Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag2S


Bạc sunfua

silver sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 247.8014

Khối lượng riêng (kg/m3) 7234

Màu sắc màu đen dày đặc

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 836

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Các ion bạc có đặc tính kháng khuẩn, nhưng không có nhiều công dụng của hợp chất bạc sunfua. Bạc sunfua được sử dụng trong nghiên cứu và trong các cảm biến màng trong dược phẩm, nhưng không có nhiều công dụng khác của hợp chất này. Sự thật thú vị Nó là một thành phần của phân tích vô cơ chất lượng cổ điển. Khi hình thành trên các tiếp điểm điện hoạt động trong bầu khí quyển giàu hydro sunfua, các sợi dài có thể được gọi là râu bạc có thể hình thành. Khi phá các rương kho báu gỗ trên những con thuyền lớn bị chìm có thể cung cấp sunfua cần thiết để tạo ra khí hydro sunfua. Khi kết hợp với bạc, khí hydro sunfua tạo ra một lớp bạc sunfua patina màu đen trên bạc, để bảo vệ lớp bạc bên trong.
Advertisement

Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ag2S-Bac+sunfua-1172
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ag2S (Bạc sunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ag2S có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2Ca không? Ag2S có tác dụng với (NH2)2CO không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2CO3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2SO4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3PO4 không? Ag2S có tác dụng với Ag không? Ag2S có tác dụng với Ag2O không? Ag2S có tác dụng với AgBr không? Ag2S có tác dụng với AgCl không? Ag2S có tác dụng với AgNO3 không? Ag2S có tác dụng với AgOH không? Ag2S có tác dụng với Al không? Ag2S có tác dụng với Al(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với Al2(CO3)3 không? Ag2S có tác dụng với Al2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Al2O3 không? Ag2S có tác dụng với Al2S3 không? Ag2S có tác dụng với AlCl3 không? Ag2S có tác dụng với AlN không? Ag2S có tác dụng với Au không? Ag2S có tác dụng với Ba(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với BaCl2 không? Ag2S có tác dụng với BaO không? Ag2S có tác dụng với Br2 không? Ag2S có tác dụng với C không? Ag2S có tác dụng với C2H2 không? Ag2S có tác dụng với C2H4 không? Ag2S có tác dụng với C2H4Br2 không? Ag2S có tác dụng với C2H5OH không? Ag2S có tác dụng với C2H6 không? Ag2S có tác dụng với C4H6 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH=CHCH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H12O6 không? Ag2S có tác dụng với C6H5Cl không? Ag2S có tác dụng với C6H5NH2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5NH3Cl không? Ag2S có tác dụng với C6H5OH không? Ag2S có tác dụng với C6H5ONa không? Ag2S có tác dụng với C6H6 không? Ag2S có tác dụng với Ca không? Ag2S có tác dụng với Ca(H2PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(HCO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca3(PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca3N2 không? Ag2S có tác dụng với Ca3P2 không? Ag2S có tác dụng với CaC2 không? Ag2S có tác dụng với CaCO3 không? Ag2S có tác dụng với CaF2 không? Ag2S có tác dụng với CaO không? Ag2S có tác dụng với CaO.SiO2 không? Ag2S có tác dụng với CaOCl2 không? Ag2S có tác dụng với CdCl2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3COCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3COONa không? Ag2S có tác dụng với CH3OH không? Ag2S có tác dụng với CH4 không? Ag2S có tác dụng với Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CO không? Ag2S có tác dụng với Cr không? Ag2S có tác dụng với Cu không? Ag2S có tác dụng với Cu(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Cu(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với CuO không? Ag2S có tác dụng với CuS không? Ag2S có tác dụng với F2 không? Ag2S có tác dụng với Fe không? Ag2S có tác dụng với Fe(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Fe2(CO3)3 không? Ag2S có tác dụng với Fe2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Fe2O3 không? Ag2S có tác dụng với FeCl2 không? Ag2S có tác dụng với FeCO3 không? Ag2S có tác dụng với FeO không? Ag2S có tác dụng với FeS không? Ag2S có tác dụng với FeS2 không? Ag2S có tác dụng với H2 không? Ag2S có tác dụng với H2O không? Ag2S có tác dụng với H2O2 không? Ag2S có tác dụng với H2S không? Ag2S có tác dụng với H2SO4 không? Ag2S có tác dụng với H4P2O7 không? Ag2S có tác dụng với HCHO không? Ag2S có tác dụng với HCl không? Ag2S có tác dụng với Hg không? Ag2S có tác dụng với Hg(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với HgO không? Ag2S có tác dụng với HI không? Ag2S có tác dụng với HNO3 không? Ag2S có tác dụng với HONO2 không? Ag2S có tác dụng với I2 không? Ag2S có tác dụng với K không? Ag2S có tác dụng với K2CO3 không? Ag2S có tác dụng với K2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với K2O không? Ag2S có tác dụng với K2S không? Ag2S có tác dụng với K2S2O8 không? Ag2S có tác dụng với K3PO4 không? Ag2S có tác dụng với KBr không? Ag2S có tác dụng với KCl không? Ag2S có tác dụng với KClO3 không? Ag2S có tác dụng với KI không? Ag2S có tác dụng với KMnO4 không? Ag2S có tác dụng với KNO2 không? Ag2S có tác dụng với KNO3 không? Ag2S có tác dụng với KOH không? Ag2S có tác dụng với Li không? Ag2S có tác dụng với Mg không? Ag2S có tác dụng với Mg(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Mg(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với MgCO3 không? Ag2S có tác dụng với Mn không? Ag2S có tác dụng với MnO2 không? Ag2S có tác dụng với MnSO4 không? Ag2S có tác dụng với N2 không? Ag2S có tác dụng với N2O5 không? Ag2S có tác dụng với Na không? Ag2S có tác dụng với Na2CO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2HPO4 không? Ag2S có tác dụng với Na2O không? Ag2S có tác dụng với Na2S không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O3 không? Ag2S có tác dụng với Na2SiO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2SO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2SO4 không? Ag2S có tác dụng với Na3PO4 không? Ag2S có tác dụng với NaCH3COO không? Ag2S có tác dụng với NaCl không? Ag2S có tác dụng với NaClO không? Ag2S có tác dụng với NaHCO3 không? Ag2S có tác dụng với NaI không? Ag2S có tác dụng với NaNO2 không? Ag2S có tác dụng với NaNO3 không? Ag2S có tác dụng với NaOH không? Ag2S có tác dụng với NH3 không? Ag2S có tác dụng với NH4Cl không? Ag2S có tác dụng với NH4NO2 không? Ag2S có tác dụng với NH4NO3 không? Ag2S có tác dụng với NO không? Ag2S có tác dụng với NO2 không? Ag2S có tác dụng với O2 không? Ag2S có tác dụng với O3 không? Ag2S có tác dụng với P không? Ag2S có tác dụng với P2O5 không? Ag2S có tác dụng với Pb(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Pb(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với PH3 không? Ag2S có tác dụng với PI3 không? Ag2S có tác dụng với Pt không? Ag2S có tác dụng với S không? Ag2S có tác dụng với Si không? Ag2S có tác dụng với SiO2 không? Ag2S có tác dụng với Sn(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với SO2 không? Ag2S có tác dụng với SO3 không? Ag2S có tác dụng với Zn không? Ag2S có tác dụng với Zn3P2 không? Ag2S có tác dụng với ZnO không? Ag2S có tác dụng với ZnS không? Ag2S có tác dụng với ZnSO4 không? Ag2S có tác dụng với ZnCl2 không? Ag2S có tác dụng với N2O4 không? Ag2S có tác dụng với N2O không? Ag2S có tác dụng với HNO2 không? Ag2S có tác dụng với NiO không? Ag2S có tác dụng với CrO3 không? Ag2S có tác dụng với Mn2O7 không? Ag2S có tác dụng với Ni(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với Li2O không? Ag2S có tác dụng với Ba không? Ag2S có tác dụng với TiO2 không? Ag2S có tác dụng với TiCl4 không? Ag2S có tác dụng với Be(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? Ag2S có tác dụng với NH4OH không? Ag2S có tác dụng với NaAlO2 không? Ag2S có tác dụng với PbO không? Ag2S có tác dụng với FeSO4 không? Ag2S có tác dụng với MnO không? Ag2S có tác dụng với MgCl2 không? Ag2S có tác dụng với MgO không? Ag2S có tác dụng với BeCl2 không? Ag2S có tác dụng với Be không? Ag2S có tác dụng với BeO không? Ag2S có tác dụng với Be(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với H2ZnO2 không? Ag2S có tác dụng với HAlO2.H2O không? Ag2S có tác dụng với Cu2O không? Ag2S có tác dụng với Zn(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với PdCl2 không? Ag2S có tác dụng với Ag2CO3 không? Ag2S có tác dụng với Ba(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2S không? Ag2S có tác dụng với NH4HCO3 không? Ag2S có tác dụng với NaHSO3 không? Ag2S có tác dụng với Cr2O3 không? Ag2S có tác dụng với Cr(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với NaCrO2 không? Ag2S có tác dụng với CuFeS2 không? Ag2S có tác dụng với K2SO3 không? Ag2S có tác dụng với K2SO4 không? Ag2S có tác dụng với KClO không? Ag2S có tác dụng với Cu2S không? Ag2S có tác dụng với Fe(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với Ag2SO4 không? Ag2S có tác dụng với Cr(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Al(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với PCl3 không? Ag2S có tác dụng với H3PO3 không? Ag2S có tác dụng với KAlO2 không? Ag2S có tác dụng với AgMnO4 không? Ag2S có tác dụng với AgN3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5I không? Ag2S có tác dụng với C3H8 không? Ag2S có tác dụng với C3H8O3S không? Ag2S có tác dụng với C3H8N4O2 không? Ag2S có tác dụng với C3H8NO4P không? Ag2S có tác dụng với C3H8Hg không? Ag2S có tác dụng với C3H7OH không? Ag2S có tác dụng với C3H8O không? Ag2S có tác dụng với C3H8S không? Ag2S có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với C3H6(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với C20H36 không? Ag2S có tác dụng với C20H30O2 không? Ag2S có tác dụng với CCl2F2 không? Ag2S có tác dụng với CCl4 không? Ag2S có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? Ag2S có tác dụng với CHCl3 không? Ag2S có tác dụng với CH2CO không? Ag2S có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? Ag2S có tác dụng với CH2ClCOOH không? Ag2S có tác dụng với CH2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CH2O không? Ag2S có tác dụng với CH2OHCH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CHCH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2Br không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3COCl không? Ag2S có tác dụng với CH3CONH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với CH3I không? Ag2S có tác dụng với CH3OCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3SCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3SH không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CHOH không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CO không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Ag2S có tác dụng với COCl2 không? Ag2S có tác dụng với CO2 không? Ag2S có tác dụng với CO3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5NH2 không? Ag2S có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với C3N12 không? Ag2S có tác dụng với C3H7NO3 không? Ag2S có tác dụng với C4H7BrO2 không? Ag2S có tác dụng với C4H7NO4 không? Ag2S có tác dụng với C4H8N2O3 không? Ag2S có tác dụng với C4H8O không? Ag2S có tác dụng với C4H9NO3 không? Ag2S có tác dụng với C5H4NCOOH không? Ag2S có tác dụng với C5H5N không? Ag2S có tác dụng với C5H9NO2 không? Ag2S có tác dụng với C5H9NO4 không? Ag2S có tác dụng với C5H10 không? Ag2S có tác dụng với C5H10N2O3 không? Ag2S có tác dụng với C5H10O4 không? Ag2S có tác dụng với C5H11NO2 không? Ag2S có tác dụng với C5H11NO2S không? Ag2S có tác dụng với C5H12 không? Ag2S có tác dụng với C6F5COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H4O2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CHO không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2OH không? Ag2S có tác dụng với C6H5COCl không? Ag2S có tác dụng với C6H5COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5F không? Ag2S có tác dụng với C6H13NO2 không? Ag2S có tác dụng với C6H14N2O2 không? Ag2S có tác dụng với C7H16 không? Ag2S có tác dụng với C8H9NO2 không? Ag2S có tác dụng với C8H18 không? Ag2S có tác dụng với C9H8O4 không? Ag2S có tác dụng với C9H11NO2 không? Ag2S có tác dụng với C9H11NO3 không? Ag2S có tác dụng với C9H20 không? Ag2S có tác dụng với C10H8 không? Ag2S có tác dụng với C10H14O không? Ag2S có tác dụng với C10H15NO không? Ag2S có tác dụng với C10H16O không? Ag2S có tác dụng với C10H22 không? Ag2S có tác dụng với C11H12N2O2 không? Ag2S có tác dụng với C11H24 không? Ag2S có tác dụng với C12H10 không? Ag2S có tác dụng với C12H22O11 không? Ag2S có tác dụng với C12H26 không? Ag2S có tác dụng với C13H10O không? Ag2S có tác dụng với C13H12O không? Ag2S có tác dụng với C13H28 không? Ag2S có tác dụng với C14H10 không? Ag2S có tác dụng với C14H18N2O5 không? Ag2S có tác dụng với C20H42 không? Ag2S có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? Ag2S có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? Ag2S có tác dụng với CaC2O4 không? Ag2S có tác dụng với CaCl2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? Ag2S có tác dụng với CaMoO4 không? Ag2S có tác dụng với Ca(NO2)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CaCl2O2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? Ag2S có tác dụng với CaH2 không? Ag2S có tác dụng với CaI2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(IO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CaO2 không? Ag2S có tác dụng với CaS không? Ag2S có tác dụng với CaSO4 không? Ag2S có tác dụng với CaSe không? Ag2S có tác dụng với CaSeO3 không? Ag2S có tác dụng với CaSeO4 không? Ag2S có tác dụng với CaSiO3 không? Ag2S có tác dụng với CaTe không? Ag2S có tác dụng với CaTeO3 không? Ag2S có tác dụng với CaTeO4 không? Ag2S có tác dụng với CaWO4 không? Ag2S có tác dụng với CdBr2 không? Ag2S có tác dụng với Cd(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với CdCO3 không? Ag2S có tác dụng với Cd(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với CdCrO4 không? Ag2S có tác dụng với CdF2 không? Ag2S có tác dụng với CdI2 không? Ag2S có tác dụng với Cd(IO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CdMoO4 không? Ag2S có tác dụng với Cd(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Cd(N3)2 không? Ag2S có tác dụng với CdO không? Ag2S có tác dụng với Cd(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với CdS không? Ag2S có tác dụng với CdSO3 không? Ag2S có tác dụng với CdSO4 không? Ag2S có tác dụng với CdSb không? Ag2S có tác dụng với CdSe không? Ag2S có tác dụng với CdSeO3 không? Ag2S có tác dụng với CdSiO3 không? Ag2S có tác dụng với CdTe không? Ag2S có tác dụng với CdTeO4 không? Ag2S có tác dụng với CdWO4 không? Ag2S có tác dụng với ClO2 không? Ag2S có tác dụng với CeBr3 không? Ag2S có tác dụng với CeC không? Ag2S có tác dụng với CeCl3 không? Ag2S có tác dụng với CeF3 không? Ag2S có tác dụng với CeF4 không? Ag2S có tác dụng với CeI2 không? Ag2S có tác dụng với CeI3 không? Ag2S có tác dụng với CeN không? Ag2S có tác dụng với CeO2 không? Ag2S có tác dụng với CeS không? Ag2S có tác dụng với Ce(SO4)2 không? Ag2S có tác dụng với CeSi2 không? Ag2S có tác dụng với Ce2O3 không? Ag2S có tác dụng với Ce2S3 không? Ag2S có tác dụng với ClF không? Ag2S có tác dụng với ClF3 không? Ag2S có tác dụng với ClF5 không? Ag2S có tác dụng với ClO3F không? Ag2S có tác dụng với Cl2O3 không? Ag2S có tác dụng với Cl2O6 không? Ag2S có tác dụng với Cl2O7 không? Ag2S có tác dụng với CoAl2O4 không? Ag2S có tác dụng với CoAs không? Ag2S có tác dụng với CoB không? Ag2S có tác dụng với CoBr2 không? Ag2S có tác dụng với Co(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với Co(C2H3O2)2 không? Ag2S có tác dụng với Co(C2H3O2)3 không? Ag2S có tác dụng với CoC2O4 không? Ag2S có tác dụng với Co(ClO4)2 không? Ag2S có tác dụng với CoCrO4 không? Ag2S có tác dụng với CoF2 không? Ag2S có tác dụng với CoF3 không? Ag2S có tác dụng với Co(IO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CoI2 không? Ag2S có tác dụng với CoMoO4 không? Ag2S có tác dụng với Co(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Co(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Co(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với CoS không? Ag2S có tác dụng với CoS2 không? Ag2S có tác dụng với CoSe không? Ag2S có tác dụng với CoSeO3 không? Ag2S có tác dụng với CoTe không? Ag2S có tác dụng với Co2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với Co2TiO4 không? Ag2S