Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BaO2


Bari peroxit

barium peroxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 169.3258

Khối lượng riêng (kg/m3) 5680

Nhiệt độ sôi (°C) 800

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 450

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bari peroxit được sử dụng để tẩy trắng chất động vật, sợi thực vật và rơm rạ; máy khử màu kính; sản xuất hydrogen peroxide và oxy; ở cực âm; dệt nhuộm và in ấn; với nhôm bột trong hàn; trong các chế phẩm đánh lửa; chất oxy hóa trong tổng hợp hữu cơ

Nó cũng được sử dụng trong cực âm của đèn huỳnh quang; làm chất làm khô cho mực in thạch bản.

Advertisement

Đánh giá

BaO2 - Bari peroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-BaO2-Bari+peroxit-1119
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học BaO2 (Bari peroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu BaO2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

BaO2 có tác dụng với Rb2S không? BaO2 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? BaO2 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? BaO2 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? BaO2 có tác dụng với CsSH không? BaO2 có tác dụng với P2O3 không? BaO2 có tác dụng với P2S5 không? BaO2 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? BaO2 có tác dụng với RbSH không? BaO2 có tác dụng với LiSH không? BaO2 có tác dụng với NaSH không? BaO2 có tác dụng với C6H4CH3OH không? BaO2 có tác dụng với C6H5COCH3 không? BaO2 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? BaO2 có tác dụng với XeF6 không? BaO2 có tác dụng với XeOF4 không? BaO2 có tác dụng với XeF4 không? BaO2 có tác dụng với XeO3 không? BaO2 có tác dụng với SF4 không? BaO2 có tác dụng với H2S2O4 không? BaO2 có tác dụng với K3As không? BaO2 có tác dụng với H3As không? BaO2 có tác dụng với H3Sb không? BaO2 có tác dụng với K3Sb không? BaO2 có tác dụng với Si(OH)4 không? BaO2 có tác dụng với (COONa)2 không? BaO2 có tác dụng với (COOH)2 không? BaO2 có tác dụng với NH4ClO4 không? BaO2 có tác dụng với Na3Sb không? BaO2 có tác dụng với ZnS2O4 không? BaO2 có tác dụng với NH4Br không? BaO2 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? BaO2 có tác dụng với BaC2 không? BaO2 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? BaO2 có tác dụng với Na3As không? BaO2 có tác dụng với SiCl4 không? BaO2 có tác dụng với Xe không? BaO2 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? BaO2 có tác dụng với FeSiO2 không? BaO2 có tác dụng với RCH2OH không? BaO2 có tác dụng với RCOONa không? BaO2 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? BaO2 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? BaO2 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? BaO2 có tác dụng với C2H5Br không? BaO2 có tác dụng với NaClO3 không? BaO2 có tác dụng với NaClO2 không? BaO2 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? BaO2 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? BaO2 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? BaO2 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? BaO2 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? BaO2 có tác dụng với N2O3 không? BaO2 có tác dụng với SiH4 không? BaO2 có tác dụng với Ca2SiO4 không? BaO2 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? BaO2 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? BaO2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? BaO2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? BaO2 có tác dụng với H2Cr2O7 không? BaO2 có tác dụng với O không? BaO2 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? BaO2 có tác dụng với FONO2 không? BaO2 có tác dụng với KF không? BaO2 có tác dụng với INO3 không? BaO2 có tác dụng với KBrO3 không? BaO2 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? BaO2 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? BaO2 có tác dụng với NaNH2 không? BaO2 có tác dụng với Na2N không? BaO2 có tác dụng với Na2NH không? BaO2 có tác dụng với Mg3P2 không? BaO2 có tác dụng với POBr3 không? BaO2 có tác dụng với FeF3 không? BaO2 có tác dụng với AuF3 không? BaO2 có tác dụng với K2Cr2O4 không? BaO2 có tác dụng với LiAlH4 không? BaO2 có tác dụng với LiCl không? BaO2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? BaO2 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? BaO2 có tác dụng với KIO không? BaO2 có tác dụng với Si3N4 không? BaO2 có tác dụng với SiI4 không? BaO2 có tác dụng với Na3N không? BaO2 có tác dụng với CrN không? BaO2 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? BaO2 có tác dụng với CrO không? BaO2 có tác dụng với NaHF2 không? BaO2 có tác dụng với FeCu2S2 không? BaO2 có tác dụng với KHS không? BaO2 có tác dụng với NaHS không? BaO2 có tác dụng với C2Ag2 không? BaO2 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? BaO2 có tác dụng với PbCl2 không? BaO2 có tác dụng với Ca(CN)2 không? BaO2 có tác dụng với NaKS không? BaO2 có tác dụng với Cu2FeS2 không? BaO2 có tác dụng với fructozo không? BaO2 có tác dụng với glucozo không? BaO2 có tác dụng với HCOOC2H5 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:56:30pm