Chủ đề: Phản ứng hoá hợp - Trang 7

Phương Trình phản ứng hoá học kết hợp 2 hay nhiều chất khác nhau cho ra một chất. - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa - khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Phương trình số #2

H2 + I22HI

Nhiệt độ: 350 - 500°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + I2 => HI  

Phương trình số #3

CuO + H2O → Cu(OH)2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2O => Cu(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + ZnO → Zn(OH)2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + ZnO => Zn(OH)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

BaO + P2O5Ba3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + P2O5 => Ba3(PO4)2  

Advertisement

Phương trình số #8

Ca3(PO4)2 + H3PO43CaHPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3(PO4)2 + H3PO4 => CaHPO4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 05:47:43am