Chất Hóa Học - BaO2.8H2O - Bari peroxit octahidrat

Barium peroxide octahydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BaO2.8H2O

công thức rút gọn


Bari peroxit octahidrat

Barium peroxide octahydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BaO2.8H2O

Đánh giá

BaO2.8H2O - Bari peroxit octahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-BaO2.8H2O-Bari+peroxit+octahidrat-2392
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học BaO2.8H2O (Bari peroxit octahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu BaO2.8H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

BaO2.8H2O có tác dụng với ZrCl2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với ScCl3.xH2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với ZrCl không? BaO2.8H2O có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Zr không? BaO2.8H2O có tác dụng với ZrO2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với ZrCl3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với HfCl3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? BaO2.8H2O có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? BaO2.8H2O có tác dụng với PtS2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? BaO2.8H2O có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? BaO2.8H2O có tác dụng với ThCl2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với [Th(H2O)] không? BaO2.8H2O có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với [PtCl4] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Th không? BaO2.8H2O có tác dụng với Th(OH)4 không? BaO2.8H2O có tác dụng với ThCl4.8H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với ThO2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với [SO3] không? BaO2.8H2O có tác dụng với BaI2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na5P3O10 không? BaO2.8H2O có tác dụng với TeO không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2Se2O5 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với NaIO4 không? BaO2.8H2O có tác dụng với NaIO3.H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với GeS không? BaO2.8H2O có tác dụng với HS không? BaO2.8H2O có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với K[Al(OH)4] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với AgSbS2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Sb2S5 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na3SbS4 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na3P3O9 không? BaO2.8H2O có tác dụng với H2P2O7 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2H2P2O5 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Ag4Ge không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2GeO3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với H2GeO3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với CoNO3OH không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? BaO2.8H2O có tác dụng với BI3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với PN(NH) không? BaO2.8H2O có tác dụng với TcO2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Tc2O7 không? BaO2.8H2O có tác dụng với H2TcCl6 không? BaO2.8H2O có tác dụng với NaTcO4 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Tc không? BaO2.8H2O có tác dụng với HTcO4 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Tc2S7 không? BaO2.8H2O có tác dụng với TcS2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Tc(OH)4 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với PbF2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với I không? BaO2.8H2O có tác dụng với SnF2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Si2O3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2SnO2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2SnO3 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với Na2SnCl6 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? BaO2.8H2O có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? BaO2.8H2O có tác dụng với KCr(SO4)2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với NaClO.5H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với NaOH.H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với SO3F không? BaO2.8H2O có tác dụng với NaSO3F không? BaO2.8H2O có tác dụng với SO2.nH2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với SO3NH2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? BaO2.8H2O có tác dụng với Bi(NO3)O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? BaO2.8H2O có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? BaO2.8H2O có tác dụng với BiO(OH) không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có BaO2.8H2O (Bari peroxit octahidrat) là chất tham gia

Barium peroxide octahydrate

BaO2.8H2O → 8H2O + BaO2 Xem tất cả phương trình sử dụng BaO2.8H2O

Phương trình có BaO2.8H2O (Bari peroxit octahidrat) là chất sản phẩm

Barium peroxide octahydrate

Xem tất cả phương trình tạo ra BaO2.8H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:13:37pm