Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaSO4 (Bari sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

BaCl2 + H2SO42HCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + H2SO4 => HCl + BaSO4  

Phương trình số #3

Ba(OH)2 + 2KHSO42H2O + K2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHSO4 => H2O + K2SO4 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #5

Ba(OH)2 + K2SO42KOH + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + K2SO4 => KOH + BaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Al2(SO4)3 + 3BaCl22AlCl3 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + BaCl2 => AlCl3 + BaSO4  

Phương trình số #7

Ba(NO3)2 + H2SO42HNO3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + H2SO4 => HNO3 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

BaCl2 + NaHSO4HCl + NaCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + NaHSO4 => HCl + NaCl + BaSO4  

Phương trình số #9

ZnSO4 + BaS → ZnS + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnSO4 + BaS => ZnS + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

H2SO4 + Ba → H2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Ba => H2 + BaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 08:58:45pm