Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có MgSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có MgSO4 (Magie sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

K2CO3 + MgSO4MgCO3 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + MgSO4 => MgCO3 + K2SO4  

Phương trình số #3

H2O + Na2CO3 + MgSO4Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 + MgSO4 => Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2  

Phương trình số #4

BaCl2 + MgSO4MgCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + MgSO4 => MgCl2 + BaSO4  

Phương trình số #5

Ba(OH)2 + MgSO4Mg(OH)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + MgSO4 => Mg(OH)2 + BaSO4  

Phương trình số #6

6H2O + MgSO4SO4 + [Mg(H2O)6]

Điều kiện khác: pH < 7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgSO4 => SO4 + [Mg(H2O)6]  

Phương trình số #7

2MgSO4O2 + 2SO2 + 2MgO

Nhiệt độ: > 1200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgSO4 => O2 + SO2 + MgO  

Phương trình số #8

4C + MgSO44CO + MgS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + MgSO4 => CO + MgS  

Phương trình số #9

H2O + 2Na2CO3 + 2MgSO42Na2SO4 + CO2 + Mg2CO3(OH)2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 + MgSO4 => Na2SO4 + CO2 + Mg2CO3(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:22:52pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(