Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KI ra KCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KI (kali iodua) ra KCl (kali clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2KI + 2FeCl32FeCl2 + I2 + 2KCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + FeCl3 => FeCl2 + I2 + KCl  

Phương trình số #2

Cl2 + 2KII2 + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KI => I2 + KCl  

Phương trình số #3

H2O2 + 2HCl + 2KI2H2O + I2 + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + HCl + KI => H2O + I2 + KCl  

Phương trình số #4

KClO3 + KIKCl + KIO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + KI => KCl + KIO3  

Phương trình số #5

2KI + PdCl22KCl + PdI2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + PdCl2 => KCl + PdI2  

Phương trình số #6

4KI + HgCl22KCl + K2[HgI4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + HgCl2 => KCl + K2[HgI4]  

Phương trình số #7

2KI + HgCl22KCl + HgI2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + HgCl2 => KCl + HgI2  

Phương trình số #8

3H2SO4 + KClO3 + 6KI3H2O + 3I2 + KCl + 3K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KClO3 + KI => H2O + I2 + KCl + K2SO4  

Phương trình số #9

4HCl + 2KI + BaO2BaCl2 + 2H2O + I2 + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KI + BaO2 => BaCl2 + H2O + I2 + KCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 12:03:37pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(