Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KCN

công thức rút gọn CKN


Kali Xyanua

potassium cyanide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 65.1157

Khối lượng riêng (kg/m3) 1.52

Màu sắc Trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1625

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 634.5

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Kali xyanua, xyanua kali là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali có công thức KCN. Nó có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Là một trong số rất ít chất có khả năng tạo ra các phức chất của vàng (Au) hòa tan được trong nước, vì thế nó được sử dụng trong ngành kim hoàn để mạ hay đánh bóng bằng phương pháp hóa học. Đôi khi nó cũng được sử dụng trong ngành khai thác các mỏ vàng để tách vàng ra khỏi quặng vàng (mặc dù xyanua natri được sử dụng phổ biến hơn). Cho đến những năm thập niên 1970 nó còn được sử dụng trong thuốc diệt chuột.
Advertisement

Đánh giá

KCN - Kali Xyanua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KCN-Kali+Xyanua-1175
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KCN (Kali Xyanua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KCN có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KCN có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? KCN có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? KCN có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? KCN có tác dụng với H2Cr2O7 không? KCN có tác dụng với O không? KCN có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? KCN có tác dụng với FONO2 không? KCN có tác dụng với KF không? KCN có tác dụng với INO3 không? KCN có tác dụng với KBrO3 không? KCN có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? KCN có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? KCN có tác dụng với NaNH2 không? KCN có tác dụng với Na2N không? KCN có tác dụng với Na2NH không? KCN có tác dụng với Mg3P2 không? KCN có tác dụng với POBr3 không? KCN có tác dụng với FeF3 không? KCN có tác dụng với AuF3 không? KCN có tác dụng với K2Cr2O4 không? KCN có tác dụng với LiAlH4 không? KCN có tác dụng với LiCl không? KCN có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? KCN có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? KCN có tác dụng với KIO không? KCN có tác dụng với Si3N4 không? KCN có tác dụng với SiI4 không? KCN có tác dụng với Na3N không? KCN có tác dụng với CrN không? KCN có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? KCN có tác dụng với CrO không? KCN có tác dụng với NaHF2 không? KCN có tác dụng với FeCu2S2 không? KCN có tác dụng với KHS không? KCN có tác dụng với NaHS không? KCN có tác dụng với C2Ag2 không? KCN có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? KCN có tác dụng với PbCl2 không? KCN có tác dụng với Ca(CN)2 không? KCN có tác dụng với NaKS không? KCN có tác dụng với Cu2FeS2 không? KCN có tác dụng với fructozo không? KCN có tác dụng với glucozo không? KCN có tác dụng với HCOOC2H5 không? KCN có tác dụng với CH3COOK không? KCN có tác dụng với C2H2O4 không? KCN có tác dụng với ROH không? KCN có tác dụng với CH3ONa không? KCN có tác dụng với RONa không? KCN có tác dụng với CH3COOC6H5 không? KCN có tác dụng với Fe2S3 không? KCN có tác dụng với CHF2Cl không? KCN có tác dụng với C4H6Cl2 không? KCN có tác dụng với CH2=CH2 không? KCN có tác dụng với CH3-CH2-OH không? KCN có tác dụng với CH3-CHO không? KCN có tác dụng với CnH2n+2 không? KCN có tác dụng với KIO4 không? KCN có tác dụng với LiH không? KCN có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? KCN có tác dụng với CF2=CF2 không? KCN có tác dụng với CH3-COOH không? KCN có tác dụng với HCOOR không? KCN có tác dụng với NH4OCOCH3 không? KCN có tác dụng với R-SO3H không? KCN có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? KCN có tác dụng với ZnBr2 không? KCN có tác dụng với CnH2n không? KCN có tác dụng với CnH2n+1Cl không? KCN có tác dụng với CnH2n-6 không? KCN có tác dụng với CnH2n-7Br không? KCN có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? KCN có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? KCN có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? KCN có tác dụng với Zn(NO3)2 không? KCN có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? KCN có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? KCN có tác dụng với Ca(SO4) không? KCN có tác dụng với Ag(NO3) không? KCN có tác dụng với Al2 không? KCN có tác dụng với Al3 không? KCN có tác dụng với ClBr2 không? KCN có tác dụng với All3 không? KCN có tác dụng với Hgl2 không? KCN có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? KCN có tác dụng với Al(PO4) không? KCN có tác dụng với Cu(SO4) không? KCN có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? KCN có tác dụng với AgO2 không? KCN có tác dụng với As không? KCN có tác dụng với As2O3 không? KCN có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? KCN có tác dụng với H không? KCN có tác dụng với C2S không? KCN có tác dụng với P4O10 không? KCN có tác dụng với MgBr không? KCN có tác dụng với CaBr2 không? KCN có tác dụng với (CHO)2 không? KCN có tác dụng với CH3OCHCH2 không? KCN có tác dụng với C2H3COOH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có KCN (Kali Xyanua) là chất tham gia

potassium cyanide

O2 + 2KCN → 2KOCN CH3Br + KCN → KBr + CH3CN S + KCN → KSCN Xem tất cả phương trình sử dụng KCN

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 11:15:48am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(