Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra H2S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2S (hidro sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + ZnS => H2S + ZnCl2  

Advertisement

Phương trình số #5

HCl + NaHS → H2S + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + NaHS => H2S + NaCl  

Phương trình số #6

2HCl + Na2S → H2S + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2S => H2S + NaCl  

Phương trình số #7

6HCl + In2S33H2S + 2InCl3

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + In2S3 => H2S + InCl3  

Advertisement

Phương trình số #8

6HCl + Cr2S33H2S + 2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cr2S3 => H2S + CrCl3  

Phương trình số #9

2HCl + CdS → CdCl2 + H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CdS => CdCl2 + H2S  

Advertisement

Phương trình số #10

2HCl + Cs2S → H2S + 2CsCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Cs2S => H2S + CsCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 05:30:11pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(