Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Fe là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Fe (sắt) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl => FeCl2 + H2  

Phương trình số #3

3Cl2 + 2Fe2FeCl3

Nhiệt độ: > 250

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Fe => FeCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

3Fe + 2O2Fe3O4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + O2 => Fe3O4  

Phương trình số #5

Fe + CuSO4Cu + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + CuSO4 => Cu + FeSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe + 2Fe(NO3)33Fe(NO3)2

Điều kiện khác: Fe dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2  

Phương trình số #7

Fe + 2FeCl33FeCl2

Nhiệt độ: đun sôi Dung môi: tetrahydrofuran

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + FeCl3 => FeCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

Cu(NO3)2 + FeCu + Fe(NO3)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + Fe => Cu + Fe(NO3)2  

Phương trình số #9

4Fe + 3O22Fe2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + O2 => Fe2O3  

Advertisement

Phương trình số #10

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O => H2 + Fe3O4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 05:55:01am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(