có tác dụng với CrBr2 không? Ag2S có tác dụng với CrBr3 không? Ag2S có tác dụng với CrCl2 không? Ag2S có tác dụng với CrCl3 không? Ag2S có tác dụng với CrF2 không? Ag2S có tác dụng với CrF3 không? Ag2S có tác dụng với CrF4 không? Ag2S có tác dụng với CrF5 không? Ag2S có tác dụng với CrF6 không? Ag2S có tác dụng với CrI2 không? Ag2S có tác dụng với CrI3 không? Ag2S có tác dụng với Cr(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với Cr(NO2)3 không? Ag2S có tác dụng với CrO42− không? Ag2S có tác dụng với CrO2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CrPO4 không? Ag2S có tác dụng với CrSb không? Ag2S có tác dụng với Cr2S3 không? Ag2S có tác dụng với Cr2Te3 không? Ag2S có tác dụng với Cr3As2 không? Ag2S có tác dụng với CsF không? Ag2S có tác dụng với CsClO4 không? Ag2S có tác dụng với CsClO3 không? Ag2S có tác dụng với CsCl không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCs không? Ag2S có tác dụng với CsCN không? Ag2S có tác dụng với CsBrO3 không? Ag2S có tác dụng với CsBr không? Ag2S có tác dụng với CsBO2 không? Ag2S có tác dụng với Cr3Si2 không? Ag2S có tác dụng với Cr3Sb2 không? Ag2S có tác dụng với Cr3C2 không? Ag2S có tác dụng với CsI không? Ag2S có tác dụng với CsI3 không? Ag2S có tác dụng với CsNH2 không? Ag2S có tác dụng với CsNO3 không? Ag2S có tác dụng với CsN3 không? Ag2S có tác dụng với CsNbO3 không? Ag2S có tác dụng với CsOH không? Ag2S có tác dụng với CsO2 không? Ag2S có tác dụng với Cs2S không? Ag2S có tác dụng với CsSeO4 không? Ag2S có tác dụng với CsTaO3 không? Ag2S có tác dụng với Cs2CO3 không? Ag2S có tác dụng với Cs2C2O4 không? Ag2S có tác dụng với Cs2CrO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với CsH2PO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs2MoO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs2O không? Ag2S có tác dụng với Cs2SO3 không? Ag2S có tác dụng với Cs2SO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs2SiO3 không? Ag2S có tác dụng với Cs2TeO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs2TiO3 không? Ag2S có tác dụng với Cs2WO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs3PO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs3VO4 không? Ag2S có tác dụng với Cu(BrO3)2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với CuBr2 không? Ag2S có tác dụng với CuBr không? Ag2S có tác dụng với CuC2O4 không? Ag2S có tác dụng với CuCl không? Ag2S có tác dụng với Cu(ClO3)2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với CuCl2 không? Ag2S có tác dụng với CuFe2O4 không? Ag2S có tác dụng với CuFe2S3 không? Ag2S có tác dụng với [Cu(H2O)4]SO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với CuI không? Ag2S có tác dụng với CuIO3 không? Ag2S có tác dụng với Cu(IO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CuMoO4 không? Ag2S có tác dụng với Cu(NO3)2.3H2O không? Ag2S có tác dụng với Cu(NbO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CuSCN không? Ag2S có tác dụng với CuSO4 không? Ag2S có tác dụng với CuSe không? Ag2S có tác dụng với CuSeO3.2H2O không? Ag2S có tác dụng với CuSeO4.5H2O không? Ag2S có tác dụng với CuSiO3 không? Ag2S có tác dụng với CuTeO3 không? Ag2S có tác dụng với CuTiO3 không? Ag2S có tác dụng với Cu(VO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CuWO4 không? Ag2S có tác dụng với Cu2CO3(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Cu2Se không? Ag2S có tác dụng với Cu2Te không? Ag2S có tác dụng với Cu3As không? Ag2S có tác dụng với Cu3P không? Ag2S có tác dụng với Cu3(PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Cu3Sb không? Ag2S có tác dụng với Cu9S5 không? Ag2S có tác dụng với Cu3Zn2 không? Ag2S có tác dụng với DBr không? Ag2S có tác dụng với DI không? Ag2S có tác dụng với DLi không? Ag2S có tác dụng với DNa không? Ag2S có tác dụng với D2O không? Ag2S có tác dụng với Br3Dy không? Ag2S có tác dụng với DyCl2 không? Ag2S có tác dụng với DyCl3 không? Ag2S có tác dụng với DySi2 không? Ag2S có tác dụng với Dy2O3 không? Ag2S có tác dụng với Dy2S3 không? Ag2S có tác dụng với CeB6 không? Ag2S có tác dụng với CeCl2 không? Ag2S có tác dụng với CeC3 không? Ag2S có tác dụng với CeS3 không? Ag2S có tác dụng với ClOClO3 không? Ag2S có tác dụng với CoAs2 không? Ag2S có tác dụng với CoCr2O4 không? Ag2S có tác dụng với Co(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với CoSb không? Ag2S có tác dụng với CoTiO3 không? Ag2S có tác dụng với CoWO4 không? Ag2S có tác dụng với Co2B không? Ag2S có tác dụng với Co2SO4 không? Ag2S có tác dụng với Co2S3 không? Ag2S có tác dụng với Co2SnO4 không? Ag2S có tác dụng với Co3(Fe(CN)6)2 không? Ag2S có tác dụng với CrCl4 không? Ag2S có tác dụng với CrO2 không? Ag2S có tác dụng với CrVO4 không? Ag2S có tác dụng với Cr2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Cr2Se3 không? Ag2S có tác dụng với Cr2(TeO4)3 không? Ag2S có tác dụng với CsBr3 không? Ag2S có tác dụng với CsSCN không? Ag2S có tác dụng với CuTe không? Ag2S có tác dụng với DyBr3 không? Ag2S có tác dụng với ErF không? Ag2S có tác dụng với ErF2 không? Ag2S có tác dụng với C12H6O2 không? Ag2S có tác dụng với ErF3 không? Ag2S có tác dụng với ErI3 không? Ag2S có tác dụng với ErI4Na không? Ag2S có tác dụng với ErO không? Ag2S có tác dụng với EuF không? Ag2S có tác dụng với EuF3 không? Ag2S có tác dụng với EuI2 không? Ag2S có tác dụng với EuNbO2 không? Ag2S có tác dụng với EuNb2O6 không? Ag2S có tác dụng với EuO không? Ag2S có tác dụng với EuO2V không? Ag2S có tác dụng với EuO3Ti không? Ag2S có tác dụng với EuO3V không? Ag2S có tác dụng với EuO4W không? Ag2S có tác dụng với EuS không? Ag2S có tác dụng với EuS2 không? Ag2S có tác dụng với Eu2O không? Ag2S có tác dụng với Eu2O2 không? Ag2S có tác dụng với Eu2S không? Ag2S có tác dụng với Eu2S2 không? Ag2S có tác dụng với FGa không? Ag2S có tác dụng với FGaO không? Ag2S có tác dụng với FGd không? Ag2S có tác dụng với FGe không? Ag2S có tác dụng với FHg không? Ag2S có tác dụng với FHo không? Ag2S có tác dụng với FI không? Ag2S có tác dụng với FI2 không? Ag2S có tác dụng với FIn không? Ag2S có tác dụng với FLa không? Ag2S có tác dụng với FLi không? Ag2S có tác dụng với FLi2 không? Ag2S có tác dụng với FMg không? Ag2S có tác dụng với FMn không? Ag2S có tác dụng với FMnO3 không? Ag2S có tác dụng với FMo không? Ag2S có tác dụng với FN không? Ag2S có tác dụng với FNO không? Ag2S có tác dụng với FNO2 không? Ag2S có tác dụng với FNO3 không? Ag2S có tác dụng với FNS không? Ag2S có tác dụng với FNa không? Ag2S có tác dụng với FNa2 không? Ag2S có tác dụng với FNd không? Ag2S có tác dụng với FO không? Ag2S có tác dụng với FOTi không? Ag2S có tác dụng với FO2 không? Ag2S có tác dụng với FO3S không? Ag2S có tác dụng với FPS không? Ag2S có tác dụng với FPS2 không? Ag2S có tác dụng với FPb không? Ag2S có tác dụng với FPu không? Ag2S có tác dụng với FRb không? Ag2S có tác dụng với F2S2 không? Ag2S có tác dụng với FSc không? Ag2S có tác dụng với FSm không? Ag2S có tác dụng với FSn không? Ag2S có tác dụng với FSr không? Ag2S có tác dụng với FTh không? Ag2S có tác dụng với FTl không? Ag2S có tác dụng với FW không? Ag2S có tác dụng với FXe không? Ag2S có tác dụng với FY không? Ag2S có tác dụng với FZr không? Ag2S có tác dụng với F2Fe không? Ag2S có tác dụng với F2Ga không? Ag2S có tác dụng với F2Gd không? Ag2S có tác dụng với F2Ge không? Ag2S có tác dụng với F2GeO không? Ag2S có tác dụng với F2Hg không? Ag2S có tác dụng với F2Hg2 không? Ag2S có tác dụng với F2Ho không? Ag2S có tác dụng với F2IP không? Ag2S có tác dụng với F2K2 không? Ag2S có tác dụng với F2Kr không? Ag2S có tác dụng với F2La không? Ag2S có tác dụng với F2Li2 không? Ag2S có tác dụng với F2Mg không? Ag2S có tác dụng với F2Mn không? Ag2S có tác dụng với F2MoO2 không? Ag2S có tác dụng với F2Mo không? Ag2S có tác dụng với F2N không? Ag2S có tác dụng với F2N2O không? Ag2S có tác dụng với F2Na2 không? Ag2S có tác dụng với F2Nd không? Ag2S có tác dụng với F2Ni không? Ag2S có tác dụng với F2O không? Ag2S có tác dụng với F2OS không? Ag2S có tác dụng với F2OSi không? Ag2S có tác dụng với F2OTi không? Ag2S có tác dụng với F2O2 không? Ag2S có tác dụng với F2O2S không? Ag2S có tác dụng với F2O2W không? Ag2S có tác dụng với F2P không? Ag2S có tác dụng với F2Pb không? Ag2S có tác dụng với F2Pt không? Ag2S có tác dụng với F3Fe không? Ag2S có tác dụng với F2Zr không? Ag2S có tác dụng với F2Zn không? Ag2S có tác dụng với F3Ga không? Ag2S có tác dụng với F3Gd không? Ag2S có tác dụng với F3Ho không? Ag2S có tác dụng với F3La không? Ag2S có tác dụng với F3Li3 không? Ag2S có tác dụng với F3Lu không? Ag2S có tác dụng với F3Mn không? Ag2S có tác dụng với F3Mo không? Ag2S có tác dụng với F3MoO không? Ag2S có tác dụng với F3MoS không? Ag2S có tác dụng với F3N không? Ag2S có tác dụng với F3NO không? Ag2S có tác dụng với F3NO2S không? Ag2S có tác dụng với F3NO3S không? Ag2S có tác dụng với F3NS không? Ag2S có tác dụng với F3NaSn không? Ag2S có tác dụng với F3Nd không? Ag2S có tác dụng với F3OP không? Ag2S có tác dụng với F3OTa không? Ag2S có tác dụng với F3OV không? Ag2S có tác dụng với F3P không? Ag2S có tác dụng với F3PS không? Ag2S có tác dụng với F3Pr không? Ag2S có tác dụng với F3Pu không? Ag2S có tác dụng với F3Rh không? Ag2S có tác dụng với F3S không? Ag2S có tác dụng với F3SW không? Ag2S có tác dụng với F3Sb không? Ag2S có tác dụng với F3Sc không? Ag2S có tác dụng với F3Si không? Ag2S có tác dụng với F3Sm không? Ag2S có tác dụng với F3Tb không? Ag2S có tác dụng với F3Th không? Ag2S có tác dụng với F3Ti không? Ag2S có tác dụng với F3Tl không? Ag2S có tác dụng với F3Tm không? Ag2S có tác dụng với F3W không? Ag2S có tác dụng với F3Y không? Ag2S có tác dụng với F3Yb không? Ag2S có tác dụng với F3Zr không? Ag2S có tác dụng với F4Ge không? Ag2S có tác dụng với F4Ge2 không? Ag2S có tác dụng với F4Hf không? Ag2S có tác dụng với F4Mg2 không? Ag2S có tác dụng với F4MoO không? Ag2S có tác dụng với F4MoS không? Ag2S có tác dụng với F4N2 không? Ag2S có tác dụng với F4Na2Sn không? Ag2S có tác dụng với F4OOs không? Ag2S có tác dụng với F4OP2 không? Ag2S có tác dụng với F4ORe không? Ag2S có tác dụng với F4OS không? Ag2S có tác dụng với F4OW không? Ag2S có tác dụng với F4OXe không? Ag2S có tác dụng với F4P2 không? Ag2S có tác dụng với F4Pb không? Ag2S có tác dụng với F4Pt không? Ag2S có tác dụng với F4Pu không? Ag2S có tác dụng với F4S không? Ag2S có tác dụng với F4SW không? Ag2S có tác dụng với F4Se không? Ag2S có tác dụng với F4Si không? Ag2S có tác dụng với F4Sn2 không? Ag2S có tác dụng với F4Ti không? Ag2S có tác dụng với F4U không? Ag2S có tác dụng với F4W không? Ag2S có tác dụng với F4Xe không? Ag2S có tác dụng với F4Zr không? Ag2S có tác dụng với F5I không? Ag2S có tác dụng với F5Mo không? Ag2S có tác dụng với F5ORe không? Ag2S có tác dụng với F5P không? Ag2S có tác dụng với F5Pu không? Ag2S có tác dụng với F5S không? Ag2S có tác dụng với F5Sb không? Ag2S có tác dụng với F5Ta không? Ag2S có tác dụng với F5U không? Ag2S có tác dụng với F5W không? Ag2S có tác dụng với F6Fe2 không? Ag2S có tác dụng với F6Mo không? Ag2S có tác dụng với F6NP3 không? Ag2S có tác dụng với F6Os không? Ag2S có tác dụng với F6Pu không? Ag2S có tác dụng với F6Re không? Ag2S có tác dụng với F6S không? Ag2S có tác dụng với F6Se không? Ag2S có tác dụng với F6Si2 không? Ag2S có tác dụng với F6Sn3 không? Ag2S có tác dụng với F6Te không? Ag2S có tác dụng với F6U không? Ag2S có tác dụng với F6W không? Ag2S có tác dụng với F6Xe không? Ag2S có tác dụng với F7I không? Ag2S có tác dụng với F7NS không? Ag2S có tác dụng với F7Re không? Ag2S có tác dụng với F8Si3 không? Ag2S có tác dụng với F10Mo2 không? Ag2S có tác dụng với F10S2 không? Ag2S có tác dụng với F15Mo3 không? Ag2S có tác dụng với FeAsS không? Ag2S có tác dụng với FeBr2 không? Ag2S có tác dụng với FeBr3 không? Ag2S có tác dụng với FeBr3.6H2O không? Ag2S có tác dụng với FeC2O4 không? Ag2S có tác dụng với FeC5O5 không? Ag2S có tác dụng với FeC10H10 không? Ag2S có tác dụng với FeCl3 không? Ag2S có tác dụng với FeF2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với FeI không? Ag2S có tác dụng với FeI2 không? Ag2S có tác dụng với FeI2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với FeI3 không? Ag2S có tác dụng với FeMoO4 không? Ag2S có tác dụng với FeO2 không? Ag2S có tác dụng với FeO2H không? Ag2S có tác dụng với FeO2H.nH2O không? Ag2S có tác dụng với Fe(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Fe(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với FeO4S không? Ag2S có tác dụng với FeO8H4P2 không? Ag2S có tác dụng với FeP không? Ag2S có tác dụng với FeSe không? Ag2S có tác dụng với FeTe không? Ag2S có tác dụng với FeTiO3 không? Ag2S có tác dụng với FeVO4 không? Ag2S có tác dụng với FeWO4 không? Ag2S có tác dụng với FeZrO3 không? Ag2S có tác dụng với Fe2I2 không? Ag2S có tác dụng với Fe2I4 không? Ag2S có tác dụng với Fe2O12S3 không? Ag2S có tác dụng với Fe2O12W3 không? Ag2S có tác dụng với Fe2P không? Ag2S có tác dụng với Fe2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với Fe3H2Na2O45Si không? Ag2S có tác dụng với Fe3P không? Ag2S có tác dụng với FP không? Ag2S có tác dụng với FTi không? Ag2S có tác dụng với F2Pu không? Ag2S có tác dụng với F2S không? Ag2S có tác dụng với F2SW không? Ag2S có tác dụng với F2S2W không? Ag2S có tác dụng với F2Sc không? Ag2S có tác dụng với F2Se không? Ag2S có tác dụng với F2Si không? Ag2S có tác dụng với F2Sn không? Ag2S có tác dụng với F2Sr không? Ag2S có tác dụng với F2Th không? Ag2S có tác dụng với F2Ti không? Ag2S có tác dụng với F2Tl2 không? Ag2S có tác dụng với F2W không? Ag2S có tác dụng với F2Xe không? Ag2S có tác dụng với F2Y không? Ag2S có tác dụng với AlPO4 không? Ag2S có tác dụng với Bi2(SO4)5 không? Ag2S có tác dụng với F6La2 không? Ag2S có tác dụng với GaAs không? Ag2S có tác dụng với GaAsO4 không? Ag2S có tác dụng với GaBr3 không? Ag2S có tác dụng với Ga(C2H3O2)3 không? Ag2S có tác dụng với GaCl2 không? Ag2S có tác dụng với GaCl3 không? Ag2S có tác dụng với GaI2 không? Ag2S có tác dụng với GaI3 không? Ag2S có tác dụng với GaN không? Ag2S có tác dụng với Ga(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với GaPO4 không? Ag2S có tác dụng với GaSb không? Ag2S có tác dụng với GaTe không? Ag2S có tác dụng với Ga2O3 không? Ag2S có tác dụng với Ga2(SO4)3.18H2O không? Ag2S có tác dụng với Ga2S3 không? Ag2S có tác dụng với Ga2Te3 không? Ag2S có tác dụng với GeBr4 không? Ag2S có tác dụng với GeH3COOH không? Ag2S có tác dụng với GeI2 không? Ag2S có tác dụng với GeI4 không? Ag2S có tác dụng với GeO không? Ag2S có tác dụng với HAt không? Ag2S có tác dụng với HCCH không? Ag2S có tác dụng với HCN không? Ag2S có tác dụng với HCONH2 không? Ag2S có tác dụng với HCOO− không? Ag2S có tác dụng với HCOONH4 không? Ag2S có tác dụng với HCO3− không? Ag2S có tác dụng với HC3H5O3 không? Ag2S có tác dụng với HC5H5N không? Ag2S có tác dụng với HC6H7O6 không? Ag2S có tác dụng với HC9H7O4 không? Ag2S có tác dụng với HC12H17ON4SCl2 không? Ag2S có tác dụng với HClO2 không? Ag2S có tác dụng với HClO3 không? Ag2S có tác dụng với HClO4 không? Ag2S có tác dụng với HDO không? Ag2S có tác dụng với HIO3 không? Ag2S có tác dụng với HN3 không? Ag2S có tác dụng với HOCl không? Ag2S có tác dụng với HOF không? Ag2S có tác dụng với HOOCCOOH không? Ag2S có tác dụng với HPO42− không? Ag2S có tác dụng với HSO3− không? Ag2S có tác dụng với HSO4− không? Ag2S có tác dụng với HTO không? Ag2S có tác dụng với H2C(CH)CN không? Ag2S có tác dụng với H2CO không? Ag2S có tác dụng với H2CO3 không? Ag2S có tác dụng với H2C2O4 không? Ag2S có tác dụng với H2C4H4O6 không? Ag2S có tác dụng với H2C8H4O4 không? Ag2S có tác dụng với H2CrO4 không? Ag2S có tác dụng với H2NCH2COOH không? Ag2S có tác dụng với H2NNH2 không? Ag2S có tác dụng với H2PO4− không? Ag2S có tác dụng với H2SO3 không? Ag2S có tác dụng với H2S2O7 không? Ag2S có tác dụng với H2SeO3 không? Ag2S có tác dụng với H2SeO4 không? Ag2S có tác dụng với H2TeO3 không? Ag2S có tác dụng với H2TiO3 không? Ag2S có tác dụng với H3AsO4 không? Ag2S có tác dụng với H3CCH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với +H3NCH2COO không? Ag2S có tác dụng với H3O không? Ag2S có tác dụng với H4XeO6 không? Ag2S có tác dụng với H6TeO6 không? Ag2S có tác dụng với HfBr4 không? Ag2S có tác dụng với HfF4 không? Ag2S có tác dụng với HfOCl2.8H2O không? Ag2S có tác dụng với HfOH(C2H3O2)3 không? Ag2S có tác dụng với Hf(SO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(BrO3)2.2H2O không? Ag2S có tác dụng với