Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag2S


Bạc sunfua

silver sulfide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 247.8014

Khối lượng riêng (kg/m3) 7234

Màu sắc màu đen dày đặc

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 836

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Các ion bạc có đặc tính kháng khuẩn, nhưng không có nhiều công dụng của hợp chất bạc sunfua. Bạc sunfua được sử dụng trong nghiên cứu và trong các cảm biến màng trong dược phẩm, nhưng không có nhiều công dụng khác của hợp chất này. Sự thật thú vị Nó là một thành phần của phân tích vô cơ chất lượng cổ điển. Khi hình thành trên các tiếp điểm điện hoạt động trong bầu khí quyển giàu hydro sunfua, các sợi dài có thể được gọi là râu bạc có thể hình thành. Khi phá các rương kho báu gỗ trên những con thuyền lớn bị chìm có thể cung cấp sunfua cần thiết để tạo ra khí hydro sunfua. Khi kết hợp với bạc, khí hydro sunfua tạo ra một lớp bạc sunfua patina màu đen trên bạc, để bảo vệ lớp bạc bên trong.
Advertisement

Đánh giá

Ag2S - Bạc sunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ag2S-Bac+sunfua-1172
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ag2S (Bạc sunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ag2S có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ag2S có tác dụng với SiH4 không? Ag2S có tác dụng với Ca2SiO4 không? Ag2S có tác dụng với CaO.Al2O3 không? Ag2S có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? Ag2S có tác dụng với H2Cr2O7 không? Ag2S có tác dụng với O không? Ag2S có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? Ag2S có tác dụng với FONO2 không? Ag2S có tác dụng với KF không? Ag2S có tác dụng với INO3 không? Ag2S có tác dụng với KBrO3 không? Ag2S có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? Ag2S có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? Ag2S có tác dụng với NaNH2 không? Ag2S có tác dụng với Na2N không? Ag2S có tác dụng với Na2NH không? Ag2S có tác dụng với Mg3P2 không? Ag2S có tác dụng với POBr3 không? Ag2S có tác dụng với FeF3 không? Ag2S có tác dụng với AuF3 không? Ag2S có tác dụng với K2Cr2O4 không? Ag2S có tác dụng với LiAlH4 không? Ag2S có tác dụng với LiCl không? Ag2S có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? Ag2S có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? Ag2S có tác dụng với KIO không? Ag2S có tác dụng với Si3N4 không? Ag2S có tác dụng với SiI4 không? Ag2S có tác dụng với Na3N không? Ag2S có tác dụng với CrN không? Ag2S có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? Ag2S có tác dụng với CrO không? Ag2S có tác dụng với NaHF2 không? Ag2S có tác dụng với FeCu2S2 không? Ag2S có tác dụng với KHS không? Ag2S có tác dụng với NaHS không? Ag2S có tác dụng với C2Ag2 không? Ag2S có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? Ag2S có tác dụng với PbCl2 không? Ag2S có tác dụng với Ca(CN)2 không? Ag2S có tác dụng với NaKS không? Ag2S có tác dụng với Cu2FeS2 không? Ag2S có tác dụng với fructozo không? Ag2S có tác dụng với glucozo không? Ag2S có tác dụng với HCOOC2H5 không? Ag2S có tác dụng với CH3COOK không? Ag2S có tác dụng với C2H2O4 không? Ag2S có tác dụng với ROH không? Ag2S có tác dụng với CH3ONa không? Ag2S có tác dụng với RONa không? Ag2S có tác dụng với CH3COOC6H5 không? Ag2S có tác dụng với Fe2S3 không? Ag2S có tác dụng với CHF2Cl không? Ag2S có tác dụng với C4H6Cl2 không? Ag2S có tác dụng với CH2=CH2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-CH2-OH không? Ag2S có tác dụng với CH3-CHO không? Ag2S có tác dụng với CnH2n+2 không? Ag2S có tác dụng với KIO4 không? Ag2S có tác dụng với LiH không? Ag2S có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với CF2=CF2 không? Ag2S có tác dụng với CH3-COOH không? Ag2S có tác dụng với HCOOR không? Ag2S có tác dụng với NH4OCOCH3 không? Ag2S có tác dụng với R-SO3H không? Ag2S có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? Ag2S có tác dụng với ZnBr2 không? Ag2S có tác dụng với CnH2n không? Ag2S có tác dụng với CnH2n+1Cl không? Ag2S có tác dụng với CnH2n-6 không? Ag2S có tác dụng với CnH2n-7Br không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? Ag2S có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? Ag2S có tác dụng với Zn(NO3)2 không? Ag2S có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? Ag2S có tác dụng với Ca(SO4) không? Ag2S có tác dụng với Ag(NO3) không? Ag2S có tác dụng với Al2 không? Ag2S có tác dụng với Al3 không? Ag2S có tác dụng với ClBr2 không? Ag2S có tác dụng với All3 không? Ag2S có tác dụng với Hgl2 không? Ag2S có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? Ag2S có tác dụng với Al(PO4) không? Ag2S có tác dụng với Cu(SO4) không? Ag2S có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? Ag2S có tác dụng với AgO2 không? Ag2S có tác dụng với As không? Ag2S có tác dụng với As2O3 không? Ag2S có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? Ag2S có tác dụng với H không? Ag2S có tác dụng với C2S không? Ag2S có tác dụng với P4O10 không? Ag2S có tác dụng với MgBr không? Ag2S có tác dụng với CaBr2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 10:17:38pm