trong việc tổng hợp và khai khoáng. Florua còn là chất khử trong tổng hợp floruacacbon. Chất nền điển hình là các clorua có ái lực với điện như axyl clorua, clorua lưu huỳnh và clorua phôtpho.[10] Giống như các florua khác, natri florua còn có ứng dụng trong desilylation trong tổng hợp hữu cơ. Trong y khoa, natri florua chứa flo-18 được dùng trong chụp X-quang positron (positron emission tomography-PET). So với scintigraphy xương thông thường tiến hành với camera gamma hay hệ thống SPECT, PET nhạy cảm hơn và tiêu tốn nhiều không gian hơn. Một hạn chế nữa của natri florua flo-18 là ít phổ biến hơn thuốc chứa phóng xạ techneti-99m thông thường để chẩn đoán bệnh. Natri florua được dùng để bảo quản mẫu tế bào trong việc nghiên cứu thuốc và hoá sinh vì ion florua ngăn cản sự thuỷ phân glycogen bằng cách ức chế enzim enolaza. Natri florua còn dùng chung với axit iodoaxetic, nhằm ức chế enzim aldolaza. Nó còn dùng để giảm RIPA vì sự ức chế phosphataza khi dùng với Na3VO4.
Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

NaF - Natri florua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaF-Natri+florua-1171
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaF (Natri florua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaF có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaF có tác dụng với N2O3 không? NaF có tác dụng với SiH4 không? NaF có tác dụng với Ca2SiO4 không? NaF có tác dụng với CaO.Al2O3 không? NaF có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? NaF có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? NaF có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? NaF có tác dụng với H2Cr2O7 không? NaF có tác dụng với O không? NaF có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? NaF có tác dụng với FONO2 không? NaF có tác dụng với KF không? NaF có tác dụng với INO3 không? NaF có tác dụng với KBrO3 không? NaF có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? NaF có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? NaF có tác dụng với NaNH2 không? NaF có tác dụng với Na2N không? NaF có tác dụng với Na2NH không? NaF có tác dụng với Mg3P2 không? NaF có tác dụng với POBr3 không? NaF có tác dụng với FeF3 không? NaF có tác dụng với AuF3 không? NaF có tác dụng với K2Cr2O4 không? NaF có tác dụng với LiAlH4 không? NaF có tác dụng với LiCl không? NaF có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? NaF có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? NaF có tác dụng với KIO không? NaF có tác dụng với Si3N4 không? NaF có tác dụng với SiI4 không? NaF có tác dụng với Na3N không? NaF có tác dụng với CrN không? NaF có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? NaF có tác dụng với CrO không? NaF có tác dụng với NaHF2 không? NaF có tác dụng với FeCu2S2 không? NaF có tác dụng với KHS không? NaF có tác dụng với NaHS không? NaF có tác dụng với C2Ag2 không? NaF có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? NaF có tác dụng với PbCl2 không? NaF có tác dụng với Ca(CN)2 không? NaF có tác dụng với NaKS không? NaF có tác dụng với Cu2FeS2 không? NaF có tác dụng với fructozo không? NaF có tác dụng với glucozo không? NaF có tác dụng với HCOOC2H5 không? NaF có tác dụng với CH3COOK không? NaF có tác dụng với C2H2O4 không? NaF có tác dụng với ROH không? NaF có tác dụng với CH3ONa không? NaF có tác dụng với RONa không? NaF có tác dụng với CH3COOC6H5 không? NaF có tác dụng với Fe2S3 không? NaF có tác dụng với CHF2Cl không? NaF có tác dụng với C4H6Cl2 không? NaF có tác dụng với CH2=CH2 không? NaF có tác dụng với CH3-CH2-OH không? NaF có tác dụng với CH3-CHO không? NaF có tác dụng với CnH2n+2 không? NaF có tác dụng với KIO4 không? NaF có tác dụng với LiH không? NaF có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? NaF có tác dụng với CF2=CF2 không? NaF có tác dụng với CH3-COOH không? NaF có tác dụng với HCOOR không? NaF có tác dụng với NH4OCOCH3 không? NaF có tác dụng với R-SO3H không? NaF có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? NaF có tác dụng với ZnBr2 không? NaF có tác dụng với CnH2n không? NaF có tác dụng với CnH2n+1Cl không? NaF có tác dụng với CnH2n-6 không? NaF có tác dụng với CnH2n-7Br không? NaF có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? NaF có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? NaF có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? NaF có tác dụng với Zn(NO3)2 không? NaF có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? NaF có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? NaF có tác dụng với Ca(SO4) không? NaF có tác dụng với Ag(NO3) không? NaF có tác dụng với Al2 không? NaF có tác dụng với Al3 không? NaF có tác dụng với ClBr2 không? NaF có tác dụng với All3 không? NaF có tác dụng với Hgl2 không? NaF có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? NaF có tác dụng với Al(PO4) không? NaF có tác dụng với Cu(SO4) không? NaF có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? NaF có tác dụng với AgO2 không? NaF có tác dụng với As không? NaF có tác dụng với As2O3 không? NaF có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? NaF có tác dụng với H không? NaF có tác dụng với C2S không? NaF có tác dụng với P4O10 không? NaF có tác dụng với MgBr không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:27:42am