HgBr2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(C2H3O2)2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(C7H5O2)2.H2O không? Ag2S có tác dụng với HgClO4.4H2O không? Ag2S có tác dụng với Hg(ClO4)2.3H2O không? Ag2S có tác dụng với HgCl2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(IO3)2 không? Ag2S có tác dụng với HgI2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(NO3)2.H2O không? Ag2S có tác dụng với Hg(CNO)2 không? Ag2S có tác dụng với HgS không? Ag2S có tác dụng với Hg(SCN)2 không? Ag2S có tác dụng với HgSe không? Ag2S có tác dụng với HgSeO3 không? Ag2S có tác dụng với HgTe không? Ag2S có tác dụng với HgTeO3 không? Ag2S có tác dụng với HgWO4 không? Ag2S có tác dụng với Hg2Br2 không? Ag2S có tác dụng với Hg2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với Hg3(AsO4)2 không? Ag2S có tác dụng với IBr không? Ag2S có tác dụng với IBr3 không? Ag2S có tác dụng với ICl không? Ag2S có tác dụng với ICl3 không? Ag2S có tác dụng với IO3− không? Ag2S có tác dụng với I3− không? Ag2S có tác dụng với InBr3 không? Ag2S có tác dụng với InBrI2 không? Ag2S có tác dụng với InBr2I không? Ag2S có tác dụng với InCl không? Ag2S có tác dụng với InCl2 không? Ag2S có tác dụng với InCl3 không? Ag2S có tác dụng với InI không? Ag2S có tác dụng với In(IO3)3 không? Ag2S có tác dụng với InI2 không? Ag2S có tác dụng với InI3 không? Ag2S có tác dụng với In(NO3)3·4.5H2O không? Ag2S có tác dụng với In(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với InP không? Ag2S có tác dụng với InPO4 không? Ag2S có tác dụng với InS không? Ag2S có tác dụng với InSb không? Ag2S có tác dụng với InTe không? Ag2S có tác dụng với In2O3 không? Ag2S có tác dụng với In2(SO4)3.H2O không? Ag2S có tác dụng với In2S3 không? Ag2S có tác dụng với In2Se3 không? Ag2S có tác dụng với In2Te3 không? Ag2S có tác dụng với K2MnO4 không? Ag2S có tác dụng với C3H5(OH)2OCuOC3H5(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với MgSO4 không? Ag2S có tác dụng với C2H5Cl không? Ag2S có tác dụng với Na2CrO4 không? Ag2S có tác dụng với NaHSO4 không? Ag2S có tác dụng với C4H10 không? Ag2S có tác dụng với SiF4 không? Ag2S có tác dụng với Na2B4O7 không? Ag2S có tác dụng với NaBO2 không? Ag2S có tác dụng với B2O3 không? Ag2S có tác dụng với MgI2 không? Ag2S có tác dụng với As2S3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3AsO4 không? Ag2S có tác dụng với PbS không? Ag2S có tác dụng với PbSO4 không? Ag2S có tác dụng với BaO2 không? Ag2S có tác dụng với Na2O2 không? Ag2S có tác dụng với BaCO3 không? Ag2S có tác dụng với C6H2OH(NO2)3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2S2O3 không? Ag2S có tác dụng với NH4HSO4 không? Ag2S có tác dụng với CH3COONH4 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CCl3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5ONa không? Ag2S có tác dụng với C6H5Br không? Ag2S có tác dụng với Ag(NH3)2OH không? Ag2S có tác dụng với NaH không? Ag2S có tác dụng với H2NCH2COONa không? Ag2S có tác dụng với (HOOCCH2NH3)2SO4 không? Ag2S có tác dụng với SnCl2 không? Ag2S có tác dụng với SnSO4 không? Ag2S có tác dụng với C2H5OC2H5 không? Ag2S có tác dụng với KHSO4 không? Ag2S có tác dụng với Cu3Fe2 không? Ag2S có tác dụng với K2CrO4 không? Ag2S có tác dụng với KHCO3 không? Ag2S có tác dụng với CH3NH3Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3NH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(NH3Cl)COOH không? Ag2S có tác dụng với (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba không? Ag2S có tác dụng với CH3COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với (Ag(NH3)2)OH không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2Ba không? Ag2S có tác dụng với C8H10 không? Ag2S có tác dụng với C7H6O2 không? Ag2S có tác dụng với KOOC-COOK không? Ag2S có tác dụng với SnCl4 không? Ag2S có tác dụng với C6H5COOK không? Ag2S có tác dụng với LiOH không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O7 không? Ag2S có tác dụng với B không? Ag2S có tác dụng với LiNH2 không? Ag2S có tác dụng với KClO2 không? Ag2S có tác dụng với Na2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với BaCrO4 không? Ag2S có tác dụng với Pb không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2Mg không? Ag2S có tác dụng với Ni không? Ag2S có tác dụng với NiCl2 không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2Fe không? Ag2S có tác dụng với Na2S4O6 không? Ag2S có tác dụng với NaF không? Ag2S có tác dụng với Ag2S không? Ag2S có tác dụng với BaSO4 không? Ag2S có tác dụng với CH3Br không? Ag2S có tác dụng với KCN không? Ag2S có tác dụng với CH3CN không? Ag2S có tác dụng với CF4 không? Ag2S có tác dụng với S2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CS2 không? Ag2S có tác dụng với C7H5N3O6 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOC3H7 không? Ag2S có tác dụng với Mg3(PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với V2O5 không? Ag2S có tác dụng với V2O4 không? Ag2S có tác dụng với B(OCH3)3 không? Ag2S có tác dụng với NaBH4 không? Ag2S có tác dụng với NaOCH3 không? Ag2S có tác dụng với SO2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với POCl3 không? Ag2S có tác dụng với Sr không? Ag2S có tác dụng với SrI2 không? Ag2S có tác dụng với SrCO3 không? Ag2S có tác dụng với H2SiF6 không? Ag2S có tác dụng với Sb không? Ag2S có tác dụng với Sb2O3 không? Ag2S có tác dụng với SbF3 không? Ag2S có tác dụng với SbF5 không? Ag2S có tác dụng với SbCl5 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2COONa không? Ag2S có tác dụng với C6H5CN không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCl không? Ag2S có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3CHCl2 không? Ag2S có tác dụng với CH2CCl2 không? Ag2S có tác dụng với SnO2 không? Ag2S có tác dụng với Sn không? Ag2S có tác dụng với C6H5NO2 không? Ag2S có tác dụng với SOBr2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? Ag2S có tác dụng với NH2NH2 không? Ag2S có tác dụng với Fe3C không? Ag2S có tác dụng với SCl4 không? Ag2S có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? Ag2S có tác dụng với H3BO3 không? Ag2S có tác dụng với BCl3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2NH2 không? Ag2S có tác dụng với ClCH2COOH không? Ag2S có tác dụng với SbCl3 không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O4 không? Ag2S có tác dụng với KClO4 không? Ag2S có tác dụng với NaClO4 không? Ag2S có tác dụng với C3H6 không? Ag2S có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? Ag2S có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? Ag2S có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? Ag2S có tác dụng với AuCl3 không? Ag2S có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Na2BeO2 không? Ag2S có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? Ag2S có tác dụng với C6H2Br3OH không? Ag2S có tác dụng với HBrO3 không? Ag2S có tác dụng với HBrO không? Ag2S có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? Ag2S có tác dụng với C17H35COOH không? Ag2S có tác dụng với SiC không? Ag2S có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? Ag2S có tác dụng với C2H4(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với C6H6Cl6 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với Ti không? Ag2S có tác dụng với CaHPO4 không? Ag2S có tác dụng với CaSO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? Ag2S có tác dụng với BF3 không? Ag2S có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? Ag2S có tác dụng với HBO2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? Ag2S có tác dụng với NOCl không? Ag2S có tác dụng với PCl5 không? Ag2S có tác dụng với Cr(CO)3 không? Ag2S có tác dụng với HCOONa không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? Ag2S có tác dụng với SF6 không? Ag2S có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? Ag2S có tác dụng với FeSiO3 không? Ag2S có tác dụng với Fe(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với KH không? Ag2S có tác dụng với Mn3O4 không? Ag2S có tác dụng với K3MnO4 không? Ag2S có tác dụng với MgC2 không? Ag2S có tác dụng với Li2C2 không? Ag2S có tác dụng với K2SiO3 không? Ag2S có tác dụng với HMnO4 không? Ag2S có tác dụng với BeSO4 không? Ag2S có tác dụng với Li2S không? Ag2S có tác dụng với BeS không? Ag2S có tác dụng với Na2ZnO2 không? Ag2S có tác dụng với NaH2PO4 không? Ag2S có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với HPO3 không? Ag2S có tác dụng với MnBr2 không? Ag2S có tác dụng với PtCl2 không? Ag2S có tác dụng với MnCl2 không? Ag2S có tác dụng với MnI2 không? Ag2S có tác dụng với MgS không? Ag2S có tác dụng với BaS không? Ag2S có tác dụng với Bi2O3 không? Ag2S có tác dụng với Bi không? Ag2S có tác dụng với B4C không? Ag2S có tác dụng với TiC không? Ag2S có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? Ag2S có tác dụng với BaSO3 không? Ag2S có tác dụng với Ba(ClO)2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5OCH3 không? Ag2S có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? Ag2S có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? Ag2S có tác dụng với K2ZnO2 không? Ag2S có tác dụng với KSH không? Ag2S có tác dụng với Li3N không? Ag2S có tác dụng với Mg3N2 không? Ag2S có tác dụng với Mg2Si không? Ag2S có tác dụng với MnSiO3 không? Ag2S có tác dụng với RbOH không? Ag2S có tác dụng với Na2PbO2 không? Ag2S có tác dụng với Rb2S không? Ag2S có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? Ag2S có tác dụng với CsSH không? Ag2S có tác dụng với P2O3 không? Ag2S có tác dụng với P2S5 không? Ag2S có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? Ag2S có tác dụng với RbSH không? Ag2S có tác dụng với LiSH không? Ag2S có tác dụng với NaSH không? Ag2S có tác dụng với C6H4CH3OH không? Ag2S có tác dụng với C6H5COCH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? Ag2S có tác dụng với XeF6 không? Ag2S có tác dụng với XeOF4 không? Ag2S có tác dụng với XeF4 không? Ag2S có tác dụng với XeO3 không? Ag2S có tác dụng với SF4 không? Ag2S có tác dụng với H2S2O4 không? Ag2S có tác dụng với K3As không? Ag2S có tác dụng với H3As không? Ag2S có tác dụng với H3Sb không? Ag2S có tác dụng với K3Sb không? Ag2S có tác dụng với Si(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với (COONa)2 không? Ag2S có tác dụng với (COOH)2 không? Ag2S có tác dụng với NH4ClO4 không? Ag2S có tác dụng với Na3Sb không? Ag2S có tác dụng với ZnS2O4 không? Ag2S có tác dụng với NH4Br không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? Ag2S có tác dụng với BaC2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CHCH2 không? Ag2S có tác dụng với Na3As không? Ag2S có tác dụng với SiCl4 không? Ag2S có tác dụng với Xe không? Ag2S có tác dụng với (NHCH2CO)n không? Ag2S có tác dụng với FeSiO2 không? Ag2S có tác dụng với RCH2OH không? Ag2S có tác dụng với RCOONa không? Ag2S có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? Ag2S có tác dụng với Ca(ClO)2 không? Ag2S có tác dụng với C2H5Br không? Ag2S có tác dụng với NaClO3 không? Ag2S có tác dụng với NaClO2 không? Ag2S có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? Ag2S có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? Ag2S có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? Ag2S có tác dụng với H2SO4.11H2O không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? Ag2S có tác dụng với N2O3 không? Ag2S có tác dụng với SiH4 không? Ag2S có tác dụng với Ca2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với CaO.Al2O3 không? Ag2S có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? Ag2S có tác dụng với H2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với O không? Ag2S có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với FONO2 không? Ag2S có tác dụng với KF không? Ag2S có tác dụng với INO3 không? Ag2S có tác dụng với KBrO3 không? Ag2S có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? Ag2S có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? Ag2S có tác dụng với NaNH2 không? Ag2S có tác dụng với Na2N không? Ag2S có tác dụng với Na2NH không? Ag2S có tác dụng với Mg3P2 không? Ag2S có tác dụng với POBr3 không? Ag2S có tác dụng với FeF3 không? Ag2S có tác dụng với AuF3 không? Ag2S có tác dụng với K2Cr2O4 không? Ag2S có tác dụng với LiAlH4 không? Ag2S có tác dụng với LiCl không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? Ag2S có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với KIO không? Ag2S có tác dụng với Si3N4 không? Ag2S có tác dụng với SiI4 không? Ag2S có tác dụng với Na3N không? Ag2S có tác dụng với CrN không? Ag2S có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? Ag2S có tác dụng với CrO không? Ag2S có tác dụng với NaHF2 không? Ag2S có tác dụng với FeCu2S2 không? Ag2S có tác dụng với KHS không? Ag2S có tác dụng với NaHS không? Ag2S có tác dụng với C2Ag2 không? Ag2S có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? Ag2S có tác dụng với PbCl2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với NaKS không? Ag2S có tác dụng với Cu2FeS2 không? Ag2S có tác dụng với fructozo không? Ag2S có tác dụng với glucozo không? Ag2S có tác dụng với HCOOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOK không? Ag2S có tác dụng với C2H2O4 không? Ag2S có tác dụng với ROH không? Ag2S có tác dụng với CH3ONa không? Ag2S có tác dụng với RONa không? Ag2S có tác dụng với CH3COOC6H5 không? Ag2S có tác dụng với Fe2S3 không? Ag2S có tác dụng với CHF2Cl không? Ag2S có tác dụng với C4H6Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-OH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CHO không? Ag2S có tác dụng với CnH2n+2 không? Ag2S có tác dụng với KIO4 không? Ag2S có tác dụng với LiH không? Ag2S có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với CF2=CF2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-COOH không? Ag2S có tác dụng với HCOOR không? Ag2S có tác dụng với NH4OCOCH3 không? Ag2S có tác dụng với R-SO3H không? Ag2S có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? Ag2S có tác dụng với ZnBr2 không? Ag2S có tác dụng với CnH2n không? Ag2S có tác dụng với CnH2n+1Cl không? Ag2S có tác dụng với CnH2n-6 không? Ag2S có tác dụng với CnH2n-7Br không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? Ag2S có tác dụng với Zn(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? Ag2S có tác dụng với Ca(SO4) không? Ag2S có tác dụng với Ag(NO3) không? Ag2S có tác dụng với Al2 không? Ag2S có tác dụng với Al3 không? Ag2S có tác dụng với ClBr2 không? Ag2S có tác dụng với All3 không? Ag2S có tác dụng với Hgl2 không? Ag2S có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? Ag2S có tác dụng với Al(PO4) không? Ag2S có tác dụng với Cu(SO4) không? Ag2S có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? Ag2S có tác dụng với AgO2 không? Ag2S có tác dụng với As không? Ag2S có tác dụng với As2O3 không? Ag2S có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với H không? Ag2S có tác dụng với C2S không? Ag2S có tác dụng với P4O10 không? Ag2S có tác dụng với MgBr không? Ag2S có tác dụng với CaBr2 không? Ag2S có tác dụng với (CHO)2 không? Ag2S có tác dụng với CH3OCHCH2 không? Ag2S có tác dụng với C2H3COOH không? Ag2S có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với C2H3Cl không? Ag2S có tác dụng với C2H3CN không? Ag2S có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? Ag2S có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? Ag2S có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với C6H5SO3H không? Ag2S có tác dụng với (CH3CO)2O không? Ag2S có tác dụng với C6H5I không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2Br không? Ag2S có tác dụng với BN không? Ag2S có tác dụng với Na3[AlF6] không? Ag2S có tác dụng với P4 không? Ag2S có tác dụng với Li3P không? Ag2S có tác dụng với RbCl không? Ag2S có tác dụng với Rb không? Ag2S có tác dụng với SCl2 không? Ag2S có tác dụng với FeSi không? Ag2S có tác dụng với CaO2. 8H2O không? Ag2S có tác dụng với B2S3 không? Ag2S có tác dụng với NaAlCl4 không? Ag2S có tác dụng với K2S2O7 không? Ag2S có tác dụng với Pd không? Ag2S có tác dụng với K2SiF6 không? Ag2S có tác dụng với K3AlF6 không? Ag2S có tác dụng với KNH2 không? Ag2S có tác dụng với Zn(NH2)2 không? Ag2S có tác dụng với P4O6 không? Ag2S có tác dụng với KH2PO2 không? Ag2S có tác dụng với PH4ClO4 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOOH không? Ag2S có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2CHCHO không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? Ag2S có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? Ag2S có tác dụng với CH3COCH2I không? Ag2S có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? Ag2S có tác dụng với Cs không? Ag2S có tác dụng với C2H3COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với C2H3OCH3 không? Ag2S có tác dụng với C2H3F không? Ag2S có tác dụng với NH2SO3H không? Ag2S có tác dụng với NaBrO3 không? Ag2S có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? Ag2S có tác dụng với HO(CH2)2CN không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOH không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với SOF2 không? Ag2S có tác dụng với Al(C2H5)3 không? Ag2S có tác dụng với BH3 không? Ag2S có tác dụng với C5H9Br không? Ag2S có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? Ag2S có tác dụng với H3PO4 không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH3 không? Ag2S có tác dụng với (HCOO)2Ca không? Ag2S có tác dụng với C2H5CN không? Ag2S có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? Ag2S có tác dụng với ZnCO3 không? Ag2S có tác dụng với HCOOK không? Ag2S có tác dụng với C2H5COONa không? Ag2S có tác dụng với KO2 không? Ag2S có tác dụng với HgF2 không? Ag2S có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với NO2Cl không? Ag2S có tác dụng với KAg(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? Ag2S có tác dụng với NH2OH không? Ag2S có tác dụng với SeO2 không? Ag2S có tác dụng với Se không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với BiH3O3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? Ag2S có tác dụng với NH4(NH2COO) không? Ag2S có tác dụng với BeCO3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? Ag2S có tác dụng với HBr không? Ag2S có tác dụng với CH3COOAg không? Ag2S có tác dụng với C6H12O7 không? Ag2S có tác dụng với C12H22O12 không? Ag2S có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? Ag2S có tác dụng với AgSNC không? Ag2S có tác dụng với (SCN)2 không? Ag2S có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? Ag2S có tác dụng với AgBrO3 không? Ag2S có tác dụng với LiNO2 không? Ag2S có tác dụng với AgNO2 không? Ag2S có tác dụng với NH4OCN không? Ag2S có tác dụng với AgOCN không? Ag2S có tác dụng với LiNO3 không? Ag2S có tác dụng với AgCN không? Ag2S có tác dụng với NaCN không? Ag2S có tác dụng với NaN3 không? Ag2S có tác dụng với AlO(OH) không? Ag2S có tác dụng với NaAl(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với KAl(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với HF không? Ag2S có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? Ag2S có tác dụng với [Al(H2O)6] không? Ag2S có tác dụng với (SO4) không? Ag2S có tác dụng với BeAl2O4 không? Ag2S có tác dụng với MgAl2O4 không? Ag2S có tác dụng với NH4AlCl4 không? Ag2S có tác dụng với AlCl(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Ba(NO2)2 không? Ag2S có tác dụng với BaCl2.2H2O không? Ag2S có tác dụng với BaSiO3 không? Ag2S có tác dụng với BaH2 không? Ag2S có tác dụng với BeBr2 không? Ag2S có tác dụng với LiBr không? Ag2S có tác dụng với BrF không? Ag2S có tác dụng với NiBr2 không? Ag2S có tác dụng với Na2C2 không? Ag2S có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? Ag2S có tác dụng với K2PtCl4 không? Ag2S có tác dụng với Pt(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CHBr3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5OLi không? Ag2S có tác dụng với LiHS không? Ag2S có tác dụng với C2H5OK không? Ag2S có tác dụng với D2S không? Ag2S có tác dụng với Al(OD)3 không? Ag2S có tác dụng với BeC2 không? Ag2S có tác dụng với Be2C không? Ag2S có tác dụng với H2SO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với CCl3COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5OK không? Ag2S có tác dụng với C6H5COONa không? Ag2S có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? Ag2S có tác dụng với Cr(CO)6 không? Ag2S có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(PO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? Ag2S có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? Ag2S có tác dụng với (NO3) không? Ag2S có tác dụng với LiF không? Ag2S có tác dụng với NH4F không? Ag2S có tác dụng với U không? Ag2S có tác dụng với UF3 không? Ag2S có tác dụng với PF5 không? Ag2S có tác dụng với CaTiO3 không? Ag2S có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với H2[CdCl4] không? Ag2S có tác dụng với Cd không? Ag2S có tác dụng với HCOOLi không? Ag2S có tác dụng với Li2CO3 không? Ag2S có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? Ag2S có tác dụng với Na2CuO2 không? Ag2S có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? Ag2S có tác dụng với Fe(CO)5 không? Ag2S có tác dụng với Fe2(CO)9 không? Ag2S có tác dụng với Fe3(CO)12 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? Ag2S có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? Ag2S có tác dụng với FeO(OH) không? Ag2S có tác dụng với Fe2ZnO4 không? Ag2S có tác dụng với Na5FeO4 không? Ag2S có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với FeCl2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? Ag2S có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? Ag2S có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với FeCr2O4 không? Ag2S có tác dụng với FeClOH không? Ag2S có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với B(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với HO2 không? Ag2S có tác dụng với Te không? Ag2S có tác dụng với HCOOH không? Ag2S có tác dụng với NaHO2 không? Ag2S có tác dụng với NH4HS không? Ag2S có tác dụng với S2 không? Ag2S có tác dụng với H2S2O2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? Ag2S có tác dụng với Fe(NO)4 không? Ag2S có tác dụng với H2O2.2H2O không? Ag2S có tác dụng với H2SO5 không? Ag2S có tác dụng với U(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với Am không? Ag2S có tác dụng với Am(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với Ca(HS)2 không? Ag2S có tác dụng với (N2H6)SO4 không? Ag2S có tác dụng với N2H4 không? Ag2S có tác dụng với H2S2O6 không? Ag2S có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? Ag2S có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? Ag2S có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? Ag2S có tác dụng với H4P2O8 không? Ag2S có tác dụng với HAuCl4 không? Ag2S có tác dụng với N2H5Cl không? Ag2S có tác dụng với NH3OHCl không? Ag2S có tác dụng với PH4Cl không? Ag2S có tác dụng với RhCl3 không? Ag2S có tác dụng với Rh không? Ag2S có tác dụng với C2H7NHCl không? Ag2S có tác dụng với C2H7N không? Ag2S có tác dụng với N2H6Cl2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với HgCrO4 không? Ag2S có tác dụng với KSCN không? Ag2S có tác dụng với CHNS không? Ag2S có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? Ag2S có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Cl2O không? Ag2S có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? Ag2S có tác dụng với N2H5NO3 không? Ag2S có tác dụng với NOHSO4 không? Ag2S có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với RbNO3 không? Ag2S có tác dụng với Ho không? Ag2S có tác dụng với Ho(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với K2O2 không? Ag2S có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? Ag2S có tác dụng với K2S2 không? Ag2S có tác dụng với K2SiS3 không? Ag2S có tác dụng với K2S.5H2O không? Ag2S có tác dụng với K2S2O6 không? Ag2S có tác dụng với K3PO4.7H2O không? Ag2S có tác dụng với K2HPO4 không? Ag2S có tác dụng với Li3PO4 không? Ag2S có tác dụng với KBrO4 không? Ag2S có tác dụng với KHSO3 không? Ag2S có tác dụng với KHO2 không? Ag2S có tác dụng với ScCl3 không? Ag2S có tác dụng với K3ScCl6 không? Ag2S có tác dụng với ZrCl4 không? Ag2S có tác dụng với K2ZrCl6 không? Ag2S có tác dụng với HfCl4 không? Ag2S có tác dụng với K2HfCl6 không? Ag2S có tác dụng với K2PtCl6 không? Ag2S có tác dụng với PtCl4 không? Ag2S có tác dụng với ThCl4 không? Ag2S có tác dụng với K2ThCl6 không? Ag2S có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ba(IO3)2 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2SO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2SeO4 không? Ag2S có tác dụng với Na2SeO3 không? Ag2S có tác dụng với TeO2 không? Ag2S có tác dụng với Na4P2O7 không? Ag2S có tác dụng với Mg2P2O7 không? Ag2S có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với K3[FeCN)6] không? Ag2S có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? Ag2S có tác dụng với CsNO2 không? Ag2S có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? Ag2S có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? Ag2S có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? Ag2S có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với MgCO3.5H2O không? Ag2S có tác dụng với MgF2 không? Ag2S có tác dụng với Na2MnO4 không? Ag2S có tác dụng với NaMnO4 không? Ag2S có tác dụng với Ba(HS)2 không? Ag2S có tác dụng với Mn(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với MnO2.nH2O không? Ag2S có tác dụng với MnS2O6 không? Ag2S có tác dụng với MnSO2 không? Ag2S có tác dụng với Mn(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với HNO4 không? Ag2S có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? Ag2S có tác dụng với NaO2 không? Ag2S có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? Ag2S có tác dụng với Na3NO4 không? Ag2S có tác dụng với K3NO4 không? Ag2S có tác dụng với Na4BeO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2SiS3 không? Ag2S có tác dụng với Na2S.9H2O không? Ag2S có tác dụng với Sb2S3 không? Ag2S có tác dụng với Na3SbS3 không? Ag2S có tác dụng với CH3COCH2Br không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O5 không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2S5 không? Ag2S có tác dụng với H2S2O3 không? Ag2S có tác dụng với HSO3Cl không? Ag2S có tác dụng với S2O5Cl2 không? Ag2S có tác dụng với Na2Sx không? Ag2S có tác dụng với Na4SiO4 không? Ag2S có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2SO3Se không? Ag2S có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? Ag2S có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? Ag2S có tác dụng với Na3PO3S không? Ag2S có tác dụng với PSCl3 không? Ag2S có tác dụng với NaBr.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2H2P2O7 không? Ag2S có tác dụng với Na2H2P2O6 không? Ag2S có tác dụng với NaBrO không? Ag2S có tác dụng với NaIO3 không? Ag2S có tác dụng với NaIO không? Ag2S có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Pb2P2O6 không? Ag2S có tác dụng với Na4P2O6 không? Ag2S có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với NO2NH2 không? Ag2S có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với GeH4 không? Ag2S có tác dụng với GeO2 không? Ag2S có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? Ag2S có tác dụng với Br không? Ag2S có tác dụng với (S2O3) không? Ag2S có tác dụng với NaCuCl2 không? Ag2S có tác dụng với NaCl.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Na[AlOH]4 không? Ag2S có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? Ag2S có tác dụng với NaI.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Na4N2O4 không? Ag2S có tác dụng với NO2F không? Ag2S có tác dụng với NaB(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với OH không? Ag2S có tác dụng với Li2NH không? Ag2S có tác dụng với (NH4)HF2 không? Ag2S có tác dụng với PN(NH2)2 không? Ag2S có tác dụng với PN2H không? Ag2S có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với TcCl4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? Ag2S có tác dụng với NOF không? Ag2S có tác dụng với D3PO4 không? Ag2S có tác dụng với Pb(SCN)2 không? Ag2S có tác dụng với NH4SCN không? Ag2S có tác dụng với PbCO3 không? Ag2S có tác dụng với Pb(N3)2 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với K2PbO2 không? Ag2S có tác dụng với PbO2 không? Ag2S có tác dụng với PBr5 không? Ag2S có tác dụng với PBr3 không? Ag2S có tác dụng với PBr3O không? Ag2S có tác dụng với H3PO2 không? Ag2S có tác dụng với PH4I không? Ag2S có tác dụng với Ni(PH3)4 không? Ag2S có tác dụng với Li2SiO3 không? Ag2S có tác dụng với SiO không? Ag2S có tác dụng với MgSiO3 không? Ag2S có tác dụng với Be2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với Li4SiO4 không? Ag2S có tác dụng với ZnSiO3 không? Ag2S có tác dụng với SiO2.nH2O không? Ag2S có tác dụng với SnO không? Ag2S có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với HSnCl3 không? Ag2S có tác dụng với N2H4.H2O không? Ag2S có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? Ag2S có tác dụng với CuF2 không? Ag2S có tác dụng với HSO3F không? Ag2S có tác dụng với SO2F2 không? Ag2S có tác dụng với KSO2F không? Ag2S có tác dụng với NaSO2F không? Ag2S có tác dụng với D2SO4 không? Ag2S có tác dụng với HSO3NH2 không? Ag2S có tác dụng với LiSO3F không? Ag2S có tác dụng với ZnSO3 không? Ag2S có tác dụng với Zn2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? Ag2S có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? Ag2S có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? Ag2S có tác dụng với Bi(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với BiCl3 không? Ag2S có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Bi2S3 không? Ag2S có tác dụng với Na2N2O2 không? Ag2S có tác dụng với Ni(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Ni2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với Na2NiO2 không? Ag2S có tác dụng với NiSO4 không? Ag2S có tác dụng với Ni(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với NiS không? Ag2S có tác dụng với CrCl2O2 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? Ag2S có tác dụng với MnCO3 không? Ag2S có tác dụng với NiF2 không? Ag2S có tác dụng với NiOOH không? Ag2S có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với Li2O2 không? Ag2S có tác dụng với Li2SeO4 không? Ag2S có tác dụng với SeO3 không? Ag2S có tác dụng với Se2O5 không? Ag2S có tác dụng với K2SeO4 không? Ag2S có tác dụng với Ti(SO4)O không? Ag2S có tác dụng với BeF2 không? Ag2S có tác dụng với H2BeF4 không? Ag2S có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với PbSiO3 không? Ag2S có tác dụng với Pb3O4 không? Ag2S có tác dụng với Fe2(SO4)O không? Ag2S có tác dụng với FeSO4.7H2O không? Ag2S có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? Ag2S có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? Ag2S có tác dụng với CaSO4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với CaCN2 không? Ag2S có tác dụng với H2CN2 không? Ag2S có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với MgCl(OH) không? Ag2S có tác dụng với BeH2 không? Ag2S có tác dụng với BeCl(OH) không? Ag2S có tác dụng với Be(NO3)OH không? Ag2S có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? Ag2S có tác dụng với PdCl2.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? Ag2S có tác dụng với PdI2 không? Ag2S có tác dụng với PdS không? Ag2S có tác dụng với Pd(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? Ag2S có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với SnS2 không? Ag2S có tác dụng với KCrO2 không? Ag2S có tác dụng với HCrO2 không? Ag2S có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? Ag2S có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với K2CrO3 không? Ag2S có tác dụng với K3CrO3 không? Ag2S có tác dụng với Na3CrO3 không? Ag2S có tác dụng với K2S2O3 không? Ag2S có tác dụng với K2S2O5 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2Sx không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? Ag2S có tác dụng với K2RuO4 không? Ag2S có tác dụng với RuO4 không? Ag2S có tác dụng với Os không? Ag2S có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với KRuO4 không? Ag2S có tác dụng với KCu(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với CSO không? Ag2S có tác dụng với K2FeO4 không? Ag2S có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? Ag2S có tác dụng với NO3 không? Ag2S có tác dụng với P2 không? Ag2S có tác dụng với H4P2O6 không? Ag2S có tác dụng với H4P2O5 không? Ag2S có tác dụng với Na2HPO3 không? Ag2S có tác dụng với NaH2PO3 không? Ag2S có tác dụng với KOH.2H2O không? Ag2S có tác dụng với AgClO3 không? Ag2S có tác dụng với Ag2F không? Ag2S có tác dụng với AgPF6 không? Ag2S có tác dụng với AgF.2H2O không? Ag2S có tác dụng với K[AgF4] không? Ag2S có tác dụng với XeF2 không? Ag2S có tác dụng với K2AgF4 không? Ag2S có tác dụng với HAtO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2Te không? Ag2S có tác dụng với Al2Br6 không? Ag2S có tác dụng với CBr4 không? Ag2S có tác dụng với H3AlF6 không? Ag2S có tác dụng với AlF3.H2O không? Ag2S có tác dụng với NH4AlF4 không? Ag2S có tác dụng với NaAlF4 không? Ag2S có tác dụng với Na3AlF6 không? Ag2S có tác dụng với Al2Te3 không? Ag2S có tác dụng với H2Se không? Ag2S có tác dụng với CSe2 không? Ag2S có tác dụng với Al2Se3 không? Ag2S có tác dụng với XeCl2 không? Ag2S có tác dụng với Cf không? Ag2S có tác dụng với CfCl3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5COONH4 không? Ag2S có tác dụng với Co(OH)Cl không? Ag2S có tác dụng với CoCl2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CoO không? Ag2S có tác dụng với C2N2 không? Ag2S có tác dụng với Co3O4 không? Ag2S có tác dụng với Cs3CoCl5 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2C2O4 không? Ag2S có tác dụng với K2[Ni(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với K2[Pt(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với Fe(C5H5)2 không? Ag2S có tác dụng với AsF5 không? Ag2S có tác dụng với AsF3 không? Ag2S có tác dụng với CaCl2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với Ca(OH)Cl không? Ag2S có tác dụng với Ca(ClO)2.3H2O không? Ag2S có tác dụng với HClO không? Ag2S có tác dụng với Mg(ClO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca2Si không? Ag2S có tác dụng với CaO2.8H2O không? Ag2S có tác dụng với CaCrO4 không? Ag2S có tác dụng với ZrSiO4 không? Ag2S có tác dụng với CaZrO3 không? Ag2S có tác dụng với Cd2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với K2CdO2 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Cd(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với [Cd(NH3)6](OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Na4[Cd(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với [Cd(NH3)6]SO4 không? Ag2S có tác dụng với ClO2F không? Ag2S có tác dụng với ClOF3 không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O8 không? Ag2S có tác dụng với NaClO2.3H2O không? Ag2S có tác dụng với CeC2 không? Ag2S có tác dụng với Ce không? Ag2S có tác dụng với CeCl3.7H2O không? Ag2S có tác dụng với Ce(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với CeClO không? Ag2S có tác dụng với Na2CeO3 không? Ag2S có tác dụng với CeCO3OH không? Ag2S có tác dụng với Ce(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với O2F2 không? Ag2S có tác dụng với ClO2F3 không? Ag2S có tác dụng với NOF3 không? Ag2S có tác dụng với KrF2 không? Ag2S có tác dụng với Kr không? Ag2S có tác dụng với HClO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với I2O5 không? Ag2S có tác dụng với CoSO4 không? Ag2S có tác dụng với Co2(CO)8 không? Ag2S có tác dụng với HCo(CO)4 không? Ag2S có tác dụng với Co4(CO)12 không? Ag2S có tác dụng với Na[Co(CO)4] không? Ag2S có tác dụng với Na(Hg) không? Ag2S có tác dụng với CoCO3 không? Ag2S có tác dụng với CoF2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với CoO(OH) không? Ag2S có tác dụng với [Co(NH3)6]F3 không? Ag2S có tác dụng với K3[Co(NO2)6] không? Ag2S có tác dụng với Na2[Co(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Co2CO3(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [Cr(H2O)4]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CsPF6 không? Ag2S có tác dụng với Cs2SiF6 không? Ag2S có tác dụng với CsIF4 không? Ag2S có tác dụng với SClF5 không? Ag2S có tác dụng với CsSO2F không? Ag2S có tác dụng với Cs3NiCl5 không? Ag2S có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? Ag2S có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? Ag2S có tác dụng với CsH không? Ag2S có tác dụng với CsIBr2 không? Ag2S có tác dụng với Cr2Si không? Ag2S có tác dụng với At không? Ag2S có tác dụng với CsO3 không? Ag2S có tác dụng với NH4O3 không? Ag2S có tác dụng với CsOH.H2O không? Ag2S có tác dụng với CsHO2 không? Ag2S có tác dụng với Cs2O2 không? Ag2S có tác dụng với CsHS không? Ag2S có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2OHCOONa không? Ag2S có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? Ag2S có tác dụng với HOCH2COOH không? Ag2S có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với Cs2S.4H2O không? Ag2S có tác dụng với CsHSO4 không? Ag2S có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? Ag2S có tác dụng với CsHCO3 không? Ag2S có tác dụng với CuF không? Ag2S có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? Ag2S có tác dụng với SO4 không? Ag2S có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? Ag2S có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? Ag2S có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? Ag2S có tác dụng với CuCO3 không? Ag2S có tác dụng với CuCN không? Ag2S có tác dụng với (CN)2 không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? Ag2S có tác dụng với Cu2C không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? Ag2S có tác dụng với CuSO4.5H2O không? Ag2S có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? Ag2S có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? Ag2S có tác dụng với D2 không? Ag2S có tác dụng với HDSO4 không? Ag2S có tác dụng với DCl không? Ag2S có tác dụng với DF không? Ag2S có tác dụng với LiOD không? Ag2S có tác dụng với HD không? Ag2S có tác dụng với Dy không? Ag2S có tác dụng với NF3 không? Ag2S có tác dụng với CoSO4.7H2O không? Ag2S có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? Ag2S có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? Ag2S có tác dụng với CoSOH không? Ag2S có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? Ag2S có tác dụng với CrSO4 không? Ag2S có tác dụng với Er không? Ag2S có tác dụng với Er2O3 không? Ag2S có tác dụng với ErCl3 không? Ag2S có tác dụng với Er(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với Eu không? Ag2S có tác dụng với Eu2O3 không? Ag2S có tác dụng với Eu(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với EuCl3 không? Ag2S có tác dụng với EuCl2 không? Ag2S có tác dụng với EuBr3 không? Ag2S có tác dụng với EuI3 không? Ag2S có tác dụng với Li2SiF6 không? Ag2S có tác dụng với Li4[HfF8] không? Ag2S có tác dụng với F không? Ag2S có tác dụng với AuF5 không? Ag2S có tác dụng với IF7 không? Ag2S có tác dụng với PrCl3 không? Ag2S có tác dụng với PrF4 không? Ag2S có tác dụng với XeO2F2 không? Ag2S có tác dụng với LaCl3 không? Ag2S có tác dụng với LaF3 không? Ag2S có tác dụng với La2O3 không? Ag2S có tác dụng với N2F4 không? Ag2S có tác dụng với PF3 không? Ag2S có tác dụng với ZnF2 không? Ag2S có tác dụng với PCl2F3 không? Ag2S có tác dụng với POF3 không? Ag2S có tác dụng với Ni(PF3)4 không? Ag2S có tác dụng với NaPF6 không? Ag2S có tác dụng với GeF4 không? Ag2S có tác dụng với Ge không? Ag2S có tác dụng với GeCl4 không? Ag2S có tác dụng với GeS2 không? Ag2S có tác dụng với C17H31COOH không? Ag2S có tác dụng với HfF4.3H2O không? Ag2S có tác dụng với HfO2 không? Ag2S có tác dụng với SiF2 không? Ag2S có tác dụng với Na2SiF6 không? Ag2S có tác dụng với RbF không? Ag2S có tác dụng với Rb2SiF6 không? Ag2S có tác dụng với Rb2CO3 không? Ag2S có tác dụng với Rb2O không? Ag2S có tác dụng với RbH không? Ag2S có tác dụng với RbO2 không? Ag2S có tác dụng với XeOF2 không? Ag2S có tác dụng với PtF4 không? Ag2S có tác dụng với IF5 không? Ag2S có tác dụng với OsF6 không? Ag2S có tác dụng với UF4 không? Ag2S có tác dụng với UF6 không? Ag2S có tác dụng với UF5 không? Ag2S có tác dụng với UO2 không? Ag2S có tác dụng với UO2F2 không? Ag2S có tác dụng với UO3 không? Ag2S có tác dụng với U3O8 không? Ag2S có tác dụng với W không? Ag2S có tác dụng với WO3 không? Ag2S có tác dụng với Na4XeO6 không? Ag2S có tác dụng với H5IO6 không? Ag2S có tác dụng với IOF5 không? Ag2S có tác dụng với Na3H2IO6 không? Ag2S có tác dụng với Re không? Ag2S có tác dụng với ReF7 không? Ag2S có tác dụng với HReO4 không? Ag2S có tác dụng với ReF4 không? Ag2S có tác dụng với ReO3F không? Ag2S có tác dụng với NaReO4 không? Ag2S có tác dụng với C5H6 không? Ag2S có tác dụng với NaC5H5 không? Ag2S có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? Ag2S có tác dụng với FeSO3 không? Ag2S có tác dụng với FeP2 không? Ag2S có tác dụng với BiOOH không? Ag2S có tác dụng với BiF3 không? Ag2S có tác dụng với Bi(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với HBiCl4 không? Ag2S có tác dụng với GaCl3.H2O không? Ag2S có tác dụng với GaClO không? Ag2S có tác dụng với Ga không? Ag2S có tác dụng với LiGaH4 không? Ag2S có tác dụng với GaOOH không? Ag2S có tác dụng với NaGaO2 không? Ag2S có tác dụng với Ga(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với Ga2O không? Ag2S có tác dụng với ZnGa2O4 không? Ag2S có tác dụng với HNCS không? Ag2S có tác dụng với H2C2N2S3 không? Ag2S có tác dụng với Pt(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với CNCl không? Ag2S có tác dụng với NH4ClO3 không? Ag2S có tác dụng với NH3OHClO4 không? Ag2S có tác dụng với HI3O8 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? Ag2S có tác dụng với C2H5CH2CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C17H33COONa không? Ag2S có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với ClO3 không? Ag2S có tác dụng với NaBr không? Ag2S có tác dụng với HIO không? Ag2S có tác dụng với NH4N3 không? Ag2S có tác dụng với NH4I3 không? Ag2S có tác dụng với NH4ClO không? Ag2S có tác dụng với NH2Cl không? Ag2S có tác dụng với Cl2.nH2O không? Ag2S có tác dụng với NCl3 không? Ag2S có tác dụng với (NH3OH)Cl không? Ag2S có tác dụng với (NH3OH)N3 không? Ag2S có tác dụng với KI3 không? Ag2S có tác dụng với H4PO4 không? Ag2S có tác dụng với [Na(H2O)4] không? Ag2S có tác dụng với As(HSO4)3 không? Ag2S có tác dụng với NaHSeO3 không? Ag2S có tác dụng với SeCl4 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với NaHSeO4 không? Ag2S có tác dụng với SeO4 không? Ag2S có tác dụng với TeO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2TeO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với SeOCl2 không? Ag2S có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với Ag2Te không? Ag2S có tác dụng với (C6H5)3Sb không? Ag2S có tác dụng với Na2Se không? Ag2S có tác dụng với NaHSe không? Ag2S có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với As2O5 không? Ag2S có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2HAsO4 không? Ag2S có tác dụng với As2S5 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? Ag2S có tác dụng với H3AsO3 không? Ag2S có tác dụng với (PO3) không? Ag2S có tác dụng với SO3NH2− không? Ag2S có tác dụng với H3NSO3 không? Ag2S có tác dụng với NaH2NSO3 không? Ag2S có tác dụng với HSO5 không? Ag2S có tác dụng với HPF6 không? Ag2S có tác dụng với PF6 không? Ag2S có tác dụng với (Cr2O7) không? Ag2S có tác dụng với XeO4 không? Ag2S có tác dụng với H2TeO4 không? Ag2S có tác dụng với Na2H4TeO6 không? Ag2S có tác dụng với Ba2XeO6 không? Ag2S có tác dụng với Te(OH)6 không? Ag2S có tác dụng với XeO3F2 không? Ag2S có tác dụng với XeO2F4 không? Ag2S có tác dụng với H2XeO4 không? Ag2S có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? Ag2S có tác dụng với K2H4TeO6 không? Ag2S có tác dụng với Na6TeO6 không? Ag2S có tác dụng với HfI4 không? Ag2S có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với Na2HgCl4 không? Ag2S có tác dụng với Hg2I2 không? Ag2S có tác dụng với K2[HgI4] không? Ag2S có tác dụng với NH4I không? Ag2S có tác dụng với HgSO4 không? Ag2S có tác dụng với C3N4 không? Ag2S có tác dụng với HSCN không? Ag2S có tác dụng với (Hg2N)I không? Ag2S có tác dụng với Hg2SeO4 không? Ag2S có tác dụng với HgSeO4 không? Ag2S có tác dụng với H2SnCl6 không? Ag2S có tác dụng với HgNH2Cl không? Ag2S có tác dụng với HgSO4.2HgS không? Ag2S có tác dụng với I2Cl6 không? Ag2S có tác dụng với HICl2 không? Ag2S có tác dụng với [K(H2O)6] không? Ag2S có tác dụng với In không? Ag2S có tác dụng với InH3 không? Ag2S có tác dụng với InClO không? Ag2S có tác dụng với InCl3.4H2O không? Ag2S có tác dụng với In(CN)3 không? Ag2S có tác dụng với In(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với KIO3 không? Ag2S có tác dụng với NaInO2 không? Ag2S có tác dụng với In2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với In2S không? Ag2S có tác dụng với InN không? Ag2S có tác dụng với R-H không? Ag2S có tác dụng với C2H5OCH3 không? Ag2S có tác dụng với C3H7Br không? Ag2S có tác dụng với C3H6Br2 không? Ag2S có tác dụng với C4H8Br2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(NH2)COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? Ag2S có tác dụng với C4H9Br không? Ag2S có tác dụng với C2H5OBr không? Ag2S có tác dụng với H2PtCl6 không? Ag2S có tác dụng với H2PtCl4 không? Ag2S có tác dụng với MgCrO4 không? Ag2S có tác dụng với [Mg(H2O)6] không? Ag2S có tác dụng với MgSO4.7H2O không? Ag2S có tác dụng với Mg(HSO4)2 không? Ag2S có tác dụng với NaHSO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với Na(SO3NH2) không? Ag2S có tác dụng với NH2 không? Ag2S có tác dụng với NaB5O8 không? Ag2S có tác dụng với Na2B4O7.10H2O không? Ag2S có tác dụng với Na[B(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Co(BO2)2 không? Ag2S có tác dụng với B2H6 không? Ag2S có tác dụng với Na3AsO3 không? Ag2S có tác dụng với Na3AsS3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3AsO3 không? Ag2S có tác dụng với H2PbCl4 không? Ag2S có tác dụng với Ba(O3)2 không? Ag2S có tác dụng với BaS2O6 không? Ag2S có tác dụng với BaO2.8H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2O2.8H2O không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2S2O7 không? Ag2S có tác dụng với BaO4 không? Ag2S có tác dụng với NH4HF2 không? Ag2S có tác dụng với NH4HSO3 không? Ag2S có tác dụng với SOCl2 không? Ag2S có tác dụng với SBr2O không? Ag2S có tác dụng với PCl3O không? Ag2S có tác dụng với Ag3N không? Ag2S có tác dụng với NaAsO2 không? Ag2S có tác dụng với Na3AsO4 không? Ag2S có tác dụng với SnCl2.2H2O không? Ag2S có tác dụng với H2Sn không? Ag2S có tác dụng với KHSO5 không? Ag2S có tác dụng với PbCrO4 không? Ag2S có tác dụng với KOCN không? Ag2S có tác dụng với SnCl4.5H2O không? Ag2S có tác dụng với SnF4 không? Ag2S có tác dụng với Sn(SO4)2 không? Ag2S có tác dụng với [Li(H2O)4)]OH không? Ag2S có tác dụng với LiOH.H2O không? Ag2S có tác dụng với NiCl2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với H2S2O8 không? Ag2S có tác dụng với NaNCS không? Ag2S có tác dụng với NaBF4 không? Ag2S có tác dụng với C3H5(COOH)3 không? Ag2S có tác dụng với C4H5Ag không? Ag2S có tác dụng với Na2BeF4 không? Ag2S có tác dụng với NaF.nHF không? Ag2S có tác dụng với S4N4 không? Ag2S có tác dụng với KC8 không? Ag2S có tác dụng với Ni(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với K3[Ni(CN)5] không? Ag2S có tác dụng với BiF5 không? Ag2S có tác dụng với S8 không? Ag2S có tác dụng với H4V2O7 không? Ag2S có tác dụng với VCl3O không? Ag2S có tác dụng với VO2Cl không? Ag2S có tác dụng với VO2 không? Ag2S có tác dụng với V2O3 không? Ag2S có tác dụng với SnS không? Ag2S có tác dụng với V không? Ag2S có tác dụng với NH4VO3 không? Ag2S có tác dụng với NaVO3 không? Ag2S có tác dụng với VO2NO3 không? Ag2S có tác dụng với Al(BH4)3 không? Ag2S có tác dụng với [BH4] không? Ag2S có tác dụng với Na2Hg không? Ag2S có tác dụng với NaB3H8 không? Ag2S có tác dụng với SrO không? Ag2S có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? Ag2S có tác dụng với SrSO4 không? Ag2S có tác dụng với SrS không? Ag2S có tác dụng với Sr(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với SrCl2 không? Ag2S có tác dụng với Sr(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? Ag2S có tác dụng với Sb2O4 không? Ag2S có tác dụng với SbH3 không? Ag2S có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? Ag2S có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? Ag2S có tác dụng với NaSbO3 không? Ag2S có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với SbOF3 không? Ag2S có tác dụng với SbOF không? Ag2S có tác dụng với HSbF6 không? Ag2S có tác dụng với AsCl3 không? Ag2S có tác dụng với As(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với Fe3O4 không? Ag2S có tác dụng với HBF4 không? Ag2S có tác dụng với B4H10 không? Ag2S có tác dụng với SbOCl không? Ag2S có tác dụng với LiBH4 không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với AuCl không? Ag2S có tác dụng với AuCl3.2H2O không? Ag2S có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? Ag2S có tác dụng với Au2S3 không? Ag2S có tác dụng với HBrO4 không? Ag2S có tác dụng với BrF5 không? Ag2S có tác dụng với NH4BrO3 không? Ag2S có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Ca2P2O7 không? Ag2S có tác dụng với NbCl5 không? Ag2S có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? Ag2S có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? Ag2S có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? Ag2S có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với FeCuS2 không? Ag2S có tác dụng với H2SiO3 không? Ag2S có tác dụng với BeSO4.4H2O không? Ag2S có tác dụng với Li2SO4 không? Ag2S có tác dụng với [Li(H2O)4] không? Ag2S có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với NaPO3 không? Ag2S có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Pt2Cl6 không? Ag2S có tác dụng với BiI3 không? Ag2S có tác dụng với BiBr3 không? Ag2S có tác dụng với BiOF không? Ag2S có tác dụng với NaBiO3 không? Ag2S có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? Ag2S có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? Ag2S có tác dụng với Bi2O4 không? Ag2S có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? Ag2S có tác dụng với MgBr2 không? Ag2S có tác dụng với RbOH.H2O không? Ag2S có tác dụng với RbOH.2H2O không? Ag2S có tác dụng với RbHO2 không? Ag2S có tác dụng với RbNH2 không? Ag2S có tác dụng với RbHS không? Ag2S có tác dụng với Rb2SO4 không? Ag2S có tác dụng với Rb2S.4H2O không? Ag2S có tác dụng với P4S10 không? Ag2S có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? Ag2S có tác dụng với RbHSO4 không? Ag2S có tác dụng với Rb2S2O3 không? Ag2S có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? Ag2S có tác dụng với Na3PO2S2 không? Ag2S có tác dụng với Na3POS3 không? Ag2S có tác dụng với Ba3XeO6 không? Ag2S có tác dụng với S2F2 không? Ag2S có tác dụng với SOF4 không? Ag2S có tác dụng với Zn3As2 không? Ag2S có tác dụng với AsI3 không? Ag2S có tác dụng với Hg3As2 không? Ag2S có tác dụng với Br3N.6NH3 không? Ag2S có tác dụng với NH4 không? Ag2S có tác dụng với Pr6O11 không? Ag2S có tác dụng với PrO2 không? Ag2S có tác dụng với NaClO3.3H2O không? Ag2S có tác dụng với Pr không? Ag2S có tác dụng với PrF3 không? Ag2S có tác dụng với PrI3 không? Ag2S có tác dụng với PrBr3 không? Ag2S có tác dụng với Si2H6 không? Ag2S có tác dụng với Ca3SiO5 không? Ag2S có tác dụng với H2Cr3O10 không? Ag2S có tác dụng với BrO3 không? Ag2S có tác dụng với Ba(BrO3)2 không? Ag2S có tác dụng với N3 không? Ag2S có tác dụng với LiAlF4 không? Ag2S có tác dụng với LiClO4 không? Ag2S có tác dụng với LiCl.H2O không? Ag2S có tác dụng với LiClO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Zn(OH)4].2H2O không? Ag2S có tác dụng với SiS2 không? Ag2S có tác dụng với OsS2 không? Ag2S có tác dụng với PbCl4 không? Ag2S có tác dụng với PbClOH không? Ag2S có tác dụng với CfO2 không? Ag2S có tác dụng với Cf2O3 không? Ag2S có tác dụng với Cf(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với Cf(NO3)3 không? Ag2S có tác dụng với CfBr2 không? Ag2S có tác dụng với RhF6 không? Ag2S có tác dụng với RhF5 không? Ag2S có tác dụng với Rh2O3 không? Ag2S có tác dụng với Cf(NO3)4 không? Ag2S có tác dụng với Na3RhCl6 không? Ag2S có tác dụng với TlOH không? Ag2S có tác dụng với Zn2P2O7 không? Ag2S có tác dụng với NaAlSiO4 không? Ag2S có tác dụng với AlAlO[SiO4] không? Ag2S có tác dụng với [AlF6] không? Ag2S có tác dụng với LiPO3 không? Ag2S có tác dụng với Cl không? Ag2S có tác dụng với Rb2O2 không? Ag2S có tác dụng với H2SO2 không? Ag2S có tác dụng với K2S5O6 không? Ag2S có tác dụng với FeSi2 không? Ag2S có tác dụng với P4O8 không? Ag2S có tác dụng với P4S3 không? Ag2S có tác dụng với KO3 không? Ag2S có tác dụng với NaBrO4 không? Ag2S có tác dụng với B3H6N3 không? Ag2S có tác dụng với NH4H2PO4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3H2P3O10 không? Ag2S có tác dụng với NH4PO3 không? Ag2S có tác dụng với KPO3 không? Ag2S có tác dụng với KH2PO4 không? Ag2S có tác dụng với Hf(NO3)4 không? Ag2S có tác dụng với [Ag(CN)2] không? Ag2S có tác dụng với KAu(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với K2[Zn(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với SeCl2O không? Ag2S có tác dụng với SrCrO4 không? Ag2S có tác dụng với SeO không? Ag2S có tác dụng với BeCO3.4H2O không? Ag2S có tác dụng với HBr.H2O không? Ag2S có tác dụng với HOCN không? Ag2S có tác dụng với LiNO3.3H2O không? Ag2S có tác dụng với NaCN.2H2O không? Ag2S có tác dụng với NaOCN không? Ag2S có tác dụng với NaAg(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với KAl(SO4)2 không? Ag2S có tác dụng với AlCl3.6H2O không? Ag2S có tác dụng với BrF3 không? Ag2S có tác dụng với Ba3N2 không? Ag2S có tác dụng với Au(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? Ag2S có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? Ag2S có tác dụng với PtS không? Ag2S có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? Ag2S có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? Ag2S có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? Ag2S có tác dụng với PtO2 không? Ag2S có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? Ag2S có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? Ag2S có tác dụng với BaPtCl4 không? Ag2S có tác dụng với Li(C2H5O) không? Ag2S có tác dụng với Pd(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? Ag2S có tác dụng với NH4BeF3 không? Ag2S có tác dụng với RbPF6 không? Ag2S có tác dụng với KPF6 không? Ag2S có tác dụng với NH4SO3F không? Ag2S có tác dụng với UOF2.H2O không? Ag2S có tác dụng với LiHCO3 không? Ag2S có tác dụng với LiAlO2 không? Ag2S có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? Ag2S có tác dụng với Hg2NO3OH không? Ag2S có tác dụng với Hg2CrO4 không? Ag2S có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với Na4FeO3 không? Ag2S có tác dụng với FeHPO4 không? Ag2S có tác dụng với (HCOO)2Mg không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3VS4 không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O6 không? Ag2S có tác dụng với U(SO4)2 không? Ag2S có tác dụng với UO2(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với VSO4 không? Ag2S có tác dụng với (VO)SO4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? Ag2S có tác dụng với Cs[AuCl4] không? Ag2S có tác dụng với Au2O3 không? Ag2S có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? Ag2S có tác dụng với NH2OH.H2O không? Ag2S có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? Ag2S có tác dụng với NH4C không? Ag2S có tác dụng với NaC không? Ag2S có tác dụng với Na3AsS4 không? Ag2S có tác dụng với Na2TeO4 không? Ag2S có tác dụng với SeCl2 không? Ag2S có tác dụng với H2SeCl6 không? Ag2S có tác dụng với TeCl4 không? Ag2S có tác dụng với TlNO3 không? Ag2S có tác dụng với Rh2S3 không? Ag2S có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? Ag2S có tác dụng với H3RhCl6 không? Ag2S có tác dụng với C2H5NH3Cl không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? Ag2S có tác dụng với AsCl4 không? Ag2S có tác dụng với Ni(NO2)2 không? Ag2S có tác dụng với [PCl4][PF6] không? Ag2S có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? Ag2S có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? Ag2S có tác dụng với NO2ClO không? Ag2S có tác dụng với ZrCl2O không? Ag2S có tác dụng với SnCl2O không? Ag2S có tác dụng với (NO)2S2O7 không? Ag2S có tác dụng với HfCl2O không? Ag2S có tác dụng với RbNO2 không? Ag2S có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? Ag2S có tác dụng với Tl2O không? Ag2S có tác dụng với TlCl không? Ag2S có tác dụng với [Tl(H2O)] không? Ag2S có tác dụng với Tl2S không? Ag2S có tác dụng với Tl2CrO4 không? Ag2S có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Tl3PO4 không? Ag2S có tác dụng với NaH2PO2 không? Ag2S có tác dụng với H2PO2 không? Ag2S có tác dụng với S2O6 không? Ag2S có tác dụng với Ag2SO3 không? Ag2S có tác dụng với LiHSO4 không? Ag2S có tác dụng với Li2HPO4 không? Ag2S có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? Ag2S có tác dụng với K5P3O10 không? Ag2S có tác dụng với K4P2O7 không? Ag2S có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? Ag2S có tác dụng với LiH2PO4 không? Ag2S có tác dụng với NiSO4.7H2O không? Ag2S có tác dụng với Sc không? Ag2S có tác dụng với ScCl2OH không? Ag2S có tác dụng với ScF3 không? Ag2S có tác dụng với Sc(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với Sc2O3 không? Ag2S có tác dụng với ZrCl2 không? Ag2S có tác dụng với ScCl3.xH2O không? Ag2S có tác dụng với ZrCl không? Ag2S có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? Ag2S có tác dụng với Zr không? Ag2S có tác dụng với ZrO2 không? Ag2S có tác dụng với ZrCl3 không? Ag2S có tác dụng với HfCl3 không? Ag2S có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? Ag2S có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? Ag2S có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? Ag2S có tác dụng với PtS2 không? Ag2S có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? Ag2S có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? Ag2S có tác dụng với ThCl2O không? Ag2S có tác dụng với [Th(H2O)] không? Ag2S có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? Ag2S có tác dụng với [PtCl4] không? Ag2S có tác dụng với Th không? Ag2S có tác dụng với Th(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với ThCl4.8H2O không? Ag2S có tác dụng với ThO2 không? Ag2S có tác dụng với [SO3] không? Ag2S có tác dụng với BaI2 không? Ag2S có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? Ag2S có tác dụng với Na5P3O10 không? Ag2S có tác dụng với TeO không? Ag2S có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2Se2O5 không? Ag2S có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? Ag2S có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với NaIO4 không? Ag2S có tác dụng với NaIO3.H2O không? Ag2S có tác dụng với GeS không? Ag2S có tác dụng với HS không? Ag2S có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? Ag2S có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? Ag2S có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? Ag2S có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? Ag2S có tác dụng với K[Al(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với AgSbS2 không? Ag2S có tác dụng với Sb2S5 không? Ag2S có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? Ag2S có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? Ag2S có tác dụng với Na3SbS4 không? Ag2S có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? Ag2S có tác dụng với Na3P3O9 không? Ag2S có tác dụng với H2P2O7 không? Ag2S có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2H2P2O5 không? Ag2S có tác dụng với Ag4Ge không? Ag2S có tác dụng với Na2GeO3 không? Ag2S có tác dụng với H2GeO3 không? Ag2S có tác dụng với CoNO3OH không? Ag2S có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? Ag2S có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? Ag2S có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? Ag2S có tác dụng với BI3 không? Ag2S có tác dụng với PN(NH) không? Ag2S có tác dụng với TcO2 không? Ag2S có tác dụng với Tc2O7 không? Ag2S có tác dụng với H2TcCl6 không? Ag2S có tác dụng với NaTcO4 không? Ag2S có tác dụng với Tc không? Ag2S có tác dụng với HTcO4 không? Ag2S có tác dụng với Tc2S7 không? Ag2S có tác dụng với TcS2 không? Ag2S có tác dụng với Tc(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với PbF2 không? Ag2S có tác dụng với I không? Ag2S có tác dụng với SnF2 không? Ag2S có tác dụng với Si2O3 không? Ag2S có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? Ag2S có tác dụng với Na2SnO2 không? Ag2S có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với Na2SnO3 không? Ag2S có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với Na2SnCl6 không? Ag2S có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? Ag2S có tác dụng với KCr(SO4)2 không? Ag2S có tác dụng với NaClO.5H2O không? Ag2S có tác dụng với NaOH.H2O không? Ag2S có tác dụng với SO3F không? Ag2S có tác dụng với NaSO3F không? Ag2S có tác dụng với SO2.nH2O không? Ag2S có tác dụng với SO3NH2 không? Ag2S có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Bi(NO3)O không? Ag2S có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? Ag2S có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? Ag2S có tác dụng với BiO(OH) không? Ag2S có tác dụng với BiClO không? Ag2S có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? Ag2S có tác dụng với BiCl(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với BiSO4(OH) không? Ag2S có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? Ag2S có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với At2S3 không? Ag2S có tác dụng với AtCl3 không? Ag2S có tác dụng với [N2O2] không? Ag2S có tác dụng với Ag2N2O2 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với NiF3 không? Ag2S có tác dụng với KHF2 không? Ag2S có tác dụng với K2NiF4 không? Ag2S có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? Ag2S có tác dụng với Ni(NO3)OH không? Ag2S có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với NiF2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? Ag2S có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với Li2O2.H2O không? Ag2S có tác dụng với LiOOH·H2O không? Ag2S có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? Ag2S có tác dụng với HSeO3F không? Ag2S có tác dụng với [SeO3] không? Ag2S có tác dụng với BeF2.H2O không? Ag2S có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? Ag2S có tác dụng với K[AsF4] không? Ag2S có tác dụng với CaHClO không? Ag2S có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? Ag2S có tác dụng với BeCl2.4H2O không? Ag2S có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với PdO không? Ag2S có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? Ag2S có tác dụng với K2PdCl4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? Ag2S có tác dụng với Na2SnS3 không? Ag2S có tác dụng với K2RuO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với Ru không? Ag2S có tác dụng với K2[RuCl6] không? Ag2S có tác dụng với RuO2 không? Ag2S có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? Ag2S có tác dụng với OsO2 không? Ag2S có tác dụng với OsO4 không? Ag2S có tác dụng với Os3(CO)12 không? Ag2S có tác dụng với Os(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? Ag2S có tác dụng với KOH.H2O không? Ag2S có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? Ag2S có tác dụng với K3FeO4 không? Ag2S có tác dụng với KFeO2 không? Ag2S có tác dụng với BaFeO4.H2O không? Ag2S có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? Ag2S có tác dụng với AgAtO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2Te.9H2O không? Ag2S có tác dụng với H2Te không? Ag2S có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? Ag2S có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? Ag2S có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? Ag2S có tác dụng với KAsF6 không? Ag2S có tác dụng với [AsF6] không? Ag2S có tác dụng với H2F không? Ag2S có tác dụng với AsOF3 không? Ag2S có tác dụng với HAsF6.H2O không? Ag2S có tác dụng với [Fe(C5H5)2]NO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2HAsO3 không? Ag2S có tác dụng với Sr(ClO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Na2ZrO3 không? Ag2S có tác dụng với H2ZrOF4 không? Ag2S có tác dụng với Na[Zr(H2O)3(OH)5] không? Ag2S có tác dụng với CeOOH không? Ag2S có tác dụng với CeCO3(OH) không? Ag2S có tác dụng với HCl.H2O không? Ag2S có tác dụng với Ce(NO3)3.6H2O không? Ag2S có tác dụng với Ce2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Ce(NO3)3OH không? Ag2S có tác dụng với Ce(NO3)O không? Ag2S có tác dụng với [KrF][AuF6] không? Ag2S có tác dụng với [ClF6][AsF6] không? Ag2S có tác dụng với IO2F không? Ag2S có tác dụng với NH4(Hg) không? Ag2S có tác dụng với [Co(NH3)6](OH)3 không? Ag2S có tác dụng với S2F10 không? Ag2S có tác dụng với SClF5.17H2O không? Ag2S có tác dụng với HSbCl4 không? Ag2S có tác dụng với RbO3 không? Ag2S có tác dụng với Cs2S2O7 không? Ag2S có tác dụng với CrSi2 không? Ag2S có tác dụng với Rb2S2O7 không? Ag2S có tác dụng với RbHCO3 không? Ag2S có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? Ag2S có tác dụng với Cr(SO4)OH không? Ag2S có tác dụng với Pr(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với PrCl3.7H2O không? Ag2S có tác dụng với PrClO không? Ag2S có tác dụng với LaCl(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với La không? Ag2S có tác dụng với Pr2O3 không? Ag2S có tác dụng với La(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với LaBr3 không? Ag2S có tác dụng với LaI3 không? Ag2S có tác dụng với PrPO4 không? Ag2S có tác dụng với LaCl3.7H2O không? Ag2S có tác dụng với LaCO3(OH) không? Ag2S có tác dụng với LaClO không? Ag2S có tác dụng với Yb2O3 không? Ag2S có tác dụng với Yb không? Ag2S có tác dụng với La2S3 không? Ag2S có tác dụng với La2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Sm2O3 không? Ag2S có tác dụng với Sm không? Ag2S có tác dụng với YbF3 không? Ag2S có tác dụng với YbCl3 không? Ag2S có tác dụng với YbBr3 không? Ag2S có tác dụng với YbI3 không? Ag2S có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với Yb(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với NaPF6.H2O không? Ag2S có tác dụng với HPF6.6H2O không? Ag2S có tác dụng với NaPO2F2 không? Ag2S có tác dụng với GeCl2 không? Ag2S có tác dụng với H2GeCl6 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với Na2[GeS3] không? Ag2S có tác dụng với H2[HfOF4] không? Ag2S có tác dụng với HfO(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với HfO2.nH2O không? Ag2S có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? Ag2S có tác dụng với RbIF4 không? Ag2S có tác dụng với RbSO2F không? Ag2S có tác dụng với [IF6][AuF6] không? Ag2S có tác dụng với UF4.2,5H2O không? Ag2S có tác dụng với UF4.H2O không? Ag2S có tác dụng với K[PtF6] không? Ag2S có tác dụng với UO2Cl2 không? Ag2S có tác dụng với O2PtF6 không? Ag2S có tác dụng với PtF6 không? Ag2S có tác dụng với KPtF6 không? Ag2S có tác dụng với UO2(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Na2UO4 không? Ag2S có tác dụng với UO2SO4 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? Ag2S có tác dụng với Na2U2O7 không? Ag2S có tác dụng với NaWO3 không? Ag2S có tác dụng với WO3.H2O không? Ag2S có tác dụng với WO3.2H2O không? Ag2S có tác dụng với H3[PW12O40] không? Ag2S có tác dụng với WC không? Ag2S có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? Ag2S có tác dụng với HIO4 không? Ag2S có tác dụng với WCl6 không? Ag2S có tác dụng với WF6 không? Ag2S có tác dụng với H4I2O9 không? Ag2S có tác dụng với NaH4IO6 không? Ag2S có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? Ag2S có tác dụng với Na5IO6 không? Ag2S có tác dụng với ReO2 không? Ag2S có tác dụng với NH4ReO4 không? Ag2S có tác dụng với H4Re2O9 không? Ag2S có tác dụng với Re2O7 không? Ag2S có tác dụng với ReO3 không? Ag2S có tác dụng với Re2S7 không? Ag2S có tác dụng với Re2(CO)10 không? Ag2S có tác dụng với Na2ReO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2ReH9 không? Ag2S có tác dụng với ReF6 không? Ag2S có tác dụng với Re(CO)5Br không? Ag2S có tác dụng với ReBr3 không? Ag2S có tác dụng với ReCl5 không? Ag2S có tác dụng với Co(C5H5)2 không? Ag2S có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? Ag2S có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? Ag2S có tác dụng với TlCl2 không? Ag2S có tác dụng với V(C5H5)2 không? Ag2S có tác dụng với VCl3 không? Ag2S có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? Ag2S có tác dụng với FeS2O3 không? Ag2S có tác dụng với ReO3Cl không? Ag2S có tác dụng với VCl2 không? Ag2S có tác dụng với C5H5 không? Ag2S có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? Ag2S có tác dụng với FeS2O6 không? Ag2S có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? Ag2S có tác dụng với KBiO3 không? Ag2S có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? Ag2S có tác dụng với GaF3 không? Ag2S có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? Ag2S có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? Ag2S có tác dụng với CNF không? Ag2S có tác dụng với NH4CN không? Ag2S có tác dụng với GaCl không? Ag2S có tác dụng với GaH3 không? Ag2S có tác dụng với Na3HXeO6 không? Ag2S có tác dụng với Na2H2XeO6 không? Ag2S có tác dụng với NaHXeO4 không? Ag2S có tác dụng với [PO2F2] không? Ag2S có tác dụng với H2PO3F không? Ag2S có tác dụng với HPO2F2 không? Ag2S có tác dụng với NH4PF6 không? Ag2S có tác dụng với K2TeO4 không? Ag2S có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? Ag2S có tác dụng với K2TeO3 không? Ag2S có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? Ag2S có tác dụng với HfI2O không? Ag2S có tác dụng với HfN không? Ag2S có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? Ag2S có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? Ag2S có tác dụng với I3N không? Ag2S có tác dụng với Rb2SnCl6 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? Ag2S có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? Ag2S có tác dụng với OCN không? Ag2S có tác dụng với BO3 không? Ag2S có tác dụng với SCN không? Ag2S có tác dụng với [S2O3] không? Ag2S có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? Ag2S có tác dụng với In(NO3)O không? Ag2S có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? Ag2S có tác dụng với CH3CHClCOOH không? Ag2S có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? Ag2S có tác dụng với HNCO không? Ag2S có tác dụng với CN không? Ag2S có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? Ag2S có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? Ag2S có tác dụng với C3H7COOH không? Ag2S có tác dụng với C3H7CHO không? Ag2S có tác dụng với CaZnO2 không? Ag2S có tác dụng với AlO2 không? Ag2S có tác dụng với Mg2C3 không? Ag2S có tác dụng với C3H4 không? Ag2S có tác dụng với NaKCO3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với C5H11Cl không? Ag2S có tác dụng với C5H11Br không? Ag2S có tác dụng với FexOy không? Ag2S có tác dụng với CHI3 không? Ag2S có tác dụng với C7H15Br không? Ag2S có tác dụng với BrHC=CHBr không? Ag2S có tác dụng với C2H2Br4 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2NH không? Ag2S có tác dụng với C6H14O6 không? Ag2S có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? Ag2S có tác dụng với C3H7Cl không? Ag2S có tác dụng với PbI2 không? Ag2S có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? Ag2S có tác dụng với C6H5SO3Na không? Ag2S có tác dụng với C4H4 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-COOH không? Ag2S có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5N2Cl không? Ag2S có tác dụng với (C2H4)n không? Ag2S có tác dụng với C4H6Br2 không? Ag2S có tác dụng với C3H4Br4 không? Ag2S có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CuCl2.2H2O không? Ag2S có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? Ag2S có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? Ag2S có tác dụng với C2H4Cl2 không? Ag2S có tác dụng với C6Cl6 không? Ag2S có tác dụng với C4H6Br4 không? Ag2S có tác dụng với C4H6(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với Fe(SCN)3 không? Ag2S có tác dụng với CuS2 không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Ag2S có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H4CH3ONa không? Ag2S có tác dụng với P2H4 không? Ag2S có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? Ag2S có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)3Fe không? Ag2S có tác dụng với HOCH2(CHOH)4COONH4 không? Ag2S có tác dụng với OHCH2(CHOH)4COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca5F(PO4)3 không? Ag2S có tác dụng với (C2H5)2O không? Ag2S có tác dụng với Ba(COO)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(COO)2 không? Ag2S có tác dụng với Sr(COO)2 không? Ag2S có tác dụng với BaBr2 không? Ag2S có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2NH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2NH3+Cl- không? Ag2S có tác dụng với H2NCH2COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với HOOC(CH2)4COOH không? Ag2S có tác dụng với NaOOC(CH2)4COONa không? Ag2S có tác dụng với (HOC6H3CH2)n không? Ag2S có tác dụng với (C2H5O)2Mg không? Ag2S có tác dụng với CxHy không? Ag2S có tác dụng với CCl3CHO không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2[Hg(SCN)4] không? Ag2S có tác dụng với Zn[Hg(SCN)4] không? Ag2S có tác dụng với fecl2y/x không? Ag2S có tác dụng với C15H31COONa không? Ag2S có tác dụng với (C15H31COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với Al4C3 không? Ag2S có tác dụng với OF2 không? Ag2S có tác dụng với Sb2O5 không? Ag2S có tác dụng với BP không? Ag2S có tác dụng với NaFeO2 không? Ag2S có tác dụng với H4P2O6.2H2O không? Ag2S có tác dụng với C3H5O9N3 không? Ag2S có tác dụng với (C6H10O5)n không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2C2H4 không? Ag2S có tác dụng với CxHy(COOH)2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với (C2H3Cl)n không? Ag2S có tác dụng với CBrCl3 không? Ag2S có tác dụng với Ag4P2O7 không? Ag2S có tác dụng với BaS4O6 không? Ag2S có tác dụng với HgO.Hg(NH2)I không? Ag2S có tác dụng với NH2.Hg2I3 không? Ag2S có tác dụng với NxOy không? Ag2S có tác dụng với MgSO3 không? Ag2S có tác dụng với Mg3(BO3)2 không? Ag2S có tác dụng với H2B4O7 không? Ag2S có tác dụng với MgNH4PO4 không? Ag2S có tác dụng với K2MnF6 không? Ag2S có tác dụng với MnF3 không? Ag2S có tác dụng với KSbF6 không? Ag2S có tác dụng với NaSCN không? Ag2S có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? Ag2S có tác dụng với C6H11O7Na không? Ag2S có tác dụng với FePO4 không? Ag2S có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? Ag2S có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? Ag2S có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? Ag2S có tác dụng với Ca(OCl)2 không? Ag2S có tác dụng với ZnI2 không? Ag2S có tác dụng với HCOONH3CH3 không? Ag2S có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? Ag2S có tác dụng với Ag2S2O3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? Ag2S có tác dụng với MoCl2 không? Ag2S có tác dụng với PbBr2 không? Ag2S có tác dụng với CnH2nBr2 không? Ag2S có tác dụng với CuI2 không? Ag2S có tác dụng với (NH2CO)2NH không? Ag2S có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? Ag2S có tác dụng với AAC không? Ag2S có tác dụng với Sn(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CHO không? Ag2S có tác dụng với C4H5Cl không? Ag2S có tác dụng với NH2CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với NH2CH2COONa không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với C3H5Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2ONa không? Ag2S có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? Ag2S có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? Ag2S có tác dụng với Na2CrO2 không? Ag2S có tác dụng với CH3OCS2K không? Ag2S có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? Ag2S có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với Pb(BF4)2 không? Ag2S có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CHClCH3 không? Ag2S có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3COO không? Ag2S có tác dụng với H2PO4 không? Ag2S có tác dụng với HPO4 không? Ag2S có tác dụng với PO4 không? Ag2S có tác dụng với ZnO2 không? Ag2S có tác dụng với P2S3 không? Ag2S có tác dụng với C6H14 không? Ag2S có tác dụng với C4H10O không? Ag2S có tác dụng với C7H14 không? Ag2S có tác dụng với C8H16 không? Ag2S có tác dụng với N không? Ag2S có tác dụng với C2H3Cl3 không? Ag2S có tác dụng với SCl2O không? Ag2S có tác dụng với C6H6O không? Ag2S có tác dụng với Cu3P2 không? Ag2S có tác dụng với MnO4 không? Ag2S có tác dụng với KCrO4 không? Ag2S có tác dụng với CrO5 không? Ag2S có tác dụng với H[CuCl2] không? Ag2S có tác dụng với AlCO3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? Ag2S có tác dụng với OHC6H5COOH không? Ag2S có tác dụng với HONO không? Ag2S có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với R - COO - R' không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? Ag2S có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? Ag2S có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? Ag2S có tác dụng với K[Au(CN)2] không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2Pb không? Ag2S có tác dụng với NH4OCOOCH3 không? Ag2S có tác dụng với Mn(OH)4 không? Ag2S có tác dụng với Cu2O3 không? Ag2S có tác dụng với CH3MgI không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CN không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2OCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2I không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với 1,2-C6H4(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với o-CH3C6H4OH không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3COH không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? Ag2S có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? Ag2S có tác dụng với KI không? Ag2S có tác dụng với protein không? Ag2S có tác dụng với amino axit không? Ag2S có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? Ag2S có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? Ag2S có tác dụng với C12H22O11 không? Ag2S có tác dụng với C15H35COOH không? Ag2S có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với C17H31COOH không? Ag2S có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với C2H4O2 không? Ag2S có tác dụng với CH2OH(CHOH)4COONH4 không? Ag2S có tác dụng với CH3COO-C6H4 -COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3COOK không? Ag2S có tác dụng với KOC6H4 -COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COONa không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CHBr-CH2Br không? Ag2S có tác dụng với CnH2n-2 không? Ag2S có tác dụng với CnH2n +3N không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2COOH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2COONa không? Ag2S có tác dụng với Na[Al(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với C4H9F không? Ag2S có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? Ag2S có tác dụng với NaO – C6H4 – CH2OH không? Ag2S có tác dụng với HO – C6H4 – CH2OH không? Ag2S có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? Ag2S có tác dụng với Na4C không? Ag2S có tác dụng với (C17H35COO)2Ca không? Ag2S có tác dụng với C2H5OH không? Ag2S có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONH4 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5ONa không? Ag2S có tác dụng với C6H5COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5COONa không? Ag2S có tác dụng với C17H35COONa không? Ag2S có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Ag2S có tác dụng với HCOONH3CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2NH2 không? Ag2S có tác dụng với Al không? Ag2S có tác dụng với O2 không? Ag2S có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? Ag2S có tác dụng với (CH3NH3)2CO3 không? Ag2S có tác dụng với Cu(HCO3)2 không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C3H6O2 không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOC6H5 không? Ag2S có tác dụng với C2H5COONa không? Ag2S có tác dụng với C6H5ONa không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH2CH2OOCH không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? Ag2S có tác dụng với C3H6Br2 không? Ag2S có tác dụng với CH2(CHO)2 không? Ag2S có tác dụng với CH2(COOH)2 không? Ag2S có tác dụng với CH2(COOCH3)2 không? Ag2S có tác dụng với OHCOOCH3 không? Ag2S có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5Br không? Ag2S có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? Ag2S có tác dụng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3[CH2]16COONa không? Ag2S có tác dụng với NaZnO2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CO-CH2ONa không? Ag2S có tác dụng với C2H5NH3-OCO2-NH4 không? Ag2S có tác dụng với C2H5NH3NO3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với HCO3H3N(CH2)2NH3NO3 không? Ag2S có tác dụng với H2N(CH2)2NH2 không? Ag2S có tác dụng với C2H4(OH)2 không? Ag2S có tác dụng với [C2H4(OH)O]2Cu không? Ag2S có tác dụng với (CH3COO)2Cu không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH=CH-CH3 không? Ag2S có tác dụng với HCOOC(CH3)=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)COONa không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH2CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-CH2-OH không? Ag2S có tác dụng với C6H12O6 không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OH)3]n không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với C17H31COONa không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? Ag2S có tác dụng với H2N-[CH2]6-NH2 không? Ag2S có tác dụng với HOOC-[CH2]4-COOH không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OH)2ONa]n không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3N không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(NH2)COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5OCOONH4 không? Ag2S có tác dụng với H2NC3H5(COOH)2 không? Ag2S có tác dụng với C6H4Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Ag2S có tác dụng với C6H5OOCCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5COOCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C2H5OOC-COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với RCOONa không? Ag2S có tác dụng với HCOOC6H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3NH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với C15H31COOH không? Ag2S có tác dụng với C17H33COOH không? Ag2S có tác dụng với C17H35COOH không? Ag2S có tác dụng với HOOC-COOH không? Ag2S có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? Ag2S có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CH-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3-(CH2)5-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-CH2-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH(OH)-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2(COOH)2 không? Ag2S có tác dụng với CH≡C-COOH không? Ag2S có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? Ag2S có tác dụng với (NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n không? Ag2S có tác dụng với NH2CH2COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? Ag2S có tác dụng với CH3 – OOC – (CH2)2 – COO – C2H5 không? Ag2S có tác dụng với CH2 = C (CH3) - CH = CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH2-C6H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH2-CH = CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH2 = CH–CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3[CH2]3OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với C2H5OCO-CH2-COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3OCO-COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với RCHO không? Ag2S có tác dụng với RCOOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5COOC6H5 không? Ag2S có tác dụng với H2NCH(CH3)COOH không? Ag2S có tác dụng với ClH3N-C3H5(COOH)2 không? Ag2S có tác dụng với H2N-C3H5-(COONa)2 không? Ag2S có tác dụng với Ba(CrO2)2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với (C2H4(OHO))2 không? Ag2S có tác dụng với CnH(2n+3)N không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(NH2)COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3COO-C3H7 Propyl axetat không? Ag2S có tác dụng với (HCOO)3-C3H5 không? Ag2S có tác dụng với ((CH3)2NH2)NO3 không? Ag2S có tác dụng với Cn(H2O)m không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3NH3HCO3 không? Ag2S có tác dụng với C2H4(OOCCH3)2 không? Ag2S có tác dụng với C2H4(OOCH)2 không? Ag2S có tác dụng với CnH2n+2-2kO2 không? Ag2S có tác dụng với CH2(COONa)2 không? Ag2S có tác dụng với C17H35COONa không? Ag2S có tác dụng với C15H31COONa không? Ag2S có tác dụng với C17H33COONa không? Ag2S có tác dụng với C4H9Cl không? Ag2S có tác dụng với C4H9OH không? Ag2S có tác dụng với C4H9NO2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-COONa không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2COCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CONa không? Ag2S có tác dụng với C4H8O không? Ag2S có tác dụng với C2H5CHO không? Ag2S có tác dụng với C3H7CHO không? Ag2S có tác dụng với C3H7COONH4 không? Ag2S có tác dụng với NH2CH2COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với NH2CH2COONa không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-COONH4 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Ag2S có tác dụng với CH3 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2NH không? Ag2S có tác dụng với H2NCH(CH3)COOK không? Ag2S có tác dụng với H-NH-[CH2]5COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? Ag2S có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? Ag2S có tác dụng với NaC6H5CO2 không? Ag2S có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? Ag2S có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? Ag2S có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? Ag2S có tác dụng với CxHyO không? Ag2S có tác dụng với CnH2n+2O không? Ag2S có tác dụng với C6H12O7NH4 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2OH không? Ag2S có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? Ag2S có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? Ag2S có tác dụng với HOCH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? Ag2S có tác dụng với C2H5NHCH3 không? Ag2S có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? Ag2S có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? Ag2S có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? Ag2S có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? Ag2S có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? Ag2S có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCOONa không? Ag2S có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH=O không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? Ag2S có tác dụng với C3H4Br2O2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? Ag2S có tác dụng với HCOONa không? Ag2S có tác dụng với NH4NaCO3 không? Ag2S có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? Ag2S có tác dụng với RCH=O không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với C2H5ONa không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? Ag2S có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? Ag2S có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? Ag2S có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? Ag2S có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Ag2S có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-Cl không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? Ag2S có tác dụng với CF2=CF2 không? Ag2S có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? Ag2S có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH(CN) không? Ag2S có tác dụng với (CH2CH2)O không? Ag2S có tác dụng với OH-CH2-CHO không? Ag2S có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? Ag2S có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? Ag2S có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? Ag2S có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? Ag2S có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? Ag2S có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với ClOH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CCNa không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CN không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với R-COO-CH3 không? Ag2S có tác dụng với R-CH2-OH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH2Br không? Ag2S có tác dụng với C6H5CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-COCl không? Ag2S có tác dụng với Ph-COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH2-CN không? Ag2S có tác dụng với Ph-CH2-CN không? Ag2S có tác dụng với C6H5CONHC2H5 không? Ag2S có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với R-CN không? Ag2S có tác dụng với R-CO-R không? Ag2S có tác dụng với R-CH2-NH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-N(CH2-CH3)-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? Ag2S có tác dụng với H2N-CH2-CH2-CH2-CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2NHC2H5 không? Ag2S có tác dụng với C6H5N≡NCl không? Ag2S có tác dụng với ArNH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-NH-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2NHCH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5CHO không? Ag2S có tác dụng với C6H11-CHO không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH2-CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH(CH3)-CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH2-CH2-CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? Ag2S có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? Ag2S có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? Ag2S có tác dụng với C6H11COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-C≡N không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CO-CH2-CH2-CH2-CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H11CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H11CH2Br không? Ag2S có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? Ag2S có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? Ag2S có tác dụng với C6H11Br không? Ag2S có tác dụng với C6H11MgBr không? Ag2S có tác dụng với CH2Br không? Ag2S có tác dụng với CH2MgBr không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? Ag2S có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? Ag2S có tác dụng với C5H10Br2 không? Ag2S có tác dụng với H-COONa không? Ag2S có tác dụng với CH2NH2CH2COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2NH2CH2COONa không? Ag2S có tác dụng với CH3-O-C2H5 không? Ag2S có tác dụng với C6H4 (OH)2 không? Ag2S có tác dụng với C17H33COOK không? Ag2S có tác dụng với CH3COOCl không? Ag2S có tác dụng với C3H5(ONO2)3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(ONa)COONa không? Ag2S có tác dụng với Na3P không? Ag2S có tác dụng với Na2[Zn(CN)4] không? Ag2S có tác dụng với Zn(O2CCH3)2 không? Ag2S có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? Ag2S có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? Ag2S có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? Ag2S có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? Ag2S có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH≡C-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-CN không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Ag2S có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? Ag2S có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? Ag2S có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? Ag2S có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Ag2S có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? Ag2S có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? Ag2S có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? Ag2S có tác dụng với As không? Ag2S có tác dụng với He không? Ag2S có tác dụng với Ne không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C4H8 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH=CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CHCH=CH2 không? Ag2S có tác dụng với C6H12 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không? Ag2S có tác dụng với CH3CCl2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH(OH)CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH2(OH)CH2CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CHBr2CHBr2 không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3C-CH2-Br không? Ag2S có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H không? Ag2S có tác dụng với (CH3)3C-OH không? Ag2S có tác dụng với C6H5-ONO2 không? Ag2S có tác dụng với C6H5-OSO3H không? Ag2S có tác dụng với (HCOO)2Cu không? Ag2S có tác dụng với CH3CCH không? Ag2S có tác dụng với CH3OK không? Ag2S có tác dụng với K2SO4 không? Ag2S có tác dụng với Cr không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 không? Ag2S có tác dụng với CH2 không? Ag2S có tác dụng với M không? Ag2S có tác dụng với HCOOC6H4CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3C6H4ONa không? Ag2S có tác dụng với BaZnO2 không? Ag2S có tác dụng với HgH2 không? Ag2S có tác dụng với AlH3 không? Ag2S có tác dụng với CH2OH[CHOH]4CH2OH không? Ag2S có tác dụng với H2Mn không? Ag2S có tác dụng với H2MnO4 không? Ag2S có tác dụng với TiCl3 không? Ag2S có tác dụng với Na2[Fe(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Ti2(SO4)3 không? Ag2S có tác dụng với CoCl2. không? Ag2S có tác dụng với NaOCl không? Ag2S có tác dụng với TiOCl2 không? Ag2S có tác dụng với H2ZrCl6 không? Ag2S có tác dụng với CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3(CH2)16CO2CH3 không? Ag2S có tác dụng với Na3[Fe(OH)6] không? Ag2S có tác dụng với CuSO3 không? Ag2S có tác dụng với [C2H4(OHO)]2Cu không? Ag2S có tác dụng với (NH4)2S2O8 không? Ag2S có tác dụng với Na2MnO3 không? Ag2S có tác dụng với (C17H33Br2COO)3C3H5 không? Ag2S có tác dụng với C2H5OSO2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2SO2Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3COOR không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Lưu Ý: Bạn chỉ được thảo luận liên quan các vấn đề liên quan tới việc học tập. Nói tục, chửi thề hay nói những điều vi phạm các nguyên tắc cộng đồng sẽ bị xóa

NhomHoc.Online là sản phẩm của Be Ready Education Australia

Xem Phương Trình Hóa Học Ở Các Ngôn Ngữ Khác

Arabic (قاموس المعادلات الكيميائية) Bulgarian (речник на химичните уравнения) Chinese (Simplified) (化学方程式字典) Chinese (Traditional) (化學方程式字典) Croatian (rječnik kemijskih jednadžbi) Czech (slovník chemických rovnic) Danish (kemisk ligningsordbog) Dutch (woordenboek voor chemische vergelijkingen) Finnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) French (dictionnaire d'équations chimiques) German (Wörterbuch für chemische Gleichungen) Greek (λεξικό χημικής εξίσωσης) Hindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Italian (dizionario delle equazioni chimiche) Japanese (化学反応式辞書) Korean (화학 방정식 사전) Norwegian (kjemisk ligningsordbok) Polish (Słownik równań chemicznych) Portuguese (dicionário de equação química) Romanian (dicționar de ecuații chimice)
Advertisement
Russian (словарь химических уравнений) Spanish (diccionario de ecuaciones químicas) Swedish (kemisk ekvationsordbok) Catalan (diccionari d’equacions químiques) Filipino (kemikal na equation ng kemikal) Hebrew (מילון משוואה כימית) Indonesian (kamus persamaan kimia) Latvian (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) Lithuanian (cheminių lygčių žodynas) Serbian (речник хемијских једначина) Slovak (slovník chemických rovníc) Slovenian (slovar kemijske enačbe) Ukrainian (словник хімічних рівнянь) Albanian (fjalor i ekuacionit kimik) Estonian (keemiliste võrrandite sõnastik) Galician (dicionario de ecuacións químicas) Hungarian (kémiai egyenlet szótár) Maltese (dizzjunarju tal-ekwazzjoni kimika) Thai (พจนานุกรมสมการเคมี) Turkish (kimyasal denklem sözlüğü)
Advertisement
Persian (فرهنگ معادلات شیمیایی) Afrikaans (chemiese vergelyking woordeboek) Malay (kamus persamaan kimia) Swahili (kamusi ya equation ya kemikali) Irish (foclóir cothromóid cheimiceach) Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) Belarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) Icelandic (efnajöfnuorðabók) Macedonian (речник за хемиска равенка) Yiddish (כעמיש יקווייזשאַן ווערטערבוך) Armenian (քիմիական հավասարության բառարան) Azerbaijani (kimyəvi tənlik lüğəti) Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) Georgian (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) Haitian Creole (diksyonè ekwasyon chimik) Urdu (کیمیائی مساوات کی لغت) Bengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Bosnian (rječnik hemijskih jednadžbi) Cebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) Gujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Hausa (kamus din lissafi na sinadarai) Hmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (chemical dictionary ọkọwa okwu) Javanese (kamus persamaan kimia) Kannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Khmer (វចនានុក្រមសមីការគីមី) Lao (ວັດຈະນານຸກົມສົມຜົນທາງເຄມີ) Latin (equation eget dictionary) Maori (papakupu whārite matū) Marathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Mongolian (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Punjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) Somali (qaamuuska isle'eg kiimikada) Tamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) Telugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Yoruba (iwe itumọ idogba kemikali) Zulu (isichazamazwi se-chemical equation) Myanmar (Burmese) (ဓာတုညီမျှခြင်းအဘိဓါန်) Chichewa (mankhwala equation dikishonale) Kazakh (химиялық теңдеу сөздігі) Malagasy (rakibolana fitoviana simika) Malayalam (rakibolana fitoviana simika) Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) Sesotho (lik'hemik'hale ea equation ea lik'hemik'hale) Sudanese (kamus persamaan kimia) Tajik (луғати муодилаи химиявӣ) Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) Amharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) Corsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) Hawaiian (puke wehewehe ʻōlelo kūmole) Kurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) Luxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) Pashto (د کيمياوي معادلې قاموس) Samoan (vailaʻau faʻasino igoa) Scottish Gaelic (faclair co-aontar ceimigeach) Shona (kemikari equation duramazwi) Sindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) Frisian (gemysk fergeliking wurdboek) Xhosa (imichiza equation dictionary)

